> Varia

Tarkan versus The Vikings

Le guerrier téméraire Tarkan affronte les Vikings lorsque ceux-ci débarquent sur la Riviera turque avec leur drakkar en carton. Préparez-vous à un spectacle insensé dans lequel les talents d’acteur se cachent derrière des perruques blondes mal ajustées et des casques de Vikings en plastique. Dans ce film, Tarkan est enchaîné puis offert en sacrifice à une gigantesque pieuvre tandis que la musique épouvantablement amplifiée tente de dissimuler qu’il ne s’agit que d’une bête en caoutchouc qui flotte, égarée dans l’eau de la Mer Méditerranée au clapotis léger. Adapté d’une bande dessinée très populaire, le film était destiné à l’origine à un public jeune, mais les nombreuses scènes de seins nus en font un film schizophrène et particulièrement amusant.

10.05 > 22:00
Tarkan versus The Vikings

De onverschrokken krijger Tarkan neemt het op tegen de Vikings wanneer die met hun kartonnen zeilschip op de Turkse rivièra landen. Bereid je voor op een waanzinnig spektakel, waarin acteertalent verborgen blijft onder scheve blonde pruiken en plastic Vikinghelmen, waarin een vastgeketende Tarkan geofferd wordt aan een gigantische octopus en de vervaarlijk aanzwellende muziek tracht te verdoezelen dat het slechts om een rubberen beest gaat dat plompverloren in het aangenaam kabbelende water van de Middellandse zee ligt te dobberen.
Gebaseerd op een bekende stripserie lijkt de film oorspronkelijk bedoeld voor een jong publiek, maar de vele topless scènes maken er een schizofrene en uiterst amusante film van.

10.05 > 22:00
Tarkan versus The Vikings

The fearless warrior Tarkan is up against the Vikings when they arrive with their cardboard sailing ship on the Turkish Riviera. Prepare yourself for an insane spectacle, where acting talent remains hidden under crooked blond wigs and plastic Viking helmets, and in which a chained Tarkan is sacrificed to a giant octopus as the ominously swelling music tries to obscure that it is merely a rubber monster that clumsily floats in the pleasant rippling water of the Mediterranean Sea. Based on a well-known comic book series, at first the film seems intended for a young audience, but the many topless scenes make it a schizophrenic and highly entertaining film.

10.05 > 22:00
The Deathless Devil

Ce film turc de série B est un grand moment de rigolade. Le héros masqué, Copperhead, vêtu comme un catcheur mexicain, tente de déjouer le plan ingénieux du Docteur Satan pour dominer le monde à l’aide de robots en carton. Flanqué d’un acolyte désespéré qui surjoue son personnage, il est également entouré des jupes les plus courtes d’Istanbul. Docteur Satan (prononcé "Doktar Sheitan") est un Turc à la carrure imposante et à la moustache la plus impressionnante de tous les temps. Il doit cependant passer pour un génie chinois, ce qu’il tente de faire en poussant sur des boutons et en riant d’une voix caverneuse digne d’un maniaque. Ce film débridé est jalonné de scènes de combats et de dialogues ridicules, mais déploie une énergie débordante et communicative.

10.05 > 20:00
The Deathless Devil

Dolle pret in deze Turkse B-Film waarin onze gemaskerde held Copperhead gekleed gaat als een Mexicaanse worstelaar. Hij probeert Doctor Satan’s ingenieuze poging tot wereldoverheersing met behulp van kartonnen robots te verhinderen. De kortste rokjes van Istanbul en een hopeloos overacterende sidekick staan hem bij. Doctor Satan (uitgesproken als "Doktar Sheitan") is een stoere Turk met de meest indrukwekkende snor OOIT. Hij moet echter doorgaan voor een Chinees meesterbrein en toont dat vooral door in een lelijke kelder maniakaal te lachen en op knopjes te duwen.
De amateuristische prent is doorspekt met brutale vechtscènes en lachwekkende dialogen, maar blaakt van aanstekelijke, onstuimige energie.

10.05 > 20:00
The Deathless Devil

High jinks are the order of the day in this Turkish B-movie in which our masked hero Copperhead is dressed as a Mexican wrestler. He’s trying to prevent Doctor Satan’s ingenious attempt at world domination using cardboard robots. Istanbul’s shortest skirts and a sidekick who is hopelessly overacting are his only support. Doctor Satan (pronounced "Doktar Sheitan") is a tough Turk with the most impressive moustache EVER. However, he must pass for a Chinese genius by showcasing his maniacal laugh and button-pushing abilities from an ugly basement. The amateurish picture is peppered with brutal fight scenes and ridiculous dialogues, but is brimming with captivating, boisterous energy.

10.05 > 20:00
Open Screen

Il n’y aura que peu de semaines entre cet Open Screen et son prédécesseur. L’occasion de ne pas se relâcher dans les bonnes intentions que vous ne manquerez pas de prendre fin avril. "Et si je tournais un chouette film de moins de 15 minutes que je pourrais projeter sans censure aucune, dans un format raisonnable sur l’écran du Nova. Hmm ça vaudrait la peine... Il faut encore que je pense à l’envoyer une semaine avant l’évènement au 14 rue d’Arenberg, 1000 Bruxelles pour qu’il soit annoncé sur le site. Ah oui, et surtout que je n’oublie pas une fiche technique complète avec mes coordonnées ! Cool, allez, je fais ça ! Tiens, je vais même faire en sorte que le film puisse intéresser les gens". Et si c’est pas le cas, on le montrera quand même !

16.05 > 22:00
Open Screen

Er zitten slechts enkele weken tussen deze Open Screen en zijn voorganger. De gelegenheid om vast te houden aan goede voornemens. “En als ik nu eens een leuke film van minder dan 15 minuten maakte die ik zonder enige censuur kan vertonen in een schappelijk formaat voor het Nova-scherm. Hhmm, dat loont de moeite... Ik moet er ook aan denken om hem een week voor de Open Screen op te sturen naar de Arenbergstraat 14 te 1000 Brussel zodat hij op de website kan aangekondigd worden. Ah ja, en dat ik vooral niet vergeet om een volledige technische fiche met mijn gegevens erbij te voegen ! Cool, als ik dat nu eens deed ! Tiens, ik zal er zelfs voor zorgen dat de film ook voor anderen een beetje interessant is.” En zelfs als dat laatste niet het geval is, vertonen we hem toch !

16.05 > 22:00
Open Screen

A few weeks only separate this ’Open Screen’ from its previous edition. The occasion not to slacken on the resolutions you won’t certainly miss by the end of April. “What about shooting a movie of no more than 15 minutes in a reasonable format to be screened uncensored on the silver screen of the Nova ? Hmm, that would be pretty cool… I must still remember to submit it one week before the event to 14 rue d’Arenberg, 1000 Brussels to be announced on the website. Oh yes, and ensure to enclose full specifications including my details ! Cool, good stuff, that’s just what I’ll do ! I will even do it to people’s likings”. And if it isn’t, it will be screened all the same !

16.05 > 22:00
Ognev Vlaminck

Diplômé en architecture d’intérieur et design, Ognev Vlaminck est fondateur du Maximalisme, un nouveau mouvement artistique qui utilise les déchets de notre société à des fins artistiques et tente par le biais de stratégies de communications artistiques de créer une nouvelle façon de penser la consommation et le recyclage. Vous avez sans doute pu observer ses créations au coin d’une rue à Ixelles, comme les nichoirs créés à partir de cassettes VHS ou des lettres de glaces placées anonymement l’hiver passé sur la place Flagey. Dans une démarche artistique plus avant-gardiste, il créé également un sommier de lit fabriqué avec des bouteilles de Coca en plastique, des toits réalisés avec de vielles cassettes vidéo ou encore à partir du même type de matériel, des pots de fleurs, des meubles… ou plus récemment une serre écologique crée à partir de matériaux recyclés. Cette fois, Ognev investit le foyer du Nova.

Du 09.05 au 09.06

09.05 > 19:00
Ognev Vlaminck

Brusselaar Ognev Vlaminck heeft een diploma van interieurarchitect en designer op zak, en is stichter van Maximalisme, een nieuwe artistieke beweging die de overschotten van onze wegwerpmaatschappij verwerkt in nieuwe creaties. Doorheen zijn werk zet Ognev de mensen aan om na te denken over de manier waarop we consumeren en hoe we omgaan met het afval dat dit met zich meebrengt. De werken van Ognev zijn niet onbekend bij de Brusselaars aangezien hij zijn werk in de straten van Brussel tentoonstelt. Zo zijn er de nestkastjes uit videocassettes en de kleurrijke ijsletters deze winter op het Flageyplein. Maar er zijn ook de meubels bij zijn thuis, waaronder een bedbodem gemaakt met Cola-flessen, meubilair uit videocassettes... Onlangs nam hij een echte uitdaging aan door een grote serre te bouwen uit hergebruikte materialen. Ditmaal neemt Ognef de foyer van Nova onder handen !

Van 09.05 tot 09.06

09.05 > 19:00
Ognev

Graduated in design and interior design, Ognev Vlaminck is the founder of ’Maximalisme’, a new artistic movement using society’s waste for artistic purposes opening ways to re-think consumption and recycling by the means of artistic communication strategies. You have surely come across his creations in a street corner in Ixelles, such as the nesting boxes made of VHS tapes or the ice letters placed anonymously in Square Flagey last winter. In a more avant-garde artistic approach, he has also created a bed base made with Coke plastic bottles, ceilings made of old video tapes or with the same type of equipment, flowerpots, furniture… or more recently an ecological greenhouse made of recycled materials. This time around, Ognev takes over Nova’s foyer !

09.05 > 19:00
Microboutiek

La Microboutiek, madame, est un point de diffusion de livres, CD, fanzines, DVD, K7 et autres objets de micro-édition. Vous pouvez autant y découvrir des choses rares que venir y déposer vos créations, la Microboutiek est alimentée par son propre public. N’hésitez pas !

11.05 > 20:30 + 17.05 > 19:30 + 25.05 > 19:30


Microboutiek

In de Microboutiek, mevrouw, vindt u boeken, CD’s, fanzines, K7’en, en andere voorwerpen uit de micro-editie scène. U kunt er komen rondsnuffelen en / of uw eigen creaties droppen. De Microboutiek wordt namelijk bevoorraad door zijn eigen publiek !

11.05 > 20:30 + 17.05 > 19:30 + 25.05 > 19:30


Microboutiek

The Microboutiek, madam, is a distribution hub for books, CDs, fanzines, DVDs, K7 and other desktop publishing items. You can come discover the many rarities that arrive or drop off your creations, Microboutiek is powered by its own public. Don’t hold back !


Pas de PleinOPENair cet été !

Une fois n’est pas coutume : cet été le Nova ne sortira pas son projecteur portable et son écran pour les balader à travers Bruxelles. Non pas que les péripéties de l’année dernière (lieu interdit en dernière minute, pluie abondante…) nous aient refroidis, mais le besoin de se reposer se fait sentir de temps en temps. Cela dit, le Nova n’attendra pas septembre pour rouvrir ses portes et proposera pendant plusieurs week-ends, à la fin juillet et au début août, de vraies soirées d’été… à l’intérieur. On vous tient au courant !


Geen PleinOPENair deze zomer !

Eenmaal is geen maal : deze zomer zal Nova haar draagbare projector en scherm niet uithalen om ze door Brussel te laten wandelen. Geen PleinOPENair deze zomer dus ! Niet dat de gebeurtenissen van vorig jaar (plek op de laatste minuut verboden, overvloedige regen,...) ons enthousiasme bekoeld hebben, maar gewoon omdat de nood om uit te rusten zich van tijd tot tijd laat voelen. Dit gezegd zijnde, Nova zal niet wachten tot september om zijn deuren terug te openen. Tijdens drie weekends eind juli en begin augustus zullen we echte zomeravonden voorstellen... binnen. We houden jullie op de hoogte !


No PleinOPENair this summer !

For once, this summer Nova will not take its portable projector and screen to scout around Brussels. Not that last year’s adventures (last minute interdictions, abundant rain…) have put us down, but the need to rest mustn’t be ignored. However, Nova will not wait until September to reopen its doors and will propose during several weekends, late July and early August, true summer nights… indoors. Stay put !


Turkish Pop Cinema

Van de jaren vijftig tot tachtig gonsde het van de filmbedrijvigheid in Istanbul. Dracula, Tarzan, Superman, Turkse helden als Tarkan en snode schurken als Kilink beleefden wonderlijke avonturen aan de oever van de Bosporus. Het was een keiharde business waarin regisseurs soms aan meerdere films tegelijk werkten, er waanzinnige draaischema’s op nahielden en waar geen enkel auteursrecht werd gerespecteerd. Naast komedies en drama, waren het vooral de stripverfilmingen, westerns, gemaskerde helden, historische avonturenseries en seksfilms die het Turkse publiek en masse naar de bioscoop lokten. Wat succesvol was, werd herhaald en sequels, series en sterrenvehikels waren er dan ook legio. Niet alleen de eigen producties werden gekopieerd, vele buitenlandse kassuccessen kregen een Turkse carbonkopie. Een Turkse James Bond, Tarzan of Rambo, een rip-off van The Exorcist, ET of Star Wars : het bestond allemaal. Deze gouden periode van de Turkse populaire cinema kwam aan zijn eind toen de militairen in 1980 de macht overnamen. Tegen die tijd had het productiesysteem zichzelf de das omgedaan met steeds slechter gemaakte trash films, waar het publiek al lang niet meer de deur voor uit kwam.
Het avondvullende programma bestaat uit een heerlijke double bill van twee extravagante films op het hoogtepunt van de filmgolf in de jaren zeventig. Beide films worden voorafgegaan door een leuke bonus : een korte documentaire (24 min) die de perfecte kennismaking vormt met de exotische wereld van de populaire Turkse cinema (voor "The Deathless Devil") ; en een 15 minuten durende selectie van de meest uitzinnige trailers en filmclips (voor "Tarkan versus The Vikings").

In samenwerking met MOOOV Film Festival & Offscreen // Met dank aan Mondo Macabro.


Turkish Pop Cinema

Entre les années ’50 et les années ’80, le cinéma connut ses heures de gloire à Istanbul. Dracula, Tarzan, Superman, des héros turcs comme Tarkan et des méchants bandits comme Kilink vivaient de merveilleuses aventures sur les rives du Bosphore. À cette époque, le business était très difficile : les réalisateurs travaillaient parfois sur plusieurs films en même temps, les scénarios étaient insensés et les droits d’auteur non respectés. Outre des comédies et des drames, il s’agissait surtout d’adaptations de bandes dessinées au cinéma, de westerns, de héros masqués, de séries d’aventures historiques et de films érotiques qui attiraient le public turc en masse dans les salles de cinéma. Ce qui faisait recette était répété. Les suites, les séries et les films qui servaient de tremplins à des acteurs étaient légion. Les productions turques n’étaient pas les seules à être copiées : de nombreux succès étrangers étaient également source d’inspiration. Un James Bond, un Tarzan ou un Rambo turc, une parodie des films "The Exorcist", "E.T." ou "Star Wars" : tous ont vu le jour. Cet âge d’or du cinéma populaire turc prit fin lorsque les militaires s’emparèrent à nouveau du pouvoir en 1980. À ce moment-là, le système de production s’était déjà donné le coup de grâce en produisant des films trash de plus en plus mauvais qui n’attiraient plus le public.
Le programme de la soirée se compose de deux films extravagants datant de l’apogée du cinéma turc dans les années septante. Ces deux films seront précédés d’un bonus : un court documentaire (24 min) idéal pour découvrir le monde exotique du cinéma populaire turc (avant "The Deathless Devil") et une sélection de 15 minutes des bandes annonces et clips vidéo les plus fous (avant "Tarkan versus The Vikings").

En collaboration avec MOOOV Film Festival & Offscreen // Remerciements à Mondo Macabro


Turkish Pop Cinema

From the fifties to the eighties the film industry in Istanbul was buzzing. Dracula, Tarzan, Superman, Turkish Tarkan heroes and nefarious villains Kilink had mind-blowing adventures on the banks of the Bosphorus. It was a tough business in which directors sometimes worked on several films at the same time, with crazy shooting schedules and no respect for copyright. Besides comedy and drama, it was mainly comic book adaptations, westerns, masked heroes, historical adventure series and movies that brought the Turkish public to the cinema en masse. What was successful was repeated. Sequels, series, and vehicles for stars were numerous. Not only were their own productions copied abroad but many overseas hits were carbon copied in Turkey. The Turkish James Bond, Tarzan or Rambo, a rip-off of The Exorcist, ET or Star Wars : it was a free for all. This golden period of Turkish popular cinema came to an end when the military took power in 1980. By this time, the production system was putting out ever worse trash films, and the public has long lost interest in going to see such films.

The full evening programme consists of a delicious double bill of two extravagant films at the height of the seventies film wave. Each film is preceded by a nice bonus : a 24 minute documentary and perfect introduction to the exotic world of popular Turkish cinema (for "The Deathless Devil"), and a 15-minute selection of the most outrageous trailers and film clips (for "Tarkan vs. the Vikings").

In cooperation with MOOOV Film Festival & Offscreen / / Thanks to Mondo Macabro


https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=1807&lang=fr