prog: 2222
squelettes/rubrique-3.html

A Family Affair

Tom Fassaert, 2015, BE-DK-NL, DCP, nl ov fr ond,, 115'

“Marianne Hertz: topmodel en ideale moeder” titelde een Nederlands magazine in de jaren 1950. Dat ging over de vrouw die de grootmoeder van regisseur Tom Fassaert zou worden. De vader, oom en tante van deze laatste lachen nog steeds groen wanneer ze het over dit artikel hebben. Zij hebben Marianne altijd al in een slecht daglicht gesteld. En het is duidelijk dat hun kindertijd verre van ideaal was: de twee zonen werden al vroeg in hun leven achtergelaten in een weeshuis, en hun relatie met deze femme fatale waar niemand echt greep op had is steeds zeer beladen gebleven. “Ik ben de zoon van een moeder met een masker,” beweert de vader van Tom die geen contact meer met haar heeft. Aan de vooravond van zijn dertigste verjaardag ontvangt de cineast een mysterieuze brief van zijn grootmoeder. Ze nodigt hem uit om haar op te zoeken in Zuid-Afrika, daar waar Toms familie jaren geleden naar toe is gegaan om een nieuw leven te beginnen... Hij grijpt de kans om haar te ontmoeten en te filmen in de hoop de losse stukken van deze familiepuzzel samen te leggen: waarom zijn er van de twee kanten zoveel verwijten en teleurstelling, en waarom is dit allemaal taboe gebleven, zelfs na al die jaren?

Door zijn grootmoeder te filmen, zet Tom Fassaert een familietraditie verder. Zijn overgrootvader heeft steeds zijn gezin gefilmd, net zoals zijn vader, die vaak videoboodschappen filmde voor zijn afwezige moeder. Maar Marianne laat zich niet doen, en ontsnapt op onverwachte wijze aan de haar opgedrongen rol van moeder en grootmoeder waarin alle familieleden haar trachten te prangen. Voor deze tweede lange documentaire (na het prachtige “De Engel van Doel” dat we in 2011 programmeerden), die trouwens met heel wat prijzen is gaan lopen, leidt de regisseur een spannend onderzoek waarin hij op een bijzondere manier de confrontatie durft aangaan met een beladen personage dat tegelijk charismatisch, afstandelijk en manipulerend is: zijn eigen grootmoeder. Zo maakt hij van haar een onvergetelijke antiheldin die niemand onverschillig laat.

In het bijzijn van Tom Fassaert op 4 mei.

04.05 > 20:00 + 06.05 > 20:00 + 07.05 > 19:00 + 12.05 > 20:00 + 14.05 > 17:00 + 14.05 > 21:00 + 18.05 > 22:00 + 21.05 > 17:00 + 26.05 > 20:00 + 28.05 > 17:00 + 02.06 > 20:00 + 04.06 > 18:00 + 10.06 > 20:00 + 11.06 > 21:00
6€ / 4€


Om "A Family Affair" te maken heeft Tom Fasseart een indrukwekkend arsenaal aan archiefmateriaal doorploegd met foto’s, films en geluidsfragmenten van zijn ouders, gecombineerd met beelden die hij zelf heeft gedraaid. Voor de release van zijn film in Nova neemt Tom de gelegenheid te baat om een deel uit dit archief te tonen.squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2223
prog: 2222
pos: aval