prog: 2273
squelettes/rubrique-3.html

Kalès

Laurent Van Lancker, 2017, BE, DCP, ov fr & nl ond, 63

Op 25 en 26 oktober 2016 werd de "Jungle van Calais" volledig ontruimd. Dit kamp, op enkele kilometers van Calais, beroerde de geesten, niet enkel door de omvang ervan en door het aantal vluchtelingen dat er verbleef (bijna 10.000 op het moment van evacuatie!), maar ook omwille van de polemiek en de spanning die rond de "migratiecrisis" hing. Op het moment dat de matrakken en de graafmachines arriveerden, was er helemaal geen "jungle" meer: het was een heus dorp geworden, met een georganiseerd gemeenschapsleven, met scholen, kerken, winkels, restaurants,… Laurent Van Lancker ging er regelmatig werken als vrijwilliger. Naarmate de ontmoetingen en vriendschappen ontluiken, besluit hij een film te maken en neemt hij zijn camera mee. Hij filmt enkele maanden lang, tot op de dag van de ontmanteling. Bewoners van het kamp helpen hem bij het draaien, sommigen door zelf achter de camera te staan en te filmen. "Kalès" werd iets tussen een dagboek en een impressionistische film, in niets gelijkend op een feitendocumentaire of op de stortvloed aan mediareportages over de Jungle die we gewoon zijn. In een spel van komen en gaan, alterneert de blik van de regisseur met die van de bewoners, en bevraagt hij de droom van een beter leven van de bewoners en de zin van dit toevallige dorp. Helemaal voor de hand liggend was zijn uitgangspunt zeker niet, maar Van Lancker is er dubbel en dik in geslaagd een film te maken die tegelijkertijd gevoelig en ludiek is.

Grote Prijs Franse Gemeenschap op het festival Filmer à tout prix 2017.

Voorstelling in aanwezigheid van de regisseur en /of deelnemers van de film.

25.01 > 20:00 + 03.02 > 19:00 + 11.02 > 19:00 + 15.02 > 20:00 + 23.02 > 22:00
6€ / 4€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2277
prog: 2273
pos: aval