prog: 2646
squelettes/rubrique-3.html

Soort zoekt soort

We hadden het al aangekondigd in ons programma van januari-februari dat ’Animal Alienantion’ heette: Nova zou zich opnieuw buigen over de relatie tussen mensen en niet-mensen, vanuit een iets andere invalshoek dan die van vervreemding. Onze antropocentrische wereld in vraag te stellen is niets minder dan pure noodzaak, en vormde de inspiratie om het opnieuw over dieren te hebben. En we zagen heel wat uitstekende films over dit onderwerp! Niet-menselijke dieren, die worden beschouwd als zielloos, amoreel, schadelijk of invasief, zijn door onze soort gedegradeerd tot ’ding’, ondanks de empathie en genegenheid die we tonen voor sommige van hen, aan wie we het recht toekennen om gedomesticeerd in ons gezelschap te leven. Maar sinds enige tijd is deze hiërarchie tussen aardbewoners aan het wankelen gebracht door de planetaire wanorde van onze overweldigende intrede in wat bekend staat als het Antropoceen of het Kapitaaloceen. Wat de meest geschikte term voor dit fenomeen ook is, de tekenen van het massaal uitsterven van soorten worden met de dag alarmerender, en het is niet langer een leuk nieuwtje dat wilde dieren onze steden binnendringen door de vernietiging van hun ecosystemen van onze vraatzuchtige mensheid. Gebaseerd op onze relaties met niet-mensen, en soms door hun ogen, confronteren de films in dit programma ons, zonder fatalisme, met de vraag naar coëxistentie - en met onze eigen dierlijkheid.Jean Marcel Busson, FR

"Ik ben een eenvoudige beeldenstormer, ik hak hoofden af, gefascineerd door de wereld van waardeloze snuisterijen. Hier is hij, de santonmaker van de verlatenen, van deze kleine gebroken wezentjes in gips, voor niets achtergelaten op de stoep. Dit keer worden ze gered. Maar wat me vooral fascineert is je fascinatie en kinderlijke blik, alsof je voor een spiegel staat."

Met behulp van menselijke en dierlijke beeldjes die op de rommelmarkt zijn gevonden, stelt de veelzijdige kunstenaar Jean-Marcel Busson verbazingwekkende wezens samen. Katten, beren, Jezus, Maria, Boeddha, een mus, ze komen allemaal weer tot leven met het lichaam of hoofd van een ander. Ze zijn mooi, mysterieus, grappig en vrolijk. Naast deze hybride wezens toont Jean Marcel enkele van zijn surreële schilderijen, en een installatie uit zijn film "Au Nord d’Eden", die allemaal de mystiek van een verenigde antropomorfe wereld oproepen.

Tentoonstelling geopend tijdens Nova openingstijden van 15.09 (Vernissage) tot 29.10

15.09 > 18:30  


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2647
prog: 2646
pos: aval