Erotic Censorship The Second Sexual Revolution in Censorship of Pornographic Movie Posters in Belgium (1970-1980)

Artikel van Leon Janssens over de censuur van pornografische filmposters, een herwerking van zijn afstudeerthesis (KUL, 2018), gebaseerd op de ABC-archiefcollectie.

Janssens, Leon ; 2020. Erotic Censorship : The Second Sexual Revolution in Censorship of Pornographic Movie Posters in Belgium (1970-1980). Tijdschrift voor Geschiedenis ; 2020 ; Vol. 133 ; iss. 2 ; pp. 347 - 366

https://www.ingentaconnect.com/cont...
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/tg/2020/00000133/00000002/art00009


https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_article=23817id_rubrique=2502&lang=fr