prog: 2610
squelettes/rubrique-3.html

Micro ouvert pour Anne Deligne

Vanavond richten we de spots op Anne Deligne, rebelse filmmaakster en productrice. Meer dan een jaar na haar overlijden vonden we de tijd rijp voor een eerbetoon aan de persoonlijkheid en het werk van deze grote dame van de Belgische cinema. Met haar genereuze persoonlijkheid, haar humor en haar gedrevenheid heeft ze indruk gemaakt op heel wat filmmakers die vanavond hier over getuigen.
"Ik heb Anne ontmoet door de cinema en in de cinema. Haar onlesbare dorst naar cultuur, haar liefde voor de zevende kunst en haar sterke persoonlijkheid die even storend als verleidelijk was, liet niemand die de kans had haar te ontmoeten onberoerd, ergens ‘s avonds op stap, met haar hese stem, een glas witte wijn in de hand en een rolsigaret tussen de vingers. Een beetje Marguerite Duras, een beetje Faye Dunaway, haar idolen. Cobra Films oprichten was haar idee - voor mij was een productiehuis een last, voor haar vooral een weg naar de vrijheid. Ook de naam Cobra was haar keuze, als verwijzing naar de artistieke beweging, maar ook om het belang van film te midden van andere kunstvormen te benadrukken.
Anne droeg een flinke dosis geweld in zich, die gericht was tegen alle vormen van officiële instanties, instellingen, scholen, politiek, de te gehoorzame stemmen - "de bemoeizuchtige oetlullen" zoals onze vriend de Taartengooier zou zeggen, maar wanneer ze achter de camera stond metamorfoseerde deze revolte in een grenzeloze liefde voor de alledaagse personen die ze koos te filmen, of voor filmmakers met wie ze standpunten deelde of wiens aanpak ze bewonderde. Het is dan ook geen toeval dat we met Cobra kozen voor een cinema van het alledaagse die de zin van het gewone leven bevroeg, dat we nee zeiden aan het sensationele en de grote actuele thema’s links lieten liggen. Anne laat een leegte achter, film heeft rebelse stemmen nodig." Daniel De ValckFilm + ontmoeting

Cobra Films

Toen Cobra in 1987 werd opgericht was het Belgische audiovisuele productielandschap helemaal niet wat regisseurs vandaag kennen. Documentaire was een marginaal genre dat weinig geproduceerd werd, en iedereen richtte zijn eigen productiehuis op om films rond te krijgen. Zo komt het dat Daniel De Valck en Anne Deligne met de film Sango Nini hun eigen structuur oprichtten. Er was weliswaar het Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles (CBA), een van de eerste productie-ateliers die documentaires steunde, maar Anne wilde de vrije hand hebben, en zich niet verplicht zien zich te schikken naar een institutie, zelfs al ondersteunde die een cinema van het reële. Sango Nini werd gemaakt, en leidde tot de productie van een andere film over Afrika en nog een andere die over de werking en de verbeelding van een communistisch land, een leidraad die de stichters van Cobra na aan het hart lag, de hele weg lang. Cobra groeide, en ontwikkelde van film tot film een andere manier van filmproductie in verbondenheid met de filmmakers, zonder strategie noch editoriale lijn, met het gevoel dat elke film de laatste kon zijn.

+ Un moment de douceur

Anne Deligne & Daniel De Valck, 2009, BE, fr fr ond, 68

Reizen in België, in Brussel, Gent, Luik en verder in Europa, in Wenen en Boedapest, om taart te eten in prestigieuze patisserieën en cafés, er bewoners te ontmoeten: anonieme zoetbekken of beroemde schilders, fotografen en dichters. Beginnen proeven doen we met een eenvoudig koekje in de koffie gedoopt dat zich transformeert tot een proustiaanse madeleine, waarna we ons begeven naar de complexiteit van de taartlagen van het Operahuis of de Sacher Torte. De Gentse schrijver Pol Hoste brengt in herinnering dat wie een patisseriezaak binnenstapt de betekenis ontdekt van een stad, zijn architectuur…. De eerste stadspoorten zijn die van een patisserie. De producers-cineasten Anne Deligne en Daniel De Valck maakten met deze film hun laatste werk dat tekenend is voor hun praktijk en engagement. Tussen pit, mildheid en verzet volgen de verhalen elkaar op en leiden ze ons delicaat naar een filosofische beschouwing, ietwat nostalgisch, over de toestand van de wereld en haar fascistische tendensen.

http://cobra-films.be

http://cobra-films.be/home.php

11.12 > 20:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2614
prog: 2610
pos: aval