> Therapy Club

Therapy Club

Si la fonction club nous a interpellé au Nova, ce n’est pas seulement parce que ceux qui la définissent gravitent autour de la santé mentale et questionnent le thème de notre programmation, c’est aussi parce qu’elle se tisse dans les mailles de structures collectives et dans une précarité motrice que nous connaissons bien dans notre cinéma autogéré par des bénévoles depuis 23 ans ! Accueil de l’insolite et gestion de l’ambiance, transversalité pour une mise au ban de la hiérarchie, émergence de connivences à partir de la fragilité d’expériences nouvelles en créant des ateliers, des espaces de paroles, des passerelles, la fonction club s’articule autour de lieux de soin, de collectifs alternatifs, de groupes d’entraide citoyens, militants, psychanalystes, de plus en plus portés par des patients. C’est de cette circulation tout à fait nouvelle dont nous souhaitons débattre, de sa capacité à réinventer la démocratie et de son impact possible sur le champ social.

Nous vous invitons à venir nourrir la discussion auprès de nos invités :

Lien vers le blog du journal Et Tout et Tout
http://journalettoutettout.blogspot.com/


Therapy Club

Het concept van een ’club’ spreekt ons aan in Nova. Niet alleen omdat wie er deel van uitmaakt te maken heeft met geestelijke gezondheid en het thema van ons programma bevraagt maar ook omdat het is verweven met collectieve structuren en onzekerheid, net zoals we dit al 23 jaar kennen in onze door vrijwilligers gerunde bioscoop. Het ongewone verwelkomen en de sfeer erin houden, keuze voor het transversale om hiërarchie te bannen, creëren van banden uit de kwetsbaarheid van nieuwe ervaringen met workshops, discussies, bruggen slaan... Clubs als vorm van therapie zijn actief rond zorgplekken, alternatieve collectieven, zelfhulpgroepen van burgers, activisten, psychoanalytici, en wordt gedragen door patiënten. Het is deze volledig nieuwe constellatie die we willen bespreken, het vermogen ervan om de democratie opnieuw uit te vinden en de mogelijke gevolgen ervan voor het sociale draagvlak.

Wij nodigen iedereen uit om het debat mee te verrijken :
• Elodie Azarian, psycholoog, stichtend lid van een netwerk stemmenhoorders en actief lid van Pianocktail, een cultureel café in hartje Marollen, plek voor ontmoeting, creatie en onthaal van alles wat bijzonder is.
• Benjamin Royer, klinisch psycholoog in de sector van de volwassenpsychiatrie in Asnieres-sur-Seine in de omgeving van Parijs. Benjamin wordt vergezeld door het magazine "Et Tout et Tout" en Radio-Sans-Nom, twee therapeutische initiatieven die zeer concreet de psychische zorg aan burgeractie willen linken en aan de meest democratische eisen.
Deze twee groepen nemen deel om het debat te faciliteren dat live gestreamed wordt door Radio-Sans-Nom die zijn micro in de zaal laat rondgaan.


Arguments

"Si on a honte de ce qu’on est, il est très difficile de se rétablir" nous enseigne Ron Coleman, relevant une manche pour arborer le "Psychotic and proud" qui orne son épaule. Lui est entendeur de voix. Avec sa femme, Karen Taylor, ils réunissent dans leur maison en Écosse des "entendeurs de voix" venus de toute l’Europe. En groupe, ils cherchent les moyens de s’affranchir de la psychiatrie, de se débarrasser de l’étiquette de "schizophrènes" qui les marginalise. À travers des sculptures, des séances d’écriture ou d’enregistrements sonores, ils tentent d’extérioriser ces voix hostiles et menaçantes avec lesquelles ils cohabitent. Avec "Arguments", Olivier Zabat fait exister ces univers imperceptibles pour nous, mais pourtant bien réels pour certains. Avec beaucoup d’humilité et de sensibilité, le cinéaste nous livre un documentaire engagé, sobre et juste, construit comme une mosaïque de portraits d’êtres habités par des voix avec lesquelles ils essaient de négocier. Un film profondément humain, où le collectif et la création l’emportent sur la peur.

15.10 > 20:00
Arguments

Als we ons schamen voor wat we zijn, dan is het erg moeilijk om te herstellen", leert Ron Coleman ons, zijn mouw optrekkend om zijn “Psychotic and proud” te tonen die op z’n schouder prijkt. Hij hoort stemmen. Samen met zijn vrouw, Karen Taylor, brengt hij in hun woning in Schotland "stemmenhoorders" uit heel Europa bij elkaar. In groep proberen ze een manier te vinden om de ketens van de psychiatrie van zich af te schudden, om zich te verlossen van het etiket "schizofreen" dat hen marginaliseert. Met behulp van sculpturen, schrijfsessies en geluidsopnames trachten ze deze vijandige en bedreigende stemmen waarmee ze samenleven, uit hun hoofd te verdrijven.
Met "Arguments" brengt Olivier Zabat dit voor ons onzichtbaar, maar voor sommigen nochtans zeer werkelijke universum tot leven. Met heel wat nederigheid en gevoeligheid levert hij een geëngageerde documentaire die opgebouwd is als een mozaïek van portretten van mensen belaagd door stemmen waarmee ze proberen te onderhandelen. Een diepmenselijke film, waarin de groep en de creatie de bovenhand halen op angst.

15.10 > 20:00
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2457&lang=fr