> Prima Nova

Film à petit budget, autoproduction, documentaire, fiction ou transgenre, avec l’impossibilité de savoir ni où ni à qui le proposer ? Dans une inspiration frôlant la perfection, vos regards se posent exactement sur les lignes qui vous concernent. Les séances Prima Nova sont faites de ces films que nous nous ravissons de soutenir. Une fois soumis, le film entre en considération pour l’organisation d’une séance gratuite en présence du réalisateur, voire même de l’équipe de tournage ou de tout autre protagoniste. La sélection peut prendre du temps mais toujours, nous répondons. N’hésitez pas et envoyez-nous vos films.

→ Films à envoyer à :
Cinéma Nova (Prima Nova)
Rue d’Arenbergstraat 14
1000 Bruxxel


Intro Prima Nova

Je zit met een zelfgeproduceerde film, documentaire, fictie of mengvorm, wellicht gedraaid met een klein budget. Wat nu, en vooral, naar waar er mee heen ? Zoek niet verder : de voorstellingen binnen het kader van Prima Nova zijn er voor die films die wij zo graag ondersteunen. Elke film die we ontvangen, wordt bekeken en in overweging genomen voor een gratis vertoning in aanwezigheid van de regisseur, al dan niet in gezelschap van de technische ploeg en andere protagonisten. De selectie kan wat op zich laten wachten, maar wij antwoorden steeds.

Films sturen naar :
Cinema Nova (Prima Nova)
rue d’Arenbergstraat 14
1000 Brussel


Tidelands

L’ile de Daebu en Corée du sud a vu son équilibre écologique totalement modifié par la mise en place du lac artificiel alimentant la centrale de Sihwa. Construite dans le but de promouvoir la croissance urbaine et d’améliorer l’industrialisation de la région, la centrale marémotrice de Sihwa et ses différentes excroissances, parmi lesquelles la plus longue digue de marée d’Asie, ont eu un impact énorme sur l’écosystème de ces îles, la vie de leurs habitants et sur les cultures traditionnelles.
En concentrant son travail sur la collecte des traces persistantes de ce monde aux savoir-faire et pratiques aujourd’hui disparues, la réalisatrice Kika Nicolela dessine le portait sensible d’une communauté de pêcheurs dispersé par la croissance capitaliste. De longs plans contemplatifs des différents traits caractéristiques de ces îles ; les immenses vasières, les outils abandonnés, les bateaux de pêcheurs, ainsi que les images des maisons des habitants actuels en situation précaire, sont entrelacées avec les voix et les portraits individuels des participants face à la caméra.

07.04 > 20:00
Tidelands

Na de bouw van een artificieel meer dat de centrale van Sihwa aandrijft, ziet het Zuid-Koreaanse eiland Daebu zijn ecologisch evenwicht drastisch veranderd. De centrale werd gebouwd met het het oog op stedelijke groei en een uitbreiding van de industriële activiteiten in de regio. De getijdencentrale van Sihwa en haar verschillende uitgroeisels, waaronder de langste zeedijk in Azië, hebben een enorme impact gehad op het ecosysteem van deze eilanden, het leven van hun bewoners en de traditionele culturen.
Door te focussen op de hardnekkige laatste sporen van deze maatschappij, gedomineerd door ambachten die vandaag bijna allemaal verdwenen zijn, schetst Kika Nicolela een portret van een gemeenschap van vissers, versplinterd door de kapitalistische groei. Lang aangehouden shots van de karakteristieke kenmerken van deze eilanden : de enorme vlaktes slib, achtergelaten gereedschap, de vissersboten alsook beelden van de huizen van de actuele bewoners (vaak in precaire toestand), worden afgewisseld met de stemmen en portretten van de protagonisten.

07.04 > 20:00
Remember Your Name, Babylon Diurno Doliente

Entre les couloirs des serres d’un monde sous plastique, se dessinent de petits bidonvilles où vivent hommes et femmes ayant traversé la mer en quête d’une vie meilleure. Au cœur de cet Eldorado à bout de souffle, chacun tente de recoller les débris d’un monde semblant à jamais perdu. Les jours s’écoulent au rythme des nouvelles des papiers et du travail qui tarde à venir. Ainsi, le film nous montre moins le travail que son absence ou son attente. Peu bavard, il se compose de tableaux fixes et d’un minutieux travail sonore propices à ressentir les lieux par l’expérience sensitive plus que par le propos. Cela confère à la condition de ces esclaves modernes une universalité rappelant que ce qui se joue là pourrait tout aussi bien se jouer ailleurs et dans d’autres temps. Pour leur premier long métrage, les deux réalisateurs se sont laissés porter par leur désir de fabriquer un film engagé et poétique, en développant un mode de production humain, rigoureux et inventif, faisant tout par eux-mêmes : image, son, montage, mixage, production. Une autonomie revendiquée et constituant à leurs yeux une condition sine qua non pour approcher la réalité de leur sujet, tisser patiemment une confiance et une intimité avec leurs personnages.

14.04 > 20:00
Remember Your Name, Babylon Diurno Doliente

Tussen de synthetische gangen van een nieuwe plastieken wereld tekenen zich de contouren van sloppenwijken af. Hier wonen mannen en vrouwen die de zeeën hebben getrotseerd om hun lot te ontlopen. In het hart van dit Eldorado in ademnood probeert iedereen te overleven door de brokstukken te lijmen van een wereld op drift. De dagen gaan voorbij, wachtend op nieuws over papieren en werk dat maar niet lijkt te komen.
De nadruk in de film ligt eerder op de afwezigheid en het wachten op het werk, dan op het werk zelf. Zonder veel dialogen is de film een aaneenschakeling van vaste kaders en van een minutieuze geluidsmontage waardoor de sensoriële ervaring het loutere onderwerp overstijgt. Dit alles geeft aan de omstandigheden waarin deze moderne slaven verkeren een universeel karakter, dat ons eraan herinnert dat wat we te zien krijgen zich even goed op een andere plaats of in een ander tijdperk zou kunnen afspelen. Voor hun eerste langspeelfilm lieten de twee regisseurs zich leiden door hun wil om een geëngageerde en poëtische film te maken. Ze ontwikkelden hierbij een eigen humane productiewijze, doortastend en vindingrijk, door alles in eigen handen te nemen : beeld, geluid, montage, sound design en productie. De autonomie die ze opeisen was volgens hen absoluut noodzakelijk om de werkelijkheid van hun onderwerp te benaderen, om geduldig een vertrouwensband en een zekere intimiteit op te bouwen met hun personages.

14.04 > 20:00
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2153&lang=fr