prog: 2222
squelettes/rubrique-3.html

Tussen twee rondes: dom en gemeen

Om de vijf jaar komt de Franse Republiek met haar quasi-monarchale karakter van het presidentiële systeem uitgebreid aan bod. En vanuit Belgisch standpunt neemt het politieke debat tijdens de verkiezingscampagnes vaak de allures aan van een overdonderend schouwspel... Daarom nemen we, in deze periode tussen twee verkiezingsrondes, enkele illustere figuren onder de loep uit de eerste periode van Charlie Hebdo, die toen nog trots “bête & méchant” in het vaandel droegen (1970-1982). Aan de hand van verschillende films over de tekenaars Cavanna, Reiser, Siné en Chroron belichten we de evolutie van dit weekblad en de weg die het aflegde in het land dat de wieg van de Mensenrechten wordt genoemd. En dat op het vlak van vrijheid van meningsuiting, revolutie, provocatie, goede en slechte smaak, politieke correctheid, censuur... Om dit programma af sluiten, tonen we twee films die ook de Franse politiek belichten... maar voornamelijk vanuit de Pyreneeën en Ecuador!Denis & Nina Robert, 2015, FR, DCP, fr ov, 90

Van de twee medeoprichters van Hara-Kiri en Charlie Hebdo was François Cavanna de minst excentrieke: hij was evenzeer een intrigerende persoonlijkheid en een verwoed schrijver. Professeur Choron was aan het einde van zijn leven het onderwerp geweest van een documentaire, het was dan ook niet meer dan correct om dat ook voor Cavanna te doen. Journalist Denis Robert en zijn dochter Nina hebben dat werk op zich genomen. In het gezelschap van deze man die – zonder het te weten tijdens de opnames – zijn laatste dagen beleefde, wordt het verhaal gedaan van het tijdschrift dat de Franse pers veranderde. Een verhaal dat afgesloten werd door het verdwijnen van het blad begin jaren 80. Wanneer Choron weigert om deel uit te maken van de heroprichting van Charlie Hebdo, in 1992, zal Cavanna er wel staan. Hij zal het zich beklagen, zoals hij vertelt in de film. Terwijl de nieuwe oprichter Philippe Val er financieel wel bij vaart en opgenomen wordt in de beau monde van de Parijse journalistiek, blijft de bescheiden Cavanna tot de laatste seconde vlijmscherpe stukken schrijven voor het tijdschrift dat hem ontstolen werd.

In het bijzijn van Denis Robert en Nina Robert.

27.04 > 20:00
6€ / 4€


Stéphane Mercurio, 2010, FR, 35mm, fr , 92

Als schoondochter van Siné heeft de cineaste Stéphane Mercurio (van wie we al de zeer mooie documentaire “À côté” programmeerden, over het gevangeniswezen) kunnen gebruikmaken van die familieband om een film te maken over deze man van dit “ journal mal élevé” (onbeleefde tijdschrift). De woest-tedere tekenaar houdt vast aan zijn principes, kiest partij voor alle onderdrukten en trekt van leer tegen machthebbers van eender welke signatuur. Atheïst, anti-politie, anti-leger, antikoloniaal, kattenliefhebber, patafysicus, gek van jazz en salsa, en bevriend met Prévert. Siné koos de kant van de Algerijnen tijdens de Algerijnse oorlog, maakte Malcolm X peter van zijn dochter, maar beging soms ook vergissingen en erkende die openlijk. Hier wordt hij gefilmd op zijn 80ste, enkele jaren voor zijn dood in 2016, en nog steeds boos om zijn recente ontslag uit Charlie Hebdo door Philippe Val. Een triestig gebeuren, waar hij zich tegen zal afzetten met de oprichting van Siné Hebdo en Siné Mensuel.

In het bijzijn van Jean-Jacques Rue, de filmrecensent van "Siné Mensuel".

28.04 > 20:00
6€ / 4€


Dit is nu eens een supercultfilm die we nog nooit hebben durven vertonen tijdens een nocturne. Pompeuze casting, buitensporig budget, krankzinnig scenario, stompzinnige dialogen, een arrogante regie die consumerfilosofie, ero-kitsch en stuntelige special effects combineert, totaal gespeend van ritme en verhaalgevoel... Naar zeggen van de regisseur zelf is het “een mooie film, die op hem lijkt”, terwijl anderen er eerder een rotprent in zien die ze zonder aarzelen tot “slechtste film uit de filmgeschiedenis” uitroepen. Te genieten in groep, zoals het tafereel van een bombastische luchtballon die voor onze ogen leegloopt, tussen een introductie van Noël Godin (literair recensent bij Siné Mensuel) en een voorleessessie van haiku’s van Michel Onfray door Guillaume Maupin. Een high-brow cultureel feest, dat staat buiten kijf!

28.04 > 22:00
Gratis


Jean-Pierre Berckmans, 1976, BE, fr ov, 48

1976. Jean-Marc Reiser is 34 jaar oud. Hij is onmisbaar voor de boosaardig dwaze humor die geïntroduceerd werd door "Hara Kiri" en "Charlie Hebdo", en vooral bekend voor zijn personage “Gros Degueulasse” (Vette Smeerlap). Teder, woest, wrang, hij weet beter dan wie ook de zeden van de populaire klassen te fileren, zoals van wie elk jaar zijn vakantie in Blankenberge doorbrengt. Het is tijdens een bezoek van Reiser aan deze parel aan de kust dat de RTBF een portret filmde van de tekenaar voor de reeks ’Le crayon entre les dents’. Hij tekent en analyseert het schouwspel dat zich afspeelt op de dijk, het strand, de camping... Het wordt allemaal terstond op de korrel genomen met een anarchistisch en genadeloos potlood, maar nooit cynisch.

29.04 > 19:00
4€ / 3€


Benoît Lamy & Picha, 1971, BE, 35mm > video, fr ov, 56

Zowel voor Benoît Lamy ("Home Sweet Home", "La vie est belle", etc.) als voor Picha (regisseur van langspeelanimatiefilms als "La honte de la jungle" en "Le chaînon manquant") is "Cartoon Circus" een debuutfilm. Hun onderwerp? Een lofzang op de vrijheid van karikaturisten in de pers, tijdens de periode die getekend werd door de oorlog in Vietnam, de Berlijnse muur, het binnenvallen van Russische tanks in Tsjecho-Slowakije... Deze documentaire springt recht in de wereld van de strip, met een goed deel dat gedraaid werd met de ploeg van "Charlie Hebdo" in het minuscule lokaaltje van het subversieve tijdschrift dat net geboren was als gevolg van het verbod op "Hara Kiri" in november 1970. We herkennen Topor, Reiser, Siné, Gal, Cavanna, Willem, le professeur Choron, Cabu, Wolinski... en de sfeer die tekenend was voor deze hoogdagen van de vrije en respectloze pers. In niets gelijkend op klassieke redactievergaderingen, wordt er hier getekend, gefilosofeerd, gescholden, gegrold, gegeten, gerookt en geklonken!

29.04 > 20:00
4€ / 3€


Pierre Carles & Eric Martin, 2009, FR, DCP, 98

“Choron werd arm geboren. Hij is arm gestorven. Hij leefde als een rijke. Weelderig, genereus, eerlijk. Kennen jullie veel bazen die in een kelder hebben moeten wonen terwijl hun oud-werknemers lagen te ruften in zijden lakens? Niet te eren, niet te onderscheiden, niet uit te nodigen op het Élysée, de Choron. Grandioos.” (Delfeil de Ton) Gedraaid over verschillende jaren, tot aan zijn dood en zelfs nog erna, schetst deze film een portret van de verbitterde en subversieve Georges Bernier, alias “le Professeur Choron”, de grote vergetene van Charlie Hebdo, dat hij samen met Cavanna oprichtte. Hij werd echter uit de familiefoto gegomd door de ploeg die het tijdschrift in 1992 nieuw leven inblies. Pierre Carles en Eric Martin steken het niet onder stoelen of banken: het hoofddoel van de film is om Choron te gunnen wat Choron toekomt, hem recht te doen met een idiosyncratisch portret van deze provocateur die de taboes en de moraal van zijn tijd aanvocht, in tegenstelling tot sommigen van zijn vroegere medestanders, die hun klauwen terug introkken.

In aanwezigheid van Eric Martin, coregisseur van de film en coauteur met Professeur Choron van het boek "Tout s’éclaire" (2001).

29.04 > 21:00
6€ / 4€


On revient de loin

Opération Correa #2

Pierre Carles & Nina Faure, 2016, FR, 101

Sinds 2007 heeft de regering van Rafael Correa in Ecuador geweigerd om een deel van de overheidsschuld te betalen, heeft ze het zeggenschap over haar natuurlijke grondstoffen teruggevorderd van multinationals, en heeft ze een politiek van herverdeling gevoerd en daarmee armoede en ongelijkheid verminderd. Pierre Carles heeft er veel bewondering voor, ontmoedigd als hij is door de Franse politiek, en hij trekt naar wat hij beschouwt als het nieuwe El Dorado. In zijn eerste film "Pas vu pas pris", uit 1998, liet Carles zich voorspellen door presentator Jacques Chancel: "U zult het zien, u zult ook, op een dag, zij aan zij staan met de groten der aarde". Twintig jaar later komt deze voorspelling uit: in Ecuador staat deze mediacriticus op vriendschappelijke voet met de president, klopt hem op de schouder en vliegt mee in zijn persoonlijk vliegtuig! Maar hij reist samen met zijn vriendin Nina Faure, die zich kritischer opstelt tegenover het regime van Correa. Terwijl ze het land doortrekken, worden beiden geconfronteerd met gewetensproblemen waaruit ze soms tegenovergestelde lessen trekken: de ene wil dat Correa Frankrijk komt redden, de andere vraagt zich af of de figuur van de reddende engel wel nodig is...

In aanwezigheid van Nina Faure (o.v.).

30.04 > 17:00
6€ / 4€


Pierre Carles & Philippe Lespinasse, 2017, FR, video, fr ov, 110

Pierre Carles is uit Ecuador teruggekomen met lege handen, hij heeft Rafael Correa immers niet kunnen overtuigen om deel te nemen aan de verkiezingen in Frankrijk... Zal Carles zijn laatste hoop dan laten rusten op de schouders van een plaatselijke conservatieve afgevaardigde? Welke rol speelt de mise-en-scène en de documentaire in dit nieuwe project, met medewerking van Philippe Lespinasse? Een ding is zeker: het onderwerp van hun film is een kandidaat die wel gekwalificeerd is om deel te nemen aan de verkiezingen, die echter noch de École Nationale d’Administration heeft doorlopen, noch het Instituut voor Politieke Wetenschappen, maar wel... de landbouwschool van Pau-Montardon. Deze zoon van een kleine landbouwer in de Pyreneeën was vroeger herder en is nu een ongewone verkozene in het politieke landschap die zich inzet voor het behoud van openbare diensten, maar ook van kleine of middelgrote landbouwinitiatieven in de streken die getroffen werden door de vlucht van het platteland. Hij liet zich voornamelijk opmerken door een hongerstaking van 39 dagen om de delokalisatie van een fabriek in de Aspevallei te verhinderen. Hoe denkt hij Frankrijk te redden? We komen er meer over te weten dankzij deze niet eerder vertoonde projectie van een niet-definitieve werkversie.

In aanwezigheid van Philippe Lespinasse, coregisseur van de film en columnist in "Siné Mensuel".

30.04 > 20:00
6€ / 4€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2227
prog: 2222
pos: aval