> Week-end #2

VanTroDel

Bruxelles était un marécage bordant la vallée de la Senne. A Forest, jadis, l’eau dévalait depuis les hauteurs de l’Altitude Cent jusque dans les prairies humides, les ruisseaux et les étangs comme nous le rappellent encore certains noms de rue, telle la rue des Anciens étangs. L’eau y trouvait un exutoire sans provoquer des inondations intempestives. La vallée connut un premier bouleversement par l’arrivée d’industries. Aujourd’hui, les courbes du territoires sont toujours aussi tranchées mais les derniers terrains en friche sont l’exutoire de projets immobiliers massifs. Les nouveaux quartiers, tantôt publics, tantôt privés se démultiplient. L’ancienne usine de l’Union a été détruite il y a peu, emportant avec elle les jardins ouvriers. Son site se voit recycler en 163 appartements de standing sous le nom mémoriel des "Jardins de l’Union". Le terrain vague sur lequel le PleinOPENair prendra ses quartiers est lui aussi destiné à un conséquent projet résidentiel (un permis de lotir est en cours) balayant sur son passage espaces potager et de promenade. Les riverains en butte à ce grignotage débridé par le béton affichent à leurs fenêtres leurs inquiétudes par le slogan "Non au syndrome de Middelkerke". Certains d’entre eux (quartier Bervoets et VanTroDel, avenue Van Volxem, avenue des Tropiques, rue du Delta) se sont regroupés pour questionner l’imperméabilisation de ce bassin versant. Ils se battent au sein des États Généraux de l’Eau de Bruxelles (EGEB) pour faire revivre les sources naturelles délaissées. Nous irons les y rejoindre le temps d’un week-end, peut-être les pieds dans l’eau, prévoyez vos palmes ou vos bottes !

VanTroDel (accès par les n°30-40 avenue Van Volxem, 1190 Bruxelles)⎟ Tram : 32, 2, 97 (Zaman - Forest National) ⎟ Bus de nuit : N12 - dir. Gare centrale (dernier > 02:03)


VanTroDel

Wie Brussel al fietsend doorkruist voelt het wel in de kuiten : de soms enorme hoogteverschillen herinneren eraan dat het hele grondgebied een heuvelrijk landschap is waar de valleien ooit bedekt waren met uitgestrekte moerassen. Eén van de meest indrukwekkende afdalingen is die van de Zennevallei in Vorst, die je best start aan de top bij Hoogte Honderd en dan via het Dudenpark verder afdaalt tot helemaal beneden aan de spoorweg.
Vroeger sijpelde het water daar langs de hellingen naar beneden tot in de vochtige weiden. Vandaag herinneren straatnamen als Oude Vijversstraat nog aan de talrijke beekjes en vijvers uit die tijd, toen regenwater er nog moeiteloos een uitweg vond zonder vervelende overstromingen te veroorzaken. Maar de komst van de industrie bracht zeer ingrijpende veranderingen in aanzien en functioneren van de waterrijke vallei. Vandaag worden de laatste natuurstroken in het gebied opgeofferd aan grootschalige bouwprojecten uit de privé- en openbare sector en rijzen de nieuwe woonwijken er als paddenstoelen uit de grond.
Zo ging de site van de vroegere Union-fabriek onlangs tegen de vlakte. Daarbij werden de arbeiderstuintjes vernield. Eén troost : de 163 luxeappartementen die ervoor in de plaats komen krijgen tenminste de memorabele naam "De Tuinen van Union"...
Ook het terrein waar PleinOPENair zijn tenten zal opslaan is bestemd voor een omvangrijk residentieel project (de verkavelingsvergunning werd al aangevraagd). Tot voor kort werd het door de buurtbewoners nog gebruikt als collectieve moestuin en wandelgebied. Toch zal het oprukkende beton hier spoedig de slag om de ruimte winnen. Op enkele passen van het terrein verraden affiches met de slogan "Non au syndrome de Middelkerke" de bezorgdheid van de buurtbewoners. De wijkcomités Bervoets en VanTroDel (Van Volxemlaan, Keerkringenlaan/avenue des Tropiques en Deltastraat) onderzoeken de doorlaatbaarheid van het waterbekken. Binnen de Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB) strijden zij voor de herwaardering van de natuurlijke waterbronnen en voor een stroom in de stad. Wij gaan ze daarbij graag een handje helpen, hopelijk onder een deugddoende zomerzon en met de voetjes in fris stromend water !

P.-S.
VanTroDel (toegang via Van Volxemlaan nr. 30-40, 1190 Brussel)⎟ Tram : 32, 2, 97 (Zaman - Forest National / Vorst Nationaal) ⎟ Bus de nuit / Nachtbus : N12 - dir. Gare centrale / richt. Centraal Station (dernier / laatste > 02:03)


Kaba

Dans la région de Thrace se joue le kaba zourna, ancètre du hautbois ou de la clarinette. En bulgare et en turc, "kaba" signifie "rude" mais raffiné, rural, parfois lourd, toujours profond. Dans l’ancienne Roumélie (Balkans), c’est la musique de la fête, des rituels, de l’amour, de la danse, de la mort. Ce qui définit bien l’ambition du groupe Kaba, qui est de chercher dans les mélodies anciennes les fonctions de base de la musique traditionnelle : se sentir humain, réfléchir, s’oublier… mais surtout danser. Avec Iska Sokol Oxman (violon, gadulka et chant), Stéphane Diskus (clarinette, chant), Gabriel Valtchev (davul, darbouka, req) et Nassim Byoud (darbouka, req, bendir).

kabaproject.bandcamp.com
kabaproject.bandcamp.com

08.07 > 20:00
Kaba

In Thracië wordt de kaba zurna gespeeld, een voorloper van de hobo en de klarinet. In het Bulgaars en in het Turks betekent kaba iets tussen ruw en verfijnd, landelijk en soms zwaar, maar altijd diepgaand. In het oude Roemelië (de Balkanregio) is het de muziek van feesten, rituelen, liefde, dans of de dood. Het zegt iets over de ambitie van de groep Kaba, die in de oude melodieën op zoek gaat naar de oorspronkelijke functie van traditionele muziek : het gevoel geven te leven, te denken, te vergeten... maar vooral toch ook om te dansen. Met Iska Sokol Oxman (viool, gdulka en zang), Stéphane Diskus (klarinet en zang), Gabriel Valtchev (davul trom, darboeka en riq) en Nassim Byoud (darbuka, riq en bendir).

08.07 > 20:00
Densification à Forest

VanTroDel, à Forest, une zone aux multiples facettes. Déambuler dans ce mini-territoire, porter un regard sur les spécificités d’un fragment de quartier post-industriel. Rencontrer ses habitants face à des projets immobiliers faussement modernes…


VanTroDel (Densificatie in Vorst)

VanTroDel in Vorst is een zone met vele facetten. Ronddwalen in dit mini-territorium, een blik werpen op de bijzonderheden van een stukje post-industriële wijk, de bewoners ontmoeten die geconfronteerd worden met zogenaamd moderne vastgoedprojecten...


Powerless Katiyabaaz

Dans les quartiers populaires de Kanpur, comme dans toute mégapole en Inde, il est banal de prendre de graves risques en touchant un simple interrupteur, tandis que les pannes d’électricité durent souvent plus longtemps que les heures de fourniture du courant. Face à cette situation, des habitants n’hésitent pas à risquer leur vie en volant de l’électricité. Loha Singh, électricien de 28 ans, est célèbre pour son habileté en la matière : les doigts crochetés par les décharges électriques, il s’attaque à de vieux transformateurs et escalade les poteaux de rue pour y raccorder des câbles et ainsi dévier gratuitement le courant vers des quartiers qui en sont dépourvus. À l’autre bout du réseau, Ritu Maheshwari, directrice de l’entreprise d’État censée fournir l’énergie, tente de mobiliser ses cadres et fonctionnaires pour mettre fin à ce chapardage onéreux. Elle organise notamment des coupures de courant manu militari, ce qui alimente la colère populaire et la politisation du sujet en pleine campagne électorale… Ce documentaire impressionnant (inédit à Bruxelles) lève un voile sur les inégalités énergétiques dans l’Inde du "miracle économique".

+ Densification à Forest

François Bellenger, 2016, video, vo 12'

VanTroDel, à Forest, une zone aux multiples facettes. Déambuler dans ce mini-territoire, porter un regard sur les spécificités d’un fragment de quartier post-industriel. Rencontrer ses habitants face à des projets immobiliers faussement modernes…

08.07 > 22:00
Powerless

In de volksbuurten van Kanpur, zoals in elke Indische megapolis, is het niet uitzonderlijk om grote risico’s te nemen door een simpele schakelaar aan te raken, terwijl elektriciteitspannes vaak langer duren dan de uren dat elektriciteit voorradig is. In deze situatie aarzelen bewoners niet om hun leven te riskeren door elektriciteit te stelen. Loha Singh, een 28-jarige elektricien, is befaamd voor zijn vakkennis ter zake : met kromme vingers door de elektrische ontladingen, manipuleert hij oude transformatoren en beklimt hij elektriciteitspalen om kabels aan te sluiten en zo gratis elektriciteit te leveren aan wijken die zonder zitten. Aan de andere kant van het net vinden we Ritu Maheshwari, de directrice van het publieke elektriciteitsbedrijf, die probeert kaders en ambtenaren te mobiliseren om een halt toe te roepen aan deze dure diefstal. Zij organiseert manu militari elektriciteitsonderbrekingen, wat de volkswoede ophitst en ook de politisering van deze kwestie in volle verkiezingscampagne…
Deze indrukwekkende documentaire (nog niet vertoond in Brussel) ontsluiert de ‘energetische’ ongelijkheden in het India van het “economische mirakel”.

+ VanTroDel (Densificatie in Vorst)

François Bellenger, 2016, video, vo 12'

VanTroDel in Vorst is een zone met vele facetten. Ronddwalen in dit mini-territorium, een blik werpen op de bijzonderheden van een stukje post-industriële wijk, de bewoners ontmoeten die geconfronteerd worden met zogenaamd moderne vastgoedprojecten...

08.07 > 22:00
La Plie

Comme on le sait, cet animal est victime de la surpèche et d’un mode de pèche destructeur de l’environnement. C’est néanmoins en mer du nord que chalutent encore de nombreux navires de fonds car c’est ici que son stock mondial est le plus important. Ce singulier poisson écume le fond sablonneux des mers mais lorsque la plie nous arrive sur nos côtes, on en a l’eau à la bouche ! De surprise en plaisir, elle nous sert sa "sandwich music", garnie de tranche de surf, rondelle de muzak, tartinée à la dub, punk en sauce et salade country. Cette plie cache en réalité Rosalie Stevens (synthé, batterie, mélodica), Noémie Roche (trompette, mélodica, synthé), Wilf Plum (batterie, basse, guitare) et Fred Deltenre (guitare, basse, batterie). Insaisissable comme il se doit, ce banc se dévore avec les oreilles et s’écoute sans mise en bouche.

https://soundcloud.com/laplie
https://soundcloud.com/laplie

09.07 > 20:00
La Plie

De pladijs is zoals iedereen weet het slachtoffer van overbevissing en destructieve visserijmethoden in de Noordzee. In afwachting dat de stock in de zee weer aangroeit laat La Plie ons proeven van haar "sandwich music" : gegarneerd met surfmuziek, een snuifje muzak, een dikke laag dub en punk en afgewerkt met een sausje country. La plie, dat zijn : Rosalie Stevens (synth, drums en melodica), Noémie Roche (trompet, melodica en synth), Wilf Plum (drums, bas en gitaar) en Fred Deltenre (gitaar, bas en drum). Deze vis wordt gegeten met de oren en beluisterd zonder erin te happen.

09.07 > 20:00
De Noorderlingen Les habitants

Que se passe-t-il lorsqu’on invite des habitants excentriques dans un lotissement d’une ville uniquement fonctionnelle ? Religieux pratiquants, petits bourgeois marqués par le colonialisme de leur patrie, profondément frustrés et maniérés, les héros de cette comédie sarcastique au climat claustrophobique sont les habitants de la Smetstraat, seule et unique rue d’une cité-modèle qui n’a jamais été achevée et qui sert de décor et de trame à ce second film d’Alex Van Warmerdam. Située au milieu de la plate nature hollandaise, cette bourgade surréaliste a été bâtie à proximité d’une petite forêt qui est le théâtre d’étranges manèges pour les rares marginaux du village (un enfant, un facteur, une jeune et mystérieuse jeune fille…) qui la fréquentent. Resté sans doute le meilleur film de Van Warmerdam, "De Noorderlingen" est une fable irrésistiblement comique, et tout à la fois insupportablement effrayante tant elle est éloquente sur la réalité quotidienne de certains de nos contemporains.

09.07 > 22:00
De Noorderlingen Les habitants

Wat gebeurt er als je excentrieke bewoners naar een puur functioneel stadsdeel brengt ? Praktiserende gelovigen, kleinburgerij getekend door het kolonialisme van hun vaderland, diep gefrustreerd en artificieel, dat zijn de helden en bewoners van de Smetstraat in deze sarcastische komedie in een claustrofobisch klimaat. Het is de enige straat in een modelstad die nooit voltooid werd en als decor dient voor de tweede film van Alex Van Warmerdam. Midden in de vlakke Hollandse natuur, werd dit surrealistische dorp gebouwd vlakbij een klein bos, het theater van vreemde intriges met enkele dorpsmarginalen (een kind, een postbode, een jong en mysterieus meisje…) die er regelmatig komen. “De Noorderlingen” is zonder twijfel de beste film van Van Warmerdam, een onweerstaanbare komische fabel, en tegelijkertijd ondraaglijk angstaanjagend door de heldere weergave van de alledaagse realiteit waarin sommige van onze tijdgenoten leven.

09.07 > 22:00
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2175&lang=fr