> LABO & co

Marqués par la qualité de la matière, des lumières et des couleurs renversantes des deux sorties bruxelloises "L’oeil du cyclope" et "Topologie du vide", notre conviction se renforce : au-delà du rouleau compresseur numérique, la matière celluloïd conserve une place de choix dans le foisonnement de créations cinématographiques. Après le coup de bambou originel asséné par l’arrivée du tout au numérique, l’argentique se relève et révèle toute la force de la matérialité magique de ses photogrammes... Malgré l’impossibilité de montrer ces films dans leur format d’origine en grande partie à cause du coût de production devenu prohibitif, nous vous proposons une petite sortie de ces deux films tournés en grande partie en pellicule, accompagnés d’une exposition du collectif de bidouilleurs de bobines et de la matière image : le LABO. Sont également à l’affiche : deux séances de courts-métrages issus des caméras des laborantins et un concert de Sam Rushton, compositeur de la bande-son de "Topologie du vide" accompagné, pour l’occasion, de son acolyte Fa Cesario pour un concert de leur groupe TH‡ LΔ$Ŧ VØLŦ. Chaque quinzaine, une soirée où expérience et bobine s’emmêlent pour vos mirettes ébahies et vos âmes fascinées.


Bij het bekijken van de twee nieuwe Brusselse pellicule-creaties,"L’oeil du cyclope" en "Topologie du vide" sprak de kwaliteit van de materie, maar het duizelingwekkende licht- en kleurenspel, ons meteen aan. Steeds opnieuw zijn we ervan overtuigd dat pellicule met recht en rede nog een plaats mag opeisen naast het numerieke. Na de mokerslag die de analoge foto en film te verduren kregen bij de tsunami van numerieke mogelijkheden, herwint de negatieffilm stilaan haar kracht als magisch materiaal. Door de hoge productiekosten is het onmogelijk om de twee films in hun originele formaat te vertonen. Toch kunnen we een beperkte release aanbieden van deze twee films, die voor een groot deel gedraaid werden op pellicule. Hieraan koppelen we eveneens een tentoonstelling van het collectief van knutselaars met bobijnen en beeldmateriaal : LABO.
Staan op de affiche : twee vertoningen met kortfilms gemaakt met in het film labo en een concert van Sam Rushton, componist van de soundtrack van "Topologie du vide". Rushton laat zich vergezellen door zijn handlanger Fa Cesario voor een concert van hun groep TH‡ L∆$Ð VØLÐ. Om de twee weken trakteren de pelliculevreters je op allerlei experimenten om duimen en vingers bij af te likken.


Topologie du vide

Alors qu’un point de vue bruxellois inédit se dévoile sous les coups de bêches d’un aménagement à hauteur d’homme, les lourds engins affûtent leurs chenilles pour dévoyer la richesse sauvage et fleurie de ce terrain vague avec vue sur buildings, grues et antennes. Tourné en 16mm en stop motion par le cinéaste Dominik Guth et la plasticienne Tatiana Bohm, "Topologie du vide" fascine entre autre par le jeu sur la matière et les couleurs qui apportent à l’imperturbable alternance des saisons une touche acide qui révèle toute l’irréalité de ce lieu champêtre en sursis, isolé dans une forêt de béton…


Topologie du vide

Terwijl een oogpunt op Brussel vanuit mensenhoogte ontsluierd wordt onder de spadesteken van een terrein in aanbouw, slijpen zware machines hun rupsbanden om komaf te maken met de rijkelijke en bebloemde natuur van het braakland met zicht op hoge gebouwen, kranen en antennes.
Gedraaid op 16mm-film met de stop-motion techniek door cineast Dominik Guth en beeldend kunstenaar Tatiana Bohm, fascineert "Topologie du vide" onder meer door het spel met materie en kleur dat een bittere toets aanbrengt aan de onverstoorbare wisseling van de seizoenen, alzo de irrealiteit van deze bucolische plek met respijt onthullend, geïsoleerd in een betonnen woud...


L’oeil du cyclope

"L’œil du cyclope" s’ouvre comme une blessure entre la nuit du cosmique et celle de l’infiniment petit. Lumière, image de l’éveil de la conscience humaine. Conscience du spectateur comme du solitaire personnage principal. La lumière comme force primitive et opérante du film. "L’oeil du Cyclope", avec une grande maîtrise des bases radicales de la fabrication d’un film, évoque le cinéma du théâtre d’ombres et de la lanterne magique, en étant ponctué de mises en abîmes des caractères primitifs du cinéma : lumière, défilement, mouvement mécanique et circulaire. Le film suit la marche d’un unique personnage à travers bois, montagnes, cavernes et déserts. Il pourrait, si on le veux bien, représenter un archétype humain universel, et sa marche, le déroulement d’une existence. Chaque escalade, plongée, passage souterrain prend une aura symbolique. Aura renforcée par le caractère froid mais intime de l’image cinématographique, nous rappelant que notre vie n’est qu’une étincelle dans la nuit.

+ Topologie du vide

Tatiana Bohm & Dominik Guth, 2015, BE, DCP, sans dial, , 22'

Alors qu’un point de vue bruxellois inédit se dévoile sous les coups de bêches d’un aménagement à hauteur d’homme, les lourds engins affûtent leurs chenilles pour dévoyer la richesse sauvage et fleurie de ce terrain vague avec vue sur buildings, grues et antennes. Tourné en 16mm en stop motion par le cinéaste Dominik Guth et la plasticienne Tatiana Bohm, "Topologie du vide" fascine entre autre par le jeu sur la matière et les couleurs qui apportent à l’imperturbable alternance des saisons une touche acide qui révèle toute l’irréalité de ce lieu champêtre en sursis, isolé dans une forêt de béton…

10.09 > 20:00 + 20.09 > 18:00 + 10.10 > 18:00 + 24.10 > 20:00
L’oeil du cyclope

"L’oeil du cyclope" ontvouwt zich tussen de kosmische nacht en het oneindig kleine. Het licht, als beeld van de wording van het menselijke geweten. De gewaarwording van de kijker als solitair hoofdpersonage. Het licht, eveneens als oerkracht en voedingsbron voor de film zelf. "L’oeil du cyclope" roept de vervlogen filmtechnieken op van het schaduwspel en de lanterna magica, met de basiskenmerken van de cinema zoals belichting, opeenvolging, mechanische en cirkelvormige beweging. De film volgt het reilen en zeilen van een enkel personage doorheen bossen, bergen, grotten en woestijnen. Het archetype van de universele mens en diens tocht, de weg van het bestaan. Over elke beklimming, duikeling, ondergrondse gang hangt een symbolisch aura. Deze sfeer wordt versterkt door het kille, maar intieme karakter van het cinematografisch beeld, dat ons eraan herinnert dat ons leven niets meer is dan een vonkje in de nacht.

+ Topologie du vide

Tatiana Bohm & Dominik Guth, 2015, BE, DCP, sans dial, , 22'

Terwijl een oogpunt op Brussel vanuit mensenhoogte ontsluierd wordt onder de spadesteken van een terrein in aanbouw, slijpen zware machines hun rupsbanden om komaf te maken met de rijkelijke en bebloemde natuur van het braakland met zicht op hoge gebouwen, kranen en antennes.
Gedraaid op 16mm-film met de stop-motion techniek door cineast Dominik Guth en beeldend kunstenaar Tatiana Bohm, fascineert "Topologie du vide" onder meer door het spel met materie en kleur dat een bittere toets aanbrengt aan de onverstoorbare wisseling van de seizoenen, alzo de irrealiteit van deze bucolische plek met respijt onthullend, geïsoleerd in een betonnen woud...

10.09 > 20:00 + 20.09 > 18:00 + 10.10 > 18:00 + 24.10 > 20:00
LABO en courts

Exhausteurs de sensations naturelles, les courts-métrages, clips, essais, extraits de films et mini-performances mises en place par les membres de l’équipe laborantine embelliront les seconde et troisième séances de "L’oeil du cyclope" et "Topologie du vide". Et par la même occasion, ils auront le bon goût de vous laisser voir une partie des images fixes du bar prendre vie ! Animations, films et clips déjantés, recherche sur la lumière, mix d’univers forts en sens et en émotions, autant d’objets cinématographiques qui donnent un avant-goût de ce qui a pu être conçu dans les murs du LABO. Deux compilations pour se perdre et se surprendre. Comme point de départ, la pellicule, ses expérimentations et manipulations... bonnes séances !

Encore en cours de rassemblement à l’heure du bouclage du programme, les compilations dévoileront leurs surprises foisonnantes aux soirs des projections. Et pour les plus curieux, tenez le site du Nova à l’œil, de nouvelles infos y naîtront !

20.09 > 20:00 + 10.10 > 20:00
LABO in het kort

Als inleiding op de tweede en derde voorstelling van "L’oeil du cyclope" en "Topologie du vide", tonen de leden van LABO enkele kortfilms, clips, filmessays, filmfragmenten en mini-performances. Zij zullen je ook laten zien hoe een aantal vaste beelden van de foyer tot leven komen ! Een bonte verzameling van animaties, films, excentrieke clips, lichtexperimenten, maar ook cinematografische objecten die een voorsmaakje geven van wat er zoals gemaakt wordt binnen de muren van LABO. Twee eclectische compilaties met als vertrekpunt de pellicule, waarmee wordt geëxperimenteerd en gemanipuleerd...

Daar de compilatie nog samengesteld wordt op het moment dat het Nova- krantje verschijnt, zal de inhoud ervan een verrassing op de avond zelf zijn. De nieuwsgierigen vinden binnenkort info op de website van Nova.

20.09 > 20:00 + 10.10 > 20:00
TH‡ LΔ$Ŧ VØLŦ

TH‡ LΔ$Ŧ VØLŦ est un duo d’improvisation formé en 2010 à Bruxelles, basé depuis peu dans le sud de la France. Fa Cesario – ancien collaborateur de GOL, Erik Minkinen ou encore Seiji Murayama ; également actif dans le théâtre et actuellement en résidence au GMEM – et Sam Rushton – batteur, guitariste, songwriter et improvisateur électronique qui a entre autre travaillé avec Nico Mush et Tattoo Noise Act – utilisent des instruments électroniques modifiés (circuit bending) et des synthétiseurs modulaires (modules euroracks open source reprogrammés). Et de créer leur musique à partir d’un mélange d’improvisations et de covers aux accents noise xp et psychédéliques. Lors de l’enregistrement de leur premier album "WITCH WATERS", plusieurs instruments ont brûlés... Mais pas d’inquiétude pour autant ! Au Nova, la santé de nos extincteurs est LA priorité.

"₤V▲PǾℝ▲₮IǾN" - TH‡ LΔ$Ŧ VØLŦ
https://www.youtube.com/watch?v=toR48ifxHBI

24.10 > 22:00
TH‡ LΔ$Ŧ VØLŦ

TH‡ LΔ$Ŧ VØLŦ is een impro-duo dat in 2010 opgericht werd in Brussel en sinds kort gebaseerd is in het zuiden van Frankrijk. Fa Cesario (vroegere medewerker van GOL, Erik Minkinen of nog Seiji Murayama ; eveneens actief in het theater en momenteel in residentie in GMEM) en Sam Rushton (slagwerker, gitarist, liedjesschrijver en elektronische improvisator die onder andere gewerkt heeft met Nico Mush en Tattoo Noise Act) gebruiken elektronisch gemanipuleerde instrumenten (circuit bending) en modulaire synthesizers (geherprogrammeerde open source euroracks). Ze creëren hun muziek op basis van een mengeling van improvisatie en covers, en ze zijn niet vies van noise, experimenteel en psychedelica. Tijdens de opnamen van hun eerste album "WITCH WATERS" werden verschillende instrumenten verbrand... Geen paniek echter, in Nova hechtten we het grootste belang aan de gezondheid van onze brandblusapparaten.

" ₤V▲PǾℝ▲₮IǾN " TH‡ LΔ$Ŧ VØLŦ
24.10 > 22:00
expo

Collectif d’amoureux de la matière sensible, le LABO ne se limite évidemment pas aux uniques Jen Debauche et son cyclope. Depuis 2005, le LABO accueille des plasticiens et cinéastes aux univers singuliers et protéiformes. Pour cette rentrée, notre bar sera envahi par des tirages inédits de photogrammes des bobines laborantines et autres installations visuelles qui, toutes, feront vivre la pellicule sous des formes sans cesse en mutation. Pour lancer cette rentrée, le vernissage sera le moment privilégié pour découvrir des projections et boucles qui, fragiles, ne pourront malheureusement pas s’exhiber tout au long de la programmation. Une rentrée à ne pas manquer !

10.09 > 19:00
expo

Als collectief van dweepsters met gevoelig materiaal, is LABO natuurlijk meer dan enkel Jen Debauche en haar cycloop. Al sinds 2005 onthaalt LABO beeldende kunstenaars en filmmakers met een voorliefde voor het bijzondere die verschillende gedaanten aannemen. Voor de aanvang van dit nieuwe seizoen, zal onze bar ingenomen worden door fotogram-afdrukken van labo-bobijnen en andere visuele installaties die allemaal pellicule tot leven brengen in vormen in voortdurende mutatie. De vernissage is het uitgelizen moment om projecties in loop te ontdekken die zo fragiel
zijn dat ze enkel die avond te zien zijn !

10.09 > 19:00
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2113&lang=fr