prog: 2149
squelettes/rubrique-3.html

Prima Nova

Je zit met een zelfgeproduceerde film, documentaire, fictie of mengvorm, wellicht gedraaid met een klein budget. Wat nu, en vooral, naar waar er mee heen? Zoek niet verder: de voorstellingen binnen het kader van Prima Nova zijn er voor die films die wij zo graag ondersteunen. Elke film die we ontvangen, wordt bekeken en in overweging genomen voor een gratis vertoning in aanwezigheid van de regisseur, al dan niet in gezelschap van de technische ploeg en andere protagonisten. De selectie kan wat op zich laten wachten, maar wij antwoorden steeds.

Films sturen naar:
Cinema Nova (Prima Nova)
rue d’Arenbergstraat 14
1000 BrusselPrima Nova

Tidelands

Kika Nicolela, 2014, video, ov eng ond, 62

Na de bouw van een artificieel meer dat de centrale van Sihwa aandrijft, ziet het Zuid-Koreaanse eiland Daebu zijn ecologisch evenwicht drastisch veranderd. De centrale werd gebouwd met het het oog op stedelijke groei en een uitbreiding van de industriële activiteiten in de regio. De getijdencentrale van Sihwa en haar verschillende uitgroeisels, waaronder de langste zeedijk in Azië, hebben een enorme impact gehad op het ecosysteem van deze eilanden, het leven van hun bewoners en de traditionele culturen.
Door te focussen op de hardnekkige laatste sporen van deze maatschappij, gedomineerd door ambachten die vandaag bijna allemaal verdwenen zijn, schetst Kika Nicolela een portret van een gemeenschap van vissers, versplinterd door de kapitalistische groei. Lang aangehouden shots van de karakteristieke kenmerken van deze eilanden: de enorme vlaktes slib, achtergelaten gereedschap, de vissersboten alsook beelden van de huizen van de actuele bewoners (vaak in precaire toestand), worden afgewisseld met de stemmen en portretten van de protagonisten.

07.04 > 20:00  
Gratis


Prima Nova

Remember Your Name, Babylon

Diurno Doliente

Marie Brumagne & Bram Van Cauwenberghe, 2016, video, ov fr ond, 76

Tussen de synthetische gangen van een nieuwe plastieken wereld tekenen zich de contouren van sloppenwijken af. Hier wonen mannen en vrouwen die de zeeën hebben getrotseerd om hun lot te ontlopen. In het hart van dit Eldorado in ademnood probeert iedereen te overleven door de brokstukken te lijmen van een wereld op drift. De dagen gaan voorbij, wachtend op nieuws over papieren en werk dat maar niet lijkt te komen.
De nadruk in de film ligt eerder op de afwezigheid en het wachten op het werk, dan op het werk zelf. Zonder veel dialogen is de film een aaneenschakeling van vaste kaders en van een minutieuze geluidsmontage waardoor de sensoriële ervaring het loutere onderwerp overstijgt. Dit alles geeft aan de omstandigheden waarin deze moderne slaven verkeren een universeel karakter, dat ons eraan herinnert dat wat we te zien krijgen zich even goed op een andere plaats of in een ander tijdperk zou kunnen afspelen. Voor hun eerste langspeelfilm lieten de twee regisseurs zich leiden door hun wil om een geëngageerde en poëtische film te maken. Ze ontwikkelden hierbij een eigen humane productiewijze, doortastend en vindingrijk, door alles in eigen handen te nemen: beeld, geluid, montage, sound design en productie. De autonomie die ze opeisen was volgens hen absoluut noodzakelijk om de werkelijkheid van hun onderwerp te benaderen, om geduldig een vertrouwensband en een zekere intimiteit op te bouwen met hun personages.

14.04 > 20:00  
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2153
prog: 2149
pos: aval