> openscreen

Open Screen

A vos caméras ! Vous connaissez les conditions : maximum 15 minutes par film, presque tous formats acceptés, pas de censure, et à envoyer ou déposer au Nova une semaine avant la date de l’Open Screen. Ce dernier sera agrémenté de deux ou trois courts films égyptiens, ainsi que de la microboutiek (micro éditions en formats imprimés, sonores, vidéo et autresŠ).

27.02 > 21:00
Open Screen

Blijven filmen is de boodschap ! U weet wat de voorwaarden zijn : (maximum) 15 minuten, (bijna) alle formaten welkom, (bijna) geen censuur, en op te sturen naar of te deponeren in Nova, minstens één week voor datum. Deze Open Screen wordt verblijd met enkele Egyptische "inzendingen" en met de Microboetiek (micro-uitgaven op papier, video, CD en andere formaten !).

27.02 > 21:00
http://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=350&lang=fr