prog: 2445
squelettes/rubrique-3.html

Actieve Pauze (2e bedrijf)

Van april tot juni neemt Nova een pauze, maar niet zomaar één. We nemen een actieve pauze. Net zoals iedereen heeft de ploeg van Nova af en toe nood aan een adempauze. We zetten even een stapje opzij om na te denken, om ons te herorganiseren, en om het stof te blazen van plannen die al een tijdje on hold staan.

Cinema Nova is opgestart in een uiterst korte periode. Eenmaal de plek gevonden, en de rudimentaire inrichtingswerken achter de rug, openden we op 23 januari 1997, voorzien van een precair huurcontract. Onze werking werd van dag tot dag uitgevonden, met ad hoc antwoorden op steeds weer ongekende situaties, door een ploeg die 100 % vrijwillig het beste van zichzelf gaf. Vijf jaar na datum, van huurverlenging tot huurverlenging, kwam voor de ploeg van Nova eindelijk het lange termijnperspectief in het vizier. En hiermee ook de zoektocht naar een stabiele organisatiestructuur, want tot nu toe was urgentie het leidmotief.

Tijdens een pauze van drie maanden (1) – van december 2003 tot februari 2004 – bezonnen we ons over onze werking (welke structuur, hoe nemen we beslissingen, hoe overleggen we als collectief, gaan we op zoek gaan naar structurele ondersteuning…). We bedachten een structuur die de noden van Cinema Nova en de energie van het team met elkaar verzoende. Ons cinemaatje was weer klaar om er tegenaan te gaan, niet enkel om het publiek interessante programma’s voor te schotelen maar ook een collectieve werking gebaseerd op een basistekst: het manifest.

Een geslaagde transitie want het eertijds "tijdelijke project" Nova vierde op 23.02.2020 zijn 23e verjaardag.

Enkele werven tijdens een "actieve pauze"

De twee woorden die deze periode omdopen tot ’actieve pauze’ zijn niet zomaar gekozen. Op het eerste gezicht lijkt het een contradictio in terminis, met pauze als tijdelijke stilstand en activiteit als het tegengestelde ervan... We verklaren ons nader.

Hoewel Nova niet meer in een even kwetsbare positie verkeert als in de beginjaren, vallen we soms ten prooi aan onze eigen routines. Parallel hieraan kunnen we er niet omheen dat de context evolueert, Brussel transformeert, de samenleving verandert, net als de ploeg van Nova op haar beurt. Al een tijdje dringen enkele interne ‘werven’ zich aan ons op. Maar omdat we ons houden aan een strikt programmatieritme, worden ze almaar uitgesteld, maand na maand, jaar na jaar…. Vandaag lijkt het ons een absolute noodzaak om hiervoor tijd te nemen samen met iedereen die nu in Nova actief is, en niet zomaar tussendoor bij wijze van spreken in een hoekje van de bar tussen twee openingsmomenten.

Sedert zijn ontstaan stelt Nova meer voor dan enkel films die je nergens anders ziet. Er zijn ook tal van themaprogramma’s met ontmoetingen, debatten, expo’s, concerten…. Nova gaat op zoek naar zeldzame parels die bijna nooit vertoond worden, geeft context aan de hedendaagse film en al wat daarmee samenhangt in de wereld van vandaag. Dit werk gebeurt collectief, zonder artistiek directeur, met een grotendeels vrijwillige ploeg waarin kennisoverdracht cruciaal is.

Nova wil verdergaan op de ingeslagen weg. Maar hoe kan je opzoeking en ontdekking verderzetten in de huidige context van vermarkting van cultuur, van digitalisering, in een veranderend cinematografisch landschap? Bovendien, in een samenleving waar mensen almaar kwetsbaarder worden, en waar vrijwilligerswerk erkend noch naar waarde wordt geschat, hoe kan je de persoonlijke basisbehoeften en de collectieve dimensie die slecht rijmt met verloning op elkaar afstellen?

Enkele van de werven die we willen leiden: de archivering van onze documenten, een patrimonium van 23 jaar activiteit, maar ook het resultaat van materiaal dat we gered hebben uit voormalige filmzalen en bij filmdistribiteurs op rust. Een andere belangrijke werf is de creatie van een nieuwe website aangepast aan dit digitale tijdperk, waar je niet alleen gemakkelijk leesbaar de nodige informatie terugvindt (zijn hoofdfunctie) maar moet ook andere inhoud, zoals opnames van ontmoetingen, concerten en ander nieuws.

Bovenop de website komt een andere actuele laag, even noodzakelijk, die van de webethiek. Hoe kunnen we standhouden en behendig scharnieren met moloch-bedrijven die we kortweg GAFAM noemen (Google-Apple-Facebook-Amazon-Microsoft)? Met andere woorden, hoe gebruiken we interne middelen die ethisch zijn, hoe reageren en communiceren we zonder afbreuk te doen aan onze positionering en alledaagse strijd, door de promotie van alternatieven in de harde economische en sociale realiteit die ons omringt?

Gesloten is open

Om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan - en het voorgaande is maar een beperkt overzicht ervan - moet Nova onthaasten. Helemaal sluiten doen we niet. We zouden jullie, ons publiek, te veel missen. Onze toeschouwers geven leven aan onze oude muren, maar niet alleen dat…. Omdat meer hoofden meer ideeën betekenen staan sommige van onze interne werven open voor uitwisseling tussen de Nova-ploeg en het publiek (twee entiteiten die van in het begin poreuze grenzen hebben) tijdens thema-openingen in mei en juni.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van onze werkzaamheden in die periode die er al gauw aankomt. Hou ons in het oog: meer informatie volgt op onze website en het te verschijnen programma voor de maanden mei en juni. Een actieve pauze dus, maar geen paniek: er krioelt leven en er wordt hard gewerkt, daar binnen de muren van Nova.

De Nova-ploeg

(1) Ter gelegenheid van het toenmalige "eerste bedrijf" van de actieve pauze brachten we een speciaal nummer uit met artikelen over de werking van de Cinema Nova en over wat toen de inzet was. De inhoud van deze krant, nummer 69, is beschikbaar in het deel "Archieven" op onze website: www.nova-cinema.org. Ook nummer 97, in 2007, was een redactioneel nummer waar we verschillende thema’s ontwikkelden met betrekking tot Nova en meer in het algemeen tot de cinema in België. Ook online beschikbaar.squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2446
prog: 2445
pos: aval