prog: 2509
squelettes/rubrique-3.html

Het landschap filmen en omgaan met het levende

Van de landschapsschilderijen uit het einde van de 14e eeuw tot de beelden van Google Earth, elk instrument om de wereld weer te geven legt een opvatting op over het gebruik van de Aarde. Het instrument gaat vooraf aan de blik, en legt narratieve en imaginaire vormen op, wat op zijn beurt leidt tot manieren om in de wereld te zijn. Ons chaotische tijdperk vraagt dus om nieuwe vormen waarop allianties, conflicten en afsplitsingen kunnen worden gedocumenteerd. Door de aandacht die ze suggereert en cultiveert, door de conceptie van het beeld en de technieken die ze inzet, is de documentaire film een cruciaal instrument om de "kritische zones" te documenteren waar levende wezens met elkaar in wisselwerking staan.

Een cyclus om de documentaire film te beschouwen als een vector voor "een hernieuwde relatie met de natuur en het niet-menselijke, waarbij een bepaalde opvatting van het landschap wordt vervangen door die van een levende en relationele omgeving" (Teresa Castro). Ontmoetingen, lezingen en vertoningen wisselen elkaar af om beter te begrijpen wat “omgaan met het levende” is. Deze vier avonden vormen het vijfde deel van de residentie "Conversation", opgezet door het CVB en GSARA, dit keer in samenwerking met Nova en in het kader van het festival ’En ville!’.Uitgangspunt van deze lezing is de gedachte dat de ecologische crisis die wij thans doormaken onlosmakelijk verbonden is met een crisis van de gevoeligheid en vormen van aandacht. Geconfronteerd met het steeds reëler wordende vooruitzicht van een onbewoonbare planeet, is het dringend noodzakelijk een ethiek van zorg te bedenken: een meer aandachtige, inclusieve en genereuze relatie met de natuur en het andere dan de mens. Het is in deze context dat gevoelige vormen een politieke rol moeten spelen. Geïnspireerd door het werk van Val Plumwood, en met cinema als voorbeeld, wordt gesuggereerd dat filmische beelden ons, potentieel, kunnen helpen om de natuur te reanimeren. Dit wil niet zeggen dat cinema in dienst moet worden gesteld van het ecologische discours, maar wel dat cinema het vermogen heeft om de verwondering over de wereld te herstellen die we meer dan ooit nodig hebben.

21.10 > 20:00  
Gratis


Elise Florenty & Marcel Turkowsky, 2019, BE-FR, DCP, & fr & eng & de & ar & zh & el & pl & ru th ov fr ond, 40

Een jonge inwoner van Athene die verbannen is naar het dorre en gemilitariseerde eiland Lemnos bevindt zich in het hart van twee tragische complotten die de plek achtervolgen: één uit het verleden - het verraad van de Argonaut Filoktitis, de andere uit de toekomst - de dystopische oorlog van het videospel Altis.

+ Conversation with a Cactus

Elise Florenty & Marcel Türkowsky, 2017, BE-FR, DCP, ja ov fr ond, 45

Mei, een 30-jarige inwoonster van Tokio, heeft een brief gestuurd naar haar vriendin Toshi die in Hamburg woont. Ze vertelt haar over haiku’s, vreemde herinneringen aan hun kindertijd en de laatste verstikkende zomeravonden waarin knokkelkoorts dreigt. Ze vertelt haar ook over haar laatste droom, doordrongen van een sfeer van staatssamenzwering, die haar op het spoor leidde van het legendarische koppel Hashimoto en hun merkwaardige experiment: communiceren met een cactus via een leugendetector zodat het een mogelijke getuige wordt van toekomstige misdaden.

De vertoning wordt gevolgd door een ontmoeting met de regisseuse en de regisseur.

21.10 > 22:00  
6€ / 4€


De bioloog en wetenschapsfilosoof Alexis Zimmer is geïnteresseerd in de processen van besmetting van lichamen en landschappen in de context van het geïndustrialiseerde Europa. Op de grens tussen milieu- en gezondheidsgeschiedenis ensceneert hij, zoals in zijn boek "Brouillards toxiques. Vallée de la Meuse, 1930. Contre-enquête" (Zones sensibles n, 2016), diverse elementen zoals steenkool, ’experten’, gifwolken, maar ook mensen en dieren die er het slachtoffer van zijn. Deze verhalende benadering van het essay maakt ons bewust van het ontstaan van beelden, van geïnstrumentaliseerd discours, verzet en populaire kennis. Een verleden waarvan we meer dan ooit de bewaarder zijn.

22.10 > 20:00  
Gratis


Chloé Malcotti, 2021, BE, DCP, it ov fr ond, 72

In 1913 richtte Solvay een natriumbicarbonaatfabriek op in Rosignano in Italië. Gedurende meer dan 100 jaar heeft de productie ervan lichamen, duinen, zand, grondwater en de geest van de bewoners gemarkeerd, getransformeerd en beïnvloed. In de loop der jaren werden de plek en zijn bewoners bedekt met een vreemde kleur, intens wit, steriliserend, bijtend. Vandaag de dag zien we de sporen en afdrukken ervan over het hele grondgebied. De film verweeft drie verhalen, geschreven met de inwoners van het dorp, en leidt ons langs het pad van deze intrigerende kleur: dat van een groep tieners die de glorietijd naspelen, dat van een medium en een versteend lichaam en tenslotte dat van een geliefde en haar herinnering.

Belgische première. De vertoning wordt gevolgd door een ontmoeting met de “regisseuse”.

22.10 > 22:00  
6€ / 4€


Onderzoeker en kunstenaar Matthieu Duperrex beoefent de kunst van het onderzoek met aandacht voor de verwevenheid van het levende met landschappen waar ecologische, industriële en politieke kwesties, zowel menselijke als niet-menselijke, op het spel staan. Deze studie van territoria impliceert het laten bovenkomen van heterogene "stemmen" die hij laat horen in diverse vertelvormen. Zo schreef hij in zijn boek "Voyages en sol incertain. Enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi" (Wildproject, 2019) 31 verhalen op basis van evenveel dier- en plantensoorten waarmee hij op een nieuwe manier problematische leefomgevingen beschrijft.

23.10 > 20:00  
Gratis


Lois Patino, 2020, ES, DCP, gl ov eng ond, 84

De tijd lijkt stil te staan in een dorp aan de kust van Galicië. De natuur en de dieren gaan er hun vrije gang. Mensen lijken bewegingsloos, ook al horen we hun stem nog steeds: ze praten over spoken, heksen, monsters. Er verschijnen drie vrouwen die proberen Rubio te vinden, een matroos die onlangs in zee is verdwenen.
Na zijn eerste speelfilm "Coast of Death", rond de identiteit van een gebied via de geschiedenis ervan, levert Lois Patino een film af in de lijn van zijn werk over het Galicische landschap, dat bevolkt wordt door een reeks mythen die uit de oceaan opduiken.

Belgische première. Gevolgd door een ontmoeting met de regisseur (tbc).

23.10 > 22:00  
6€ / 4€


Onze tijd wordt geconfronteerd met een "catastrofe van de resonantie", waar dingen, wezens en landschappen worden gedempt als gevolg van de atrofie van onze aandacht, verbeelding en wil om het anders-zijn te aanvaarden. Er bestaan praktijken die helpen deze relatie met de wereld nieuw leven in te blazen. Zo trainen veldopnames ons oor en maken ze ons bewust van een hele reeks aanwezigheden, maar ook voor relaties, uitwisselingen en conflicten. In de publicatie van een boek over de praktijk van de veldopname behandelt Alexandre Galand de bijdrage van het luisteren en opnemen in de "ruïnes van het kapitalisme". Hij illustreert zijn lezing met geluidsfragmenten.

24.10 > 20:00  
Gratis


Félix Blume, 2019, FR, DCP, es ov fr ond, 35

In het hart van de Amazone nodigen de bewoners van Tauary ons uit om te luisteren naar de geluiden van hun woud, met zijn vogels en dieren. Er duiken echter vreemde geluiden op: een schepsel houdt zich schuil tussen de bomen. Van hen die het gehoord hebben, hebben slechts weinigen het gezien, en zij die het ontmoet hebben, zijn nooit teruggekeerd. Het betovert, het maakt mensen gek, het voert hen weg, het doet hen verdwalen: iedereen vertelt het op zijn eigen manier en probeert zijn oproepen te ontcijferen. "Curupira, beest van het woud" neemt ons mee op zoek naar dit wezen: een bespiegeling over mythen en hun plaats in de hedendaagse wereld, een audio-thriller midden in de jungle.

+ Luces del Desierto

Félix Blume, 2021, FR, DCP, es ov fr ond, 30

In de duisternis van de Mexicaanse woestijn verschijnen vreemde lichten. De bewoners beschrijven wat zij hebben gezien: een vlam, een vuurbol, een vliegende bol, stralen die uit de hemel vallen of lichtgevende energie. Een gemeenschappelijk verhaal, meerstemmig verteld, in koorvorm, wordt getekend door de individuele ervaringen. De ontmoeting met dit lichtverschijnsel kan verrassend, gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. De nacht is niet zo donker als het lijkt en de woestijn is vol met allerlei levende wezens. De leegte is van iedereen. Desert Lights is een uitnodiging om je ogen wijd open te doen in de duisternis en te luisteren naar de geluiden die verborgen liggen in het donker. Een auditieve horrorfilm in de duisternis van de woestijn.

Gevolgd door een gesprek met de regisseur.

24.10 > 22:00  
6€ / 4€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2517
prog: 2509
pos: aval