prog: 2149
squelettes/rubrique-3.html

Cinema With Us

In de nasleep van de tsunami van 11 maart 2011 pijnigt één gedachte de overlevenden: had die kerncentrale van Fukushima Daiichi maar niet op de route van de vloedgolf gelegen… De Japanse maatschappij weet zich steeds te herstellen van natuurrampen, hoe verschrikkelijk ook, want ze is eraan gewend: in Japan is alles berekend op aardbevingen en vloedgolven. En mocht het lot dan toch toeslaan, dan is de pijnlijke wederopbouw een gekend proces. Maar wat als het gevaar onzichtbaar is en volkomen ontkend wordt?
Na de nucleaire ramp van Fukushima neemt de ploeg van het internationale documentairefestival van Yamagata, het grootste in zijn genre in Azië, zich voor om filmproducties van de lokale bevolking over de nasleep van de catastrofe te ondersteunen, hoe klein die ook mogen zijn. Amper zes maanden later is het programma "Cinema with Us" een feit. Dat gaat in het festival van Yamagata van 2011 van start en bestaat uit niet minder dan 28 films over de nucleaire ramp en de uittocht van de bewoners uit de getroffen provincies. Opvallend dat jaar was dat de buitenlanders schitterden door hun afwezigheid op het festival van het aan Fukushima grenzende Yamagata.
Wars van de mediaverhalen en het officiële, sussende discours trekken de filmmakers de lijn van het Yamagata-festival door. Ze maken films die oog hebben voor het dagelijkse leven na de terugkeer naar de bestraalde gronden uit de evacuatie, de onmogelijkheid om dat alles verstorende atoom te filmen en de heropleving van de burgerlijke ongehoorzaamheid die sinds de jaren 80 in een coma was gesukkeld. Na een eerste serie in 2014 verwelkomen we het tweede luik van dit programma dat helpt om verder te kijken dan het klassieke discours en de doemscenario’s die het mooie weer maken op het internet.Atsushi Funahashi, 2014, video, ov eng & fr ond, 96

Op 11 maart 2011, na een aardbeving gevolgd door een tsunami, ontploffen de reactoren 1, 2 en 3 van de kerncentrale van Fukushima. De documentaire van Atsushi Funahashi begint met deze verwoesting en volgt dan het geordende collectieve leven met maaltijdbedelingen van de geëvacueerden van Futaba gedurende hun tijdelijke opvang in een gemeenschapscentrum. Mensen stellen hun toekomst in vraag en wat er overblijft van hun verleden. Het plaatselijke militaire orkest geeft benefietconcerten, de keizerlijke familie brengt erebezoekjes en ook de popgroep van de US Navy komt hen opvrolijken. Van de sisyfusarbeid van de burgemeester die vecht met de overheid om zijn bevolking te helpen, tot het gevaarlijke en strak getimede bezoek aan de vernietigde stad van de bewoners die fragmenten uit hun verleden gaan ophalen (of wat er nog van rest) in een dubbele laag vuilniszakken, filmt de documentairemaker van "Nuclear Nation" van dichtbij de gevolgen van een evacuatie uit besmette grond.

09.04 > 20:00
5€ / 3,5€ Combi 2 films > 7,5€ / 6€


Oguma Eiji, 2015, video, ov eng & fr ond, 109

Japan, niet bepaald een protestcultuur, kende een tsunami van een volksopstand tegen de houding van de overheid: tegen defecten die al voor de ramp van Fukushima waren vastgesteld, de volksverhuizingen, de instandhouding van andere centrales en de aankondiging van de heropening van de andere reactoren van de centrale… De eerste minister houdt zich doof en verschuilt zich achter het protocol, maar ondertussen groeit de beweging van tienduizenden demonstranten maar aan. Onder hen de Japanner-met-de-pet en huisvrouwen die zich gewoonlijk ver houden van het openbare leven. Een volksbeweging zonder voorgaande vanwege een risico op dood en besmetting zonder voorgaande. Alleen wordt er in de traditionele media, de kranten en televisie, met geen woord over gerept. De documentaire "Tell the Prime Minister" werd gemaakt door de bekende Japanse socioloog Eiji Oguma. Hij heeft geen cinematografische ambities, maar desondanks creëert hij wel een opmerkelijke "collage" van video’s vanuit alle perspectieven (tot zelfs een helikopter toe), interviews (onder andere met de toenmalige premier Kan Naoto) en fragmenten die waarheden aan het licht brengen over de heropleving van sociaal protest en over de werking van media die uiteindelijk niet zo anders is in de rest van de wereld.

09.04 > 22:00
5€ / 3,5€


Iwasaki Tamakasa, 2015, video, ov eng ond, 50

De tsunami trekt filmmakers aan uit de hele wereld die willen vastleggen wat nog rest van de sterk beschadigde Japanse gebieden en psyche, en die de eerste momenten na de nucleaire ramp willen bevatten. Verlaten steden en gebieden zijn cinematografisch interessante plekken die vaak tot reflectie nopen over hoe de natuur, ondanks alles, toch weer de bovenhand neemt wanneer de mens wegtrekt, of over hoe tradities gedwongen worden zich aan te passen als plots een onzichtbare nachtmerrie opduikt. Iwasaka Tamakasa is getuige van deze stroom van cameramensen en zet kalm een stap opzij om te peilen naar de drijfveren van enkelen onder hen. Op zijn beurt ondervraagt hij hen over hoe ze deze onbekende en onzichtbare dreiging registreren. Fotografen en filmmakers, waaronder de Oostenrijker Nikolaus Geyrhalter ("Pripyat", "Our Daily Bread"), kruisen elkaars paden, gekneld als ze zich voelen tussen hun existentiële vragen en hun drang om de eerste momenten vast te leggen van deze sanitaire, sociale en milieu-crisis die zich voor hun ogen afspeelt en die een leegte achterlaat waar ze geen blijf mee weten.

16.04 > 20:00
5€ / 3,5€ Combi 2 films > 7,5€ / 6€


Atsushi Funahashi, 2015, video, ov eng & fr ond, 90

Nog een jaar is verstreken rond de streek van Fukushima. De jongsten, de rijksten of diegenen met familie hebben soms nieuwe onderkomens gevonden en hernemen hun levens. Voor de andere inwoners van Futaba begint het leven in het "tijdelijke" opvangcentrum te lijken op het christelijke beeld van de hel, of op een Tibetaans bardo: het wachten zonder einde, het eeuwige tijdelijke, zoals in een een grote wachtzaal. Oudjes die binnenkort eerder van ouderdom sterven dan van kanker klagen dat ze hun oude dag daar moeten doorbrengen. De voormalige burgemeester van Futaba, ontheven uit zijn functie, kan niet veel meer doen voor zijn inwoners. Rondom herneemt het leven zich en prefab-stadjes openen hun deuren, maar iets is veranderd. In stallen ontwikkelen koeien tumoren. Twee jaar na de catastrofe blikken de bewoners van de regio rond Fukushima, kordater dan ooit, terug op de stad die hen lange tijd een onderkomen bood maar hen vandaag alles heeft ontnomen. Intussen blijven ze strijden voor de waarheid terwijl ze de overheid tot rede trachten te brengen, zonder zich het post-post-catastrofetijdperk ook maar te kunnen inbeelden…

16.04 > 22:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2151
prog: 2149
pos: aval