prog: 2539
squelettes/rubrique-3.html

Bure, Meuse

Vanavond in Nova stellen we vier manieren voor om naar het onzichtbare te kijken en over het ondenkbare te praten: kernenergie, de rampen die ze veroorzaakt en het geheugen dat we proberen te begraven, maar dat soms weer opduikt.
Terwijl Doel en Tihange in theorie in 2025 moeten sluiten, met het risico op een "transitie" naar sterk gesubsidieerde gascentrales, blijft de problematiek van het kernafval onbeantwoord: NIRAS blijft, zonder echte publieksraadpleging, haar project voor een geologische bergruimte in Mol verdedigen.

6€ / 4€ (soirée / avond)


les scotcheuses, 2020, FR, super8, 45

"De wereld is besmet. Het bedrijf Alicabure heeft zijn toevlucht gezocht in de ondergrondse. De wetenschappers verzamelen gegevens over de levenden en de doden. Aan de oppervlakte is de autonome productie van voedsel verboden."
Zo begint de vijfde film van de Scotcheuses, een filmcollectief (en meer...) dat opnieuw zijn super8-camera’s opstelt op een slagveld, in dit geval Bure, in het oosten van Frankrijk, waar de overheid van plan is kernafval te begraven.
In de lijn van rampen- en toekomstfilms verweven de nieuwe avonturen van de scotcheuses zich met die van de activisten die zich - op alle mogelijke manieren - verzetten tegen dit faraonische project. Een bezet bos wordt een verhalend element en een filmset, en de boerderijschuur van een van de historische tegenstanders van het kernafvalproject wordt omgetoverd tot een heuse studio, in de stijl van "Burelywood".
Hoewel sedert de oprichting (2013) het collectief al enkele gedaanteverwisselingen onderging, en zelfs tijdens de vier jaar waarin Après les nuages werd gemaakt, herkennen we de "scotchy" stijl, met minimale middelen zonder serieuze onderwerpen uit de weg te gaan, om zo te proberen op een andere manier de verbeelding van strijd en autonomie te voeden.

+ absences

, 2018, FR, super8 > 16mm, 5

Hoe maken we films na de ramp, als we geen toegang meer hebben tot goedkope energie die de camera’s en de camera- en pelliculefabrieken draaiende houdt? Om deze vraag te beantwoorden, probeert een kleine groep scotcheuses zelf pellicule te maken en zo onafhankelijk te worden van Kodak & co. De resultaten van hun tests zijn onbruikbaar voor het filmen van Après les nuages, maar twee scotcheuses gebruiken de aldus gemaakte beelden om deze experimentele propagandafilm in elkaar te knutselen.

Voorstellingen met het collectief

18.12 > 19:00  


Isabelle Masson-Loodts, 2019, BE, HD, fr, 57

"De laatste dode van de Eerste Wereldoorlog is nog niet geboren." De granaten die Europa in de vorige eeuw verscheurden, zijn niet allemaal ontploft, en sommige blijven slachtoffers eisen in de landschappen van Noordoost-Frankrijk, die ooit een slagveld waren. Het filmonderzoek van Isabelle Masson-Loodts pakt dit probleem vanaf de openingsscène aan, wanneer we een boer de nieuwe "vruchten" van zijn oogst zien deponeren op een stapel granaten langs de kant van de weg. Van Oostende tot Verdun onderzoekt de regisseuse het (verlies van) geheugen rond de Grote Oorlog. De film neemt een zeer actuele en militante wending wanneer de journaliste op briljante wijze de vergeten kwestie van honderd jaar dodelijk "afval" koppelt aan het nucleaire afval dat de Franse staat in Bure wil begraven en dat (minstens) de komende honderdduizend jaar gevaarlijk zal blijven. Beetje bij beetje begrijpen we waarom de Maas weer is uitgekozen om tunnels te graven... Spoiler alert: er is geen geldige geologische reden.

+ Enfants dans 10 000 ans

Laurence Vieille, BE, audio, 6

Laurence Vielle, dichteres en actrice, had "Enfants dans 10 000 ans" al opgenomen toen zij een vertoning van "Un héritage empoisonné" bijwoonde. Geraakt door de film en het verband met haar eigen werk, bood ze Isabelle Masson-Loodts haar gedicht aan, zodat zij het als voorprogramma kon gebruiken, wat wij in Nova maar al te graag doen.

18.12 > 21:00  


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2541
prog: 2539
pos: aval