prog: 2293
squelettes/rubrique-3.html

Varia

Lucas Roxo & Simon Pillan, 2017, FR, DCP, fr ov , 71'

Al tientallen jaren loopt de wijk Pile in Roubaix geleidelijk aan leeg, getuige daarvan de tientallen arbeidershuisjes die door de overheid zijn ommuurd in afwachting van de opstart van een renovatieproject met als doel de wijk, die niet geschikt is voor moderne constructies en de ’sociale mix’-doelstellingen van de stad niet haalt, te "ontdichten".
De bewoners willen graag betrokken worden bij de renovatie van hun buurt, maar ze zijn er zich scherp bewust van dat ze maar weinig handelingsvrijheid krijgen. Ze besluiten zichzelf te organiseren, met de steun van lokale verenigingen. Deze documentaire van het Hiatus-collectief volgt hun strijd gedurende meer dan twee jaar.

De film wordt gevolgd door een ontmoeting met de regisseurs en een presentatie van het boek "Sociologie de Lille" door het Degeyter-collectief. Het legt de nadruk op de hardnekkigheid waarmee de sociale en territoriale indeling van een agglomeratie ook bij reconversie in stand wordt gehouden. De transformatie van de metropool naar de tertiaire sector heeft de sociale ongelijkheid van het voormalige industriële bekken allesbehalve weggewerkt. Onderzoeker Mathieu Van Criekingen (IGEAT-ULB), gespecialiseerd in de gentrificatieproblematiek, vult de presentatie aan met bedenkingen over de overeenkomsten met Brussel.

In samenwerking met de afdeling Sociale Ecologie van HELB-Prigogine

31.05 > 20:00  
Gratis


Prima Nova

La force des choses

Bernard Mulliez, 2018, BE, HD, fr ov , 92'

Bernard Mulliez is een oude bekende van Nova. Zijn artistieke demarche is op z’n minst opmerkelijk, met films die de grenzen tussen documentaire en performance verkennen. Met "La force des choses" gooit hij zich op zijn eigen familiegeschiedenis, en meer bepaald op die van zijn vader, rentenier van een supermarktimperium dat opgetrokken is op familiaal kapitaal. De oefening is hachelijk, des te meer omdat zijn rijke vader, hoewel eerlijk en zelfkritisch, niet het minste greintje empathie opwekt bij een publiek dat niet “met zijn gat in de boter is gevallen” zoals hijzelf. Mulliez werpt zich dan maar op als handleiding voor deze vertegenwoordiger van het kapitaal, en toont wat zijn vader beweegt. Behalve een korte uitstap naar Oostende tijdens een hallucinante familiereünie van niet minder dan 700 familie-aandeelhouders, volgt hij de ongerijmde dagelijkse beslommeringen van een zeventiger die zich verschalkt in zijn domein. Enkel de anekdotes uit zijn jeugd weten hem nog in vuur en vlam te zetten. Tot de liefdadigheidsreis naar Burkina Faso waar hij ontroerd de christelijke naastenliefde beoefent die vaak als enig doel heeft het geweten van de machtigen op aarde te sussen. Het contact met de plaatselijke bevolking is veelzeggend, het koloniale paternalisme van de westerse bourgeoisie om ter onhandigst. De film is gedrenkt in een zachte ironie die op zijn minst de verdienste heeft om aan te tonen dat de mentaliteitsverandering van de dominante klasse nog niet voor morgen is....

Zoals het de goede gewoonte is bij Prima Nova wordt de vertoning gevolgd door een ontmoeting met de regisseur.

07.06 > 20:00  
Gratis


Van in het prille begin van Nova is er regelmatig een Open Screen waar je je eigen film kan tonen op groot scherm. Of het nu je prille debuut is of het resultaat van een lang traject, alle ingezonden films in om het even welk genre en formaat worden vertoond op voorwaarde die ze niet langer duren dan 15 minuten. En dit al ondertussen eenentwintig jaar lang gratis voor een talrijk publiek dat niets liever wil dan verrast worden! Twijfel dus niet langer en stuur je film naar ons op, samen met een technische fiche en dit minstens een week voor de voorstelling.

14.06 > 20:00


In de Microboutiek, dames en heren, vindt u boeken, fanzines, strips, cd’s, dvd’s, k7’en, en andere voorwerpen uit de micro-editie-scene. U kunt er komen rondsnuffelen en/of uw eigen creaties droppen. De Microboutiek wordt namelijk bevoorraad door haar eigen publiek!

http://microboutiek.nova-cinema.org

10.05 > 19:00 + 26.05 > 19:30 + 17.06 > 18:30


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2299
prog: 2293
pos: aval