prog: 2594
squelettes/rubrique-3.html

Guattari chaosmik

Dertig jaar na zijn overlijden laat de filosoof en psychoanalyticus Félix Guattari een berg ideeën en ervaringen van onschatbare waarde achter zich – en voor ons, laat dat duidelijk zijn. Een Aarde van Vuur waaruit de meest pertinente antikapitalistische strijdvelden opstijgen, met uitlopers die tot vandaag weerklinken op het vlak van feminisme, dekolonisatie en ecologie. De erfenis van deze voorloper en visionair wordt enkele avonden lang gekoesterd in Cinema Nova. Dit programma maakt deel uit van een wereldwijde herdenking die de vereniging van de vriend.inn.en van Félix Guattari, "Chaosmosemedia", organiseert. Onze bedoeling is om een rizoom aan te leggen tussen de uitwerking van de nieuwe opvattingen van Guattari, zijn activisme van ‘micropolitiek’ – waaronder dat in het psychiatrisch ziekenhuis van La Borde veertig jaar lang -, en de hedendaagse ervaringen met anders beleven en handelen, een sociaal veld dat ook wij in Nova betreden. Het werk van Félix Guattari raakt vele facetten. Daarom belichten wij de heterogeniteit waar hij zo aan verknocht was. Wij stellen twee meesterwerken voor die een diepgaande invloed hadden op zijn filosofie, "Ice" van Robert Kramer en "The Other" van Robert Mulligan. Wij bevragen de relatie tussen lichaam en bestaansruimte met recente films. Zo is er de avant-première van het prachtige "Terra in Vista" dat de cyclus opent. Er is "La Lande", een fictiefilm in zelfbeheer uit de ZAD van Notre-Dame-des-Landes, en een montage van onuitgegeven archiefbeelden in kleur afkomstig van het netwerk rond Deligny. Die laatste vertoning kadert in een speciale avond rond ‘ecosofie’ in het gezelschap van antropologe Barbara Glowczewski. Anne Querrien, sociologe en stedenbouwkundige, François Pain, filmmaker, en Isabelle Stengers, filosofe, zijn aanwezig om het te hebben over de transversaliteit van de bijzondere weg die Félix Guattari heeft afgelegd en zijn invloed die vandaag de dag levendiger is dan ooit.

→Zaterdag 8 oktober om 14u in de Pianocktail (Hoogstraat 304, 1000 Brussel) worden drie werken van Félix Guattari voorgesteld die recent verschenen bij Editions Lignes: "65 rêves de Frank Kafka", "Trialogues" en "Chaosmose". De boekpresentatie wordt mee georganiseerd door de boekenwinkels Par Chemins en Météores, in aanwezigheid van de vriend.inn.en van Guattari.

ChaosmosemediaBasile Richon is een kunstenaar die werkt aan het ontwerp van machines, autonome apparaten en evoluerende modulaire installaties. Tijdens de module rond Guattari zijn er een aantal van zijn prototypes te zien. Deze toestellen produceren sporen en opnamen die de interacties en bewegingen vertalen met de omgeving waarin zij evolueren. Hoewel deze apparaten autonoom lijken, blijven het machine-achtigen die verbonden zijn met sociale, dierlijke, wensende en immateriële machines.

Van 6.10 tot 23.10. Vernissage op 6.10 om 19.OO in aanwezigheid van Basile Richon

http://www.basilerichon.ch/

06.10 > 19:00  


Prima Nova

Terra in Vista

Giulia Angrisani & Mattia Petullà, 2022, BE, DCP, ov fr & eng ond, 88

Cecilia, Armelle, Gibbo en Sisco leiden een vrij en ongebonden leven, op het ritme van seizoensarbeid. Systematische routine jaagt hen angst aan, net zoals het uniformerende kracht van onze winstmaatschappij. De protagonisten van "Terra in vista" vinden het nomadische bestaan opnieuw uit. Ze navigeren op zicht, en ja, ze mankeren geen enkele gelegenheid om te spelen met het leven, dit bitterzoete leven, dat je moet verwringen om het mooi te maken, in korte momenten van creatie, op kleine schaal maar met groot bereik, op de schaal van de moleculaire revolutie van Félix Guattari. Doorheen de film zien we een theatrale enscenering waar realiteit en verbeelding magnifiek samenvloeien. Cecilia zingt een vervloekt Lied voor Gibbo, ze lees haar gedicht "Je veux juste guérir…". En Sisco wekt ons met de piraatzender waar hij werkt, "radio intime". De opmerkelijke fotografie vat het denken in beelden, net zoals dit leven in de marge dat van precariteit een zoektocht maakt, en dat in de realiteit in het centrum staat van de strijd om de staat van de wereld te veranderen.

→ Vertoning voorafgegaan door een inleiding over Félix Guattari door Anne Querrien, en gevolgd door een gesprek met de regisseurs.

→ Na de film en de discussie, Happening met Ramuntcho Matta, multidisciplinair kunstenaar: "Toen mijn broer zelfmoord pleegde, nam mijn vader me mee naar een psychiater. Deze psychiater nodigde me uit om de zomer in zijn kliniek workshops te komen geven, ik was 16 jaar oud en deze psychiater heette Félix Guattari". Enkele jaren later was de filosoof dansend te zien in de videoclip van een lied gecomponeerd door Ramuntcho met Elli Médeiros "Toi mon toit"...

06.10 > 20:00  
Gratis


Ice

Robert Kramer, 1969, US, 16mm, eng ov fr ond, 130

Een van de eerste films van Robert Kramer die hij maakte met leden van het collectief Newsreel die elkaar ontmoetten tijdens de betoging voor het Pentagon tegen de oorlog in Vietnam in 1967. In deze politieke anticipatiefilm volgen we de lotgevallen van een groep in hun overgang naar de gewapende strijd, eerst in New York, en dan nationaal. De beheersing van de camera en de regie is verbluffend en maakt de film zowel uiterst scherpzinnig als ietwat huiveringwekkend met een sfeer die doet denken aan de loden jaren in Italië en Duitsland in de nasleep van de jaren zestig waarmee Guattari worstelde. Dat hij en Kramer vrienden worden en samen een scenario schrijven ligt voor de hand met de constructivistische mantra in gedachten die merkbaar is in de film: "Niemand geeft je de toekomst, wij maken hem samen. Er zijn geen plannen of modellen."

+ Goldman crash

Etienne Caire, 2018, FR, 16mm, zonder dial, 8

07.10 > 19:00 + 23.10 > 17:00
6€ / 4€


“De ecologische crisis is eigenlijk een algemene sociale, politieke en existentiële crisis. Wat hier op het spel staat is een soort revolutie van de mentaliteit, één die moet ophouden een bepaald type van ontwikkeling te bevorderen dat gebaseerd is op een productivisme dat alle menselijke doelen uit het oog is verloren.” Op basis van deze vaststelling werkte Félix Guattari vanaf 1989 het concept ‘ecosofie’ uit in het boek "Les trois écologies". Het doel van deze vertoning is de huidige kracht tonen die uitgaat van dit concept dat oproept tot verbinden van ecologie met het bredere sociale en mentale veld. Inspiratie komt uit initiatieven en experimenten die ons met de aarde verbinden, of dat nu gaat om om de strijd van first nation people of de hertoe-eigening van kennis. We doen dat samen met Barbara Glowczewski, met wie we gewerkt hebben aan dit programma rond ecosofie. Ze is etnoloog, onderzoekster, sociaal antropologe, activiste, en auteure van van tal van werken waarvan de meest recente "Réveiller les esprits de la Terre" is. Ze zal het hebben over de ontmoeting met de filosoof, hun uitwisselingen op basis van haar thesis over de Warlpiri Aboriginals van Australië, en hoe haar werk werd opgenomen in de uitwerking van schizo-analytische cartografie. Met experimentele jeugdwerken duiken wij in het bijzondere traject van Barbara Glowczewki en haar ongedisciplineerde netwerk-antropolgie. Van Fernand Deligny tot de opeising van bestaansterritoria die we zien in de Zone à Defendre (ZAD, bezette strijdterreinen), via de archieven van de Warlpiri, de therapeutische rituelen van de N’Doep, en enkele visuele en sonore verrassingen, helpt deze vertoning, zo hopen we, onze opvattingen opnieuw te voeden om beter te verdedigen wat op aarde leeft.

08.10 > 17:00  
6€ / 4€


Film + ontmoeting

La caméra bigle

Montage van archieven van het netwerk Deligny

Martín Molina & Marina Vidal-Naquet, 2021, FR, super8 > video, zonder dial, 42

De band tussen Guattari en Fernand Deligny is sterk, zeker sedert de aankomst van deze laatste in La Borde, in 1965. Samen organiseren ze filmvoorstellingen en komen ze op tegen de Vietnam-oorlog. Het is daar dat aan Deligny Janmari, een autistisch kind dat niet kon spreken, werd toevertrouwd door zijn ouders. In 1968 verlaat Deligny de instelling en trekt hij naar de Cevennen op advies van Guattari die er een groot huis had gekocht waar militanten heen trokken. Dit is het vertrekpunt van een opvangnetwerk voor probleemkinderen buiten de instellingen. De beelden in super 8 die we hier tonen waren bedoeld voor de ouders om hen te tonen hoe de kinderen leefden in het opvangnetwerk. Doorheen de in beeld gebrachte emoties, gebaren, verplaatsingen, leren we de krachtig ideeën van Deligny over cinema kennen. De eerste nummers van het magazine "Recherches" waren trouwens gewijd aan de zwerflijnenkaarten die de inspiratiebron vormden van het beroemde rizoom, dit wil zeggen de vertakkingen tussen beide.

→ Vertoning gevolgd door een ontmoeting met Martín Molina.

08.10 > 20:00  
4€ / 3€


Michel D, 2022, FR, video, fr ov, 90

"La Lande" is een vreemde, grappige en verrassende film die werd gedraaid tussen 2017 en 2022 in de ZAD van Notre-Dame des Landes met als enige doel een flinke dosis plezier maken. De synopsis – een raadsel à la David Lynch, die trouwens wordt geciteerd in de generiek – is de volgende : “Zeer weinig mensen kennen het bestaan van de Lande. Nog minder vinden ze…. En nochtans is ze niet verborgen.” De regisseur waarschuwt ons dat de film ‘een fictie is die de ZAD niet wil vertegenwoordigen, en geen politiek discours brengt’. De intrige leidt ons desalniettemin naar plekken die vandaag beschouwd worden als het schouwspel van de grote politieke en populaire ‘overwinningen’ van de laatste jaren, te weten de opstand tegen de bouw van een internationale luchthaven in Notre-Dame-des-Landes. Guattari had het over de "prises de terre" wanneer hij het over de toekomstige strijd had. Wij doorkruisen dus dit moerasland waar een mutant en vreemd volk in beroering komt.

→ Vertoning gevolgd door een ontmoeting met de regisseur.

08.10 > 22:00  
6€ / 4€


Film + ontmoeting

De Felix-machine

Voor deze bijzondere voorstelling bevinden we ons in gezelschap van Anne Querrien, Isabelle Stengers (filosofe), Barbara Glowczewski (antropologe) en François Pain (cineast). Allen hebben Félix Guattari en zijn gedachtegoed van nabij gekend. Wij belichten de transversaliteit van zijn traject met een reeks kortfilms, geluids- en videofragmenten waar we zijn praktijk, zijn woorden en zijn analyses zien, in Vincennes, in La Borde, op de radio en in zijn omgeving. Wij bespreken zijn groepspraktijken, of dat nu via de Institutionele Psychotherapie is, met Gilles Deleuze, of met het tijdschrift "Recherches" en het CERFI ( Centre d’études, de recherches et de formation institutionnelles) dat na 1968 essentieel was voor hem en zovele anderen. In een film van François Pain zien we hem bekennen op de divan : “Ik heb me genezen met mijn groepsverhalen…. al is het niet helemaal”.

+ D’une machine à l’autre, un même flux

François Pain, 2019, video, fr ov eng ond, 18

François Pain schenkt ons een mooie compositie op basis van archiefbeelden uit de ziekenhuizen van Saint-Alban en La Borde. Hij plaatst deze beelden in perspectief met de woorden van Félix Guattari op de divan bij Danielle Sivadon. Hij laat zich gaan in vrije associaties met brokken van zijn traject. Het belang van militanten zoals François Tosquelles en Jean Oury wordt hier benadrukt. Een kostbaar en nauwkeurig document, dat ons de briljante denker toont bij wie een zekere melancholie verwarrend op de loer ligt.

→ Anne Querrien staat voor een groot deel mee aan het initiatief van de Guattari-herdenking deze herfst. Zij is de hele programmatie lang aanwezig. Deze sociologe en stedenbouwkundige van opleiding wordt begin jaren 1970 algemeen secretaris van CERFI (opgericht door Guattari). Ze geeft les in Paris VIII en Paris I, en neemt deel vaan de redactie van de magazines "Les Annales de la recherche urbaine", "Chimères" en "Multitudes".

09.10 > 17:00  
6€ / 4€


Films + ontmoeting

Min Tanaka, La Borde - Tokyo

Joséphine Guattari & François Pain, 2002, FR, video, ja ov fr ond, 38

In 1986 ontmoet Guattari de butô-danser Min Tanaka die deze dans van het ‘obscure lichaam’ aanleert aan de bewoners van het La Borde-ziekenhuis. Vijftien jaar later geeft François Pain het woord aan de Japanner die vertelt over deze ‘chaosmieke’ ervaring waar het worden van een mens, dier, mineraal, plant, kind, ouderling, gek, bedelaar centraal staat. Ook heeft hij het over zijn contact met Guatteri die “in feite niet meer bestaat, maar de dans geeft opnieuw leven aan verdwenen mensen”.

+ Le cahier vert

François Pain, 1980, FR, video, fr ov, 20

Innerlijke omzwervingen na een echtelijke ruzie, rondwandelen in een stad om de emoties van het conflict te smoren, politieke beroering, paranoia, “zeg er beter niet te veel over, zelfs niet in je hoofd”. Dit videokunst-essay is opgebouwd rond een tekst van Félix Guattari, een intiem verhaal, die de subjectiviteit verwerkt in een fictieve dialoog, dit fameuze riedeltje dat ons machinaal onderbewustzijn opstart.

→ Gesprek na de films in aanwezigheid van de filmmaker François Pain, mede-oprichter van een federatie voor niet-commerciële radio’s (1978). Hij werkte in La Clinique de La Borde van 1965 tot 1972 waar hij Fernand Deligny, Félix Guattari en de daar verdedigde thema’s leerde kennen: Vietnam, het recht op abortus. Hij was ook bevriend met Jean-Pierre Beauviala, uitvinder van onder meer de La Paluche-camera.

09.10 > 20:00  
6€ / 4€


Robert Mulligan, 1972, US, DCP, eng ov fr ond, 108

Zomerse kleuren in 1935, in het landelijke gehucht van Connecticut waar de boerderij van de familie Perry ligt. Miles en Holland, de onafscheidelijke energieke tweeling, spelen de hele tijd samen, ook al zijn hun karakters totaal tegengesteld. Miles is charmant en oprecht, en staat onder de invloed van zijn broer die sarcastisch en achterbaks is. Ida, hun toegewijde grootmoeder, die de helderziendheid van Miles aanvoelt, wijdt hem in in “het grote spel” dat bestaat uit hem in de huid van iemand anders te laten kruipen, een mens of een dier, en beschrijven wat hij voelt. Wanneer verschillende drama’s in het gezin en de buurt toeslaan, neemt de loop van het verhaal een ijzingwekkende en nihilistische wending…. Ondanks een enscenering en auteursspel die niet minder dan magistraal zijn, was "The Other" bij zijn release onderschat in die tijd. Behalve dan door Félix Guattari, die letterlijk gefascineerd was door de film. Op groot scherm in Nova, een niet te missen kans!

→Film ingeleid door François Pain op 9.10

30.09 > 22:00 + 09.10 > 22:00
6€ / 4€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2597
prog: 2594
pos: aval