prog: 2293
squelettes/rubrique-3.html

Sous la douche, le ciel

Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, terwijl allerlei praatjesmakers de media innemen en de regering de solidariteit in sneltempo ontrafelt, stelt Nova op initiatief van het CVB een reeks van drie vertoningen/debatten voor op basis van thema’s die de nieuwste documentaire "Sous la douche, le ciel" van Effi en Amir doorkruisen. De discussies staan in het teken van de dubbelzinnige relatie die zich ontwikkelt tussen burgers met een concreet project voor de samenleving en de overheid met hun mislukte beleid dat deze burgers net tot handelen aanzet. Verenigingen van het terrein worden uitgenodigd om te getuigen en om hun sociale, stedelijke en culturele praktijken op uiteenlopende vlakken te bevragen. Zonder de feestelijke momenten te vergeten, want zonder gezelligheid geen samenleving!

In samenwerking met het Centre Video de Bruxelles (www.cvb.be)Effi & Amir, 2018, BE, DCP, fr ov nl ond,, 85'

"Onder de douche, de hemel" volgt gedurende vijf jaar het hindernissenparcours van een ​​groep burgers die een ​​echte gezondheidszorgdienst wil bieden aan de meest hulpbehoevenden van Brussel. DoucheFLUX wil aan mensen “waardigheid, energie en zelfvertrouwen” geven. Vanaf het begin wisten ze dat ze alleen op zichzelf, hun woorden en hun dromen kunnen rekenen om iedereen van de urgentie van hun project te overtuigen, omdat ze al lang vastgesteld hadden dat het beleid niets doet aan de alarmerende armoedecijfers. Aan het hoofd van de groep staat Laurent d’Ursel, iconoclastisch kunstenaar als een Don Quichot op de fiets. We volgen hem in zijn stappen naar de trage overheidsdiensten of naar potentiële privé-investeerders toe om een gebouw dat geschikt is voor hun project te vinden, te kopen en te renoveren. Parallel is het woord van de leden van deze bonte groep, en aan mensen die alleen nog de straat hebben en voor wie de groep ijvert voor hun waardigheid...
"Onder de douche, de hemel" is een getuigenisdocumentaire die bij momenten de gedaante aanneemt van een thriller. Na heel wat onverwachte wendingen werd DoucheFLUX in maart 2017 dan toch werkelijkheid. De emoties zijn nooit ver weg, en de humor ook niet. Maar de film van het multidisciplinaire artiestenduo Effi (Weiss) en Amir (Borenstein) vormt ook het verslag van een bespiegeling over burgerschap en de relatie tot de overheid. Het duo beheerst hun stijl, zowel in de enscenering van wat de protagonisten te zeggen hebben, als in de delen die meer “direct cinema” zijn, de uitgewerkte geluidsband, en de meditatieve momenten waar we zowaar een Brussel zien dat rust uitstraalt. 
"Onder de douche, de hemel" overtuigt ons ervan dat de maatschappij veranderen op het niveau van de burger mogelijk is... op voorwaarde dat we vastberaden zijn en dat we er al onze energie insteken want het meer dan ooit vastgeroeste systeem sputtert zwaar tegen.

In aanwezigheid van de regisseurs bij elke voorstelling.

01.06 > 20:00   + 09.06 > 20:00   + 17.06 > 17:00  
6€ / 4€


Gelegen aan de Veeartsenijstraat nr. 84 in Anderlecht, is DoucheFLUX niet alleen een gebouw dat is gewijd aan daklozen en mensen zonder papieren. Het is ook een ideeënlaboratorium, een bewustmakingsmagazine, een radioprogramma ("la voix de la rue" op Radio Panik), enz. De missie om de uitgeslotenen van onze samenleving uit de schaduw te halen, vormt ook de motivatie van Bij Ons – Chez Nous, een ontmoetingsplaats die sinds 1998 is geïnstalleerd in de Kartuizersstraat 60, hartje Brussel, waar daklozen terecht kunnen voor maaltijden, ontspanning en ondersteuning. Bij Ons– Chez Nous is onder andere de initiatiefnemer van het PispotFestival, waar feestelijke en militante activiteiten erop gericht zijn "de speelruimte te openen voor de meest achtergestelden".

Het debat gaat over de organisatorische en institutionele problemen die zich bij dit soort projecten voordoen zodra het burgerinitiatief is afgesloten. Naast de valkuilen van professionalisering van hun acties, getuigen de verenigingen van hun engagement om het woord te geven aan de uitgeslotenen en van de wil om het puur administratieve beheer van de armoede te overstijgen dat de overheidsinstanties voorstaan en waarvan, paradoxaal genoeg, dezelfde verenigingen afhankelijk zijn...

In aanwezigheid van de leden van DoucheFLUX & Bij Ons – Chez Nous

[(Na afloop van de debatten spelen Brandon Burger & Ricky Billy in de foyer van Nova een set van "rooth street & rock(abilly)"…)]

www.doucheflux.be
http://users.skynet.be/cheznous.bijons

01.06 > 21:30
Gratis


CommonsJosaphat is een onafhankelijk platform van buurtbewoners, activisten en verenigingen dat alternatieven voorstelt voor het huidige stedenbouwkundige beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder voor de toekomst van een van haar grondreserves: de 24 hectare woestenij van het voormalige Josaphat-vormingsstation, tussen Schaarbeek en Evere. Om dit te doen, ontwikkelen ze een reflectie op de gemeenschappelijke goederen waarvan de oorsprong teruggaat tot de Engelse "commons", waar het begrip “gemeenschap” de overhand had op “individualiteit”.
Vier jaar geleden lanceerde CommonsJosaphat een ideeënoproep. Wat was de reactie van de overheid die niet om overleg stond te springen? Op welke manier kunnen deze "commons" het begrip "openbaar nut" goedmaken dat vaak verwaarloosd wordt door vertegenwoordigers van het volk die in toenemende mate het kapitaal dienen? Als echte poging tot participerende democratie op het niveau van een hele buurt, vermoeden we dat de valkuilen legio zijn ... Hierover zal het debat het hebben.

In aanwezigheid van Dominique Nalpas en Sophie Ghyselen van CommonsJosaphat.

http://commonsjosaphat.wordpress.com

http://commonsjosaphat.wordpress.com

09.06 > 21:30
Gratis


Eind november 2017 maakte de minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap, Alda Greoli, de programmacontracten 2018-2022 voor de Podiumkunsten bekend. De nieuwkomers zijn enthousiast, oudere gezelschappen zijn verbouwereerd, zoals Magic Land Theatre wiens enige subsidie ontnomen wordt. Dit van oorsprong nomadische gezelschap werd wereldberoemd in Franstalig België met de brutale marionet Malvira in "Lollipop", een televisieshow voor kinderen. In 1994 installeerden ze zich in een “moeilijke” wijk van Schaarbeek in een pakhuis dat ze volledig veranderden in een café-theater. Magic Land Theatre is een echte instelling en biedt al 40 jaar populaire shows waar humor en absurditeit de vreugde uitmaken van een ruim en gevarieerd publiek. Ondanks de 10.000 handtekeningen op de petitie, heeft de minister haar beslissing niet herzien...
Eind december 2017, hetzelfde scenario, dit keer voor de audiovisuele sector: sommige productie-ateliers en bioscopen in het centrum van Brussel, inclusief Nova, zien hun subsidies dalen, terwijl het festival Filmer à Tout Prix al zijn subsidies verliest (zie onze redactie van april 2018). De verklaringen van de minister zijn inconsistent en de voorgestelde oplossingen onduidelijk.
Vanavond spreken Magic Land Theatre en Cinema Nova over de evolutie van hun relatie met de overheid, tot aan deze controversiële beslissingen die volledig in tegenspraak zijn met de culturele diversiteit die door dezelfde overheid wordt bepleit... Een kans om onze respectieve praktijken en publiek te confronteren.

In aanwezigheid van Xavier Doyen, acteur en artistiek coördinator van Magic Land Théâtre en directeur Patrick Chaboud (tbc).

www.magicland-theatre.com

www.magicland-theatre.com

17.06 > 18:30
Gratis


Kwade tongen zullen beweren “Awel, alweer René Binemé in Nova?!”. Maar ze hebben ongelijk. Hoewel deze mythische groep veel affiniteiten deelt met onze cinema, speelden ze in ons twintigjarig bestaan nauwelijks drie keer bij ons! En dan nog, één keer ging het om een geïmproviseerd concert tijdens PleinOPENair, en een andere keer om een live soundtrack die weliswaar memorabel was maar weinig vandoen heeft met hun normale repertoire. Anderen zullen ons dan weer verwijten dat we Daniel Helin slechts één keer geprogrammeerd hebben en ook alweer op ons openluchtfestival, maar nooit in Nova. En zij hebben wél gelijk. Zeker omdat deze miskende troubadour veel te weinig aandacht krijgt in onze contreien. Mea culpa, Daniel.... Omdat we vorig jaar vernamen dat beide heerschappen de handen in elkaar sloegen, nemen we de gelegenheid te baat om ze eindelijk (nog) eens op de Nova-affiche te zetten....

Daniel Hélin en zijn Binamés zullen dus op feestelijke wijze een cyclus van debatten afsluiten waarin de relatie tussen burgers en overheid centraal staat. Hun concert staat zeker en vast in het teken van de acties van de eersten, waarbij ze de tweede op de korrel nemen. Want dat is in zekere zin hun specialiteit. René Binamé viert dit jaar zijn 32-jarig bestaan van libertaire liederen met duivelse riffs, terwijl Daniel Hélin aan de vooravond staat van dertig jaar gejongleer met verzen en andere manifesten vol tomeloze verbeeldingskracht, solo of tijdens muzikale samenwerkingen op muziek gezet, even divers als geëngageerd. Een speelse anarchistische wind waait deze zondagavond door de zaal, en gezien de generositeit van onze vrienden, zal de avond even warm als energiek zijn!

17.06 > 21:00
6€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2298
prog: 2293
pos: aval