> Expo’s

Expo in

Une ville, sa dynamique de chantier perpétuel, traversée par les flux, foisonnante, bruyante... mais néanmoins vécue, habitée, par des gens et des histoires. Comment des artistes abordent et rendent compte de cette ville-là ? Alors que les uns s’immergent et s’en nourrissent gaiement, d’autres préfèrent garder un certain recul nécessaire à l’observation, ou encore la ’parasitent’ en utilisant son langage... Murs, vitres, cloisons... seront-ils supports, parois protectrices ou prétextes à sauter par-dessus ? La frontière entre intérieur et extérieur sera-t-elle respectée ?

14.04.05 > 06.05.05

14.04 > 19:30
Le Bokaal

The microgallery, the smallest gallery of Bruxxel !

14.04 > 24.04

Niko Hafkenscheid

28.04 > 08.05

Benoit Dhennin & Patrice Rudant

Deux interventions pour ce mois-ci, pour commencer, Niko Hafkenscheid"An Artful Scene# 184" et pour finir :Benoit Dhennin & Patrice Rudant , deux approches photographiques sur le paysage urbain actuel sous forme d’une installation-projection. Toujours d’actualité, qui que vous soyez ! Le Nova met à votre disposition un espace : LA MICROGALLERY : dans le "BOKAAL" (la plus petite galerie de Bruxxel). Dossier à déposer avec contact et fiche technique au bureau du Nova, 65 rue de l’Ecuyer, 1OOO BXL.


EXPO in

Een stad met haar dynamiek van voortdurende bouwwerven, verkeersstromen, achtergrondlawaai... en toch bewoond en beleefd door mensen en verhalen. Hoe benaderen en verwerken artiesten deze stad ? Sommigen gaan er vrolijk op in en laten zich inspireren door de chaos, terwijl anderen liefst wat afstand nemen en observeren, en dan zijn er nog zij die de stad "parasiteren" en haar taal recycleren... Zijn muren dragers van opinies, ramen afschermend voor de buitenwereld, en afsluitingen voorwendsels om erover te springen ? Wordt de grens tussen binnen en buiten gerespecteerd ?

14.04.05 > 06.05.05

14.04 > 19:30
LE BOKAAL

The microgallery, the smallest gallery of Bruxxel !

14.04 > 24.04

Niko Hafkenscheid

28.04 > 08.05

Benoit Dhennin & Patrice Rudant

Twee interventies dit keer. Om te beginnen is er Niko Hafkenscheid "An Artful Scene # 184" en om te eindigen : Benoit Dhennin & Patrice Rudant, twee fotografische benaderingen van het stedelijke landschap in de vorm van een projectie-installatie. En het is nog steeds zo dat ook u kunst bent, wat de MICROGALERIJ beteft tenminste... Dien je dossier in met contact en technische fiche op het kantoor van Nova, Schildknaapstraat 65, 1000 Brussel.


https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=692&lang=fr