prog: 2509
squelettes/rubrique-3.html

#182

08.09 → 11.11.2021
CAS_3 rubrique-programme OUI

download: nova_182.pdf (9.5 MB)

Covid Safe Ticket or not Covid Safe Ticket ?

Vanaf 15 oktober zal in Brussel het "Covid Safe Ticket" (CST) verplicht zijn voor de toegang tot cultuurplekken, met als enige uitzondering zalen die minder dan 50 personen toelaten en waar het respecteren van de veiligheidsafstanden en het dragen van een mondmasker van kracht blijven.

Cinema Nova heeft voor deze laatste optie gekozen, de enige kleine ruimte overgelaten aan cultuurhuizen die niet willen afglijden in de controle van hun publiek.

Deze keuze was allesbehalve evident, omdat dit betekent dat wij ons afsnijden van een deel van ons publiek en dat wij gedwongen worden onze manier van programmeren op korte termijn te herzien. Maar we beperken liever onze capiciteit dan dat we ons publiek controleren en discrimineren.

Wij zijn van mening dat de banalisering van dit soort praktijken de polarisatie van de samenleving in de hand werkt en ons sociaal gedrag sterk wijzigt. Wij weigeren bij te dragen tot deze verschuiving naar een samenleving die de bevolking omvormt tot rechters of politieagenten, waardoor het gebruik van smartphones voor controledoeleinden wordt veralgemeend (met name via QR-codes) en die bijdraagt tot het vergroten van de digitale kloof.

Wij mogen ons ook niet mengen in de privé-sfeer van de mensen die onze bioscoop bezoeken. Dat is niet onze rol, en het is ook niet de reden waarom wij ons hebben opgegeven als vrijwilliger bij de Nova. Een dergelijke stap zou in strijd zijn met de ethiek en de waarden die wij verdedigen via onze activiteiten.

De enige uitzondering die onze regel bevestigt: in november vindt in de Nova het festival Pink Screens plaats, en in overleg met de mensen van Genres d’à Côté, de hoofdorganisator van het festival, zal het CST aan de ingang van de bioscoopzaal worden gevraagd om zo tot 200 personen te kunnen ontvangen, de maximale capaciteit van onze bioscoopzaal. Tijdens deze periode zal het dragen van een masker niet langer verplicht zijn, ook al zullen wij het blijven aanbevelen, vooral omdat afstand houden niet meer mogelijk zal zijn. Net als Cinema Nova acht het Pink Screens-team zich echter niet bevoegd om de identiteitspapieren te controleren van personen die een CST voorleggen, wat de autoriteiten ook mogen beweren.

CAS_4 rubrique-programme NON
squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2509
prog: 2509
pos: programme pos: aval