prog: 2360
squelettes/rubrique-3.html

Public Domain Day

In de loop van 1948 kwam er een einde aan het leven van de auteurs Sergej Eisenstein, D.W. Griffith en aan dat van vele anderen. Zeventig jaar later, in 2019, vervalt de auteursrechtelijke bescherming op hun oeuvre. De werken komen eindelijk in het publieke domein en zijn vanaf nu voor iedereen beschikbaar als bron om opnieuw te gebruiken.
Nova Cinema viert met Plutôt Te laat en Constant die synchrone ondergang en wederopstanding om deze oeuvres te gebruiken, te kopiëren, te interpreteren, te reproduceren... met een ludiek programma rond enkele films. Op het programma staan Griffith, Eisenstein en alles wat je zelf wil vermalen in een “collaboratieve projectie”.Na een première bij Constant in januari laatstleden, zijn de blasfemische collages te zien op de muren van Nova als eerbetoon aan het publieke domein. Op enkele maanden tijd zijn projecties, herttekeningen en remixen collectief geëvolueerd via afdruk, herdruk, overdruk, dankzij de vrijheid om de oeuvres van in 1948 overleden kunstenaars te kunnen gebruiken, te kopiëren, interpreteren en reproduceren.

Wil je meedoen aan de blasfemische collage en aan de expo? Doe dan mee aan de riso-workshop bij Chez Rosi op zaterdag 30 maart.
Inschrijving per mail: ninon.mazeaud@hotmail.fr

11.04 > 19:00


Films-Performance

Screening Remix

Films in het publieke domein? Wat betekent dit in de praktijk? Dat we ze vanaf nu publiek kunnen vertonen zonder ons zorgen te maken over het auteursrecht, en de beelden naar eigen goeddunken kunnen manipuleren, hermonteren, bewerken, overdrukken en er zelfs installaties van kunnen maken.... Dus hop, aan de slag ermee! Deze publieke voorstelling is een gelegenheid om je "re-creaties" te tonen. Slechts één beperking, de duur: tussen de 1 en de 5 minuten. Op de onderstaande link vind je wat materiaal (bovenop wat je zelf samen sprokkelt). Stuur alles voor 13 april naar het onderstaande e-mailadres!

Mariette : mariette@collectifs.net
Digitaal materiaal: https://frama.link/pdd2019

20.04 > 19:00
Gratis


Live Soundtrack

OSILASI / Eisenstein

Stem, draailier, minimalistische percussie (toms, geknutselde cimbalen), geprepareerde versterkte harp, gemotoriseerde lederen boog, Indonesische metalofoon, stukjes geplet metaal, elektronisch dispositief, dit is het arsenaal dat dit nieuwe duo met Léa Roger (Guili Guili Goulag/Félon) en Célia Jankowski (Vitas Guerulaïtis/Flies Rattle/collectief H.A.K.) ontvouwt. Zowel beïnvloed door traditionele als door experimentele muziek, creëert OSILASI een narratief met wendbare contouren, dat speelt met dynamische sonoriteiten, ritmeverschuivingen en modulatie door herhaling. Hun muziek navigeert tussen innerlijkheid en fysicalisme, spannend en op het scherp van de snee.

Osilasi
Tue-Tête
Vitas Guerulaïtis

Death Day
Sergueï Eisenstein, 1931-1934, zw/w, 15’ 20
Samengesteld uit beelden die Eisenstein draaide voor "Que viva Mexico", zijn onafgewerkte film. "Death Day" legt met het feest van de doden ook de archaïsche waarden van een gekoloniseerd volk vast.

Romance sentimentale
Sergueï Eisenstein,1930, zw/w, 20’
De natuur is wreed en liefdevol. Een vrouw op piano bezingt de wegen van het hart.... Sentimentele storm... Melancholieke vreugde en verdriet.

Le désastre d’Oaxaca
Sergueï Eisenstein,1931, zw/w, 11’
Eisenstein is in Mexico voor de set van "Que Viva Mexico" wanneer een aardbeving de stad Oaxaca vernielt. Hij begeeft zich ter plaatse en draait deze film-reportage.

20.04 > 21:00
6€


Live Soundtrack

Birth of a Nation

Vinyl Soundtrack

David Wark Griffith, 1915, US, 35mm, zonder dial, eng ond, 193

Griffith, man uit het zuiden met een bepaalde visie op de geschiedenis, tekent met "Birth of a Nation" voor een gewiekste exploitationfilm, gebaseerd op de roman van Thomas Dixon Jr., die de film gedeeltelijk financierde. Het resultaat kun je in zekere zin geslaagd noemen: bij de vertoning van de film herrees de toen op sterven na dood zijnde Klu Klux Klan, en een deel van het zwarte publiek was zo gedegouteerd dat er rellen aan de zalen ontstonden.
Sebastien Demeffe en Guillaume Maupin hadden in 2016 een soundtrack voor de film bedacht op basis van hun vinylcollectie en enkele andere geluidsdocumenten. Ondertussen is er heel wat gebeurd: Zwarte Piet en Blackface staan garant voor polemiek, en Trump schopte het echt tot president, met medewerkers en argumenten die dicht aanleunen bij het racisme van in de film, en hij nam niet eens moeite om het Alt Right-geweld in Charleston te veroordelen.
De twee muzikanten hebben hun werk verfijnd, en weigeren het laatste woord aan Griffith te laten. Ze bieden een ander perspectief op de geboorte van een muzikale natie door de mythe van de dichotomie zwarte/witte muziek te verbreken terwijl die van de Amerikaanse muziek wordt opgebouwd. Met een spottende ondertoon becommentarieert muzikaal Afrika dit geïnspireerde maar vooringenomen meesterwerk, en neemt er bezit van.

Er is een pauze voorzien halfweg de film.

21.04 > 19:00
6€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2363
prog: 2360
pos: aval