prog: 2360
squelettes/rubrique-3.html

Saint-Alban, een gekke revolutie!

Het Saint-Alban hospitaal in Frankrijk is een emblematische plaats voor het ontstaan van de alternatieve psychiatrie in de twintigste eeuw. Gedurende bijna een kwarteeuw werden er nieuwe psychotherapeutische technieken bedacht door patiënten sociaal te integreren zonder gebruik van medicatie. Met de Club Antonin Artaud, een Brussels dagcentrum, biedt deze ontmoetingsavond over Saint-Alban de gelegenheid de uitwassen van de officiële psychiatrie in perspectief te plaatsen.

Enkele woorden over Club Antonin Artaud
In 1962 wilden patiënten, waaronder artiesten, weg uit het hospitaal, terug naar hun vertrouwde omgeving, waar ze samen zichzelf konden zijn en creëren. Samen met jonge therapeuten stichtten ze de Club Antonin Artaud die al vlug uitgroeide tot het eerste psychiatrische dagcentrum van Brussel. Vanaf het begin werd sterk het accent gelegd op creatieve artistieke activiteiten, met corporele activiteiten en met vrije expressie tijdens ateliers die voornamelijk door kunstenaars worden geleid. Sindsdien tracht Club Antonin Artaud een bredere beweging te worden met therapieën die mee zijn met de tijd, en focussen op het menselijke en het verlangen. Club Antonin Artaud komt naar Nova voor een forum rond sociale integratie en verbinding, om van gedachten te wisselen en dagelijkse beslommeringen te delen, en om creativiteit in relatie tot de andere te delen. Het streven is om iedereen op zoek naar een plaats in de maatschappij te ondersteunen.Sonia Cantalapiedra, 2016, FR, HD, ov, 60

“Saint-Alban, een psychiatrische revolutie” vertelt de geschiedenis van deze psychiatrische instelling die werd opgericht in 1821 in het middeleeuwse kasteel van Lorèze, en die tijdens de tweede wereldoorlog een plaats was van verzet, openheid en overleving. Door de poorten wijd open te zetten naar het platteland en de boerderijen rondom en door de zieken te laten deelnemen aan de landbouw, kende het hospitaal geen problemen met voedselbevoorrading. Ze ontvingen en verborgen verzetsstrijders, joden, intellectuelen en kunstenaars die de vervolging van de Duitse bezetting of het Francoregime ontvluchtten, waaronder de psychiater Francesc Tosquelles. Zijn therapeutische bijdrage, gefocust op een “actieve sociotherapie” zal voor lange tijd het functioneren van Saint-Alban bepalen, dankzij een nieuwe menselijke benadering van waanzin.

+ Mémoire filmique de Saint-Alban

Nicolas Janaud, Jean-Christophe Vignoles & Jocelyn Dupont, 2018, FR, super8 > video, fr ov, 33

"Mémoire filmique de Saint-Alban" is een documentaire die volledig bestaat uit archieven die het Saint-Albanhospitaal in 2013 overdroeg aan het Instituut Jean Vigo in Perpignan. Op basis van 20 uur 8mm en Super 8 beeldmateriaal, opgenomen tussen 1954 en 1974 door bewoners en verzorgers, dompelt deze montage (zonder geluid) ons onder in de weg die werd afgelegd van de institutionele psychiatrie naar een brede beweging die de zorg hervormt en zich openstelt naar de buitenwereld.

In aanwezigheid van de regisseurs

25.04 > 19:00
6€ / 4€


Men zegt al eens dat de waarde van een cultuur kan gemeten worden aan de manier waarop er wordt omgegaan met kinderen en gekken. In het licht van instellingen gedomineerd door bedrijfstechnische logica en (over)medicatie, behandelt de ontmoeting na de vertoning de vraag over de ethiek van de huidige aanpak in vergelijking met de geschiedenis van Saint-Alban.

In aanwezigheid van de makers. Zijn eveneens aanwezig: Dr Frédéric Rolland, Benjamin Francart van Club Antonin Artaud en Benoît Majerus, die samen met Anne Roekens het boek “Vulnérables” (Presses universitaires de Namur) over de uitsluiting van mentaal zieken van de nationale solidariteit tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2365
prog: 2360
pos: aval