prog: 2139
squelettes/rubrique-3.html

Plan B

Plan B, met de B van Brussel. Een nieuwe module in Cinema Nova die met de regelmaat van de klok de programmatie van Nova zal infiltreren om de ideeën van het zomerfestival PleinOPENair rond stadsontwikkeling en de representatie ervan op het witte doek te projecteren. Filmvoorstellingen dus, maar ook ontmoetingen, debatten, workshops en wandelingen, binnen en buiten Nova. Plan B toont stadsbewoners en -gebruikers die alternatieven aanreiken voor een stedenbouw waarin geldgewin en macht een al te dominante invloed hebben en stedelijke ongelijkheid voeden. Als prelude op deze nieuwe module stellen we twee recente Belgische documentaires voor, de ene over de reconversie van industriële sites en de andere over het leven in en het beheer van een sociaal woonblok.Patrick Taliercio, 2015, BE, video, fr ov eng ond, 92

Wat begon als het stokpaardje van een pas afgestudeerde Insas-student uit Marseille die België enkel kende van wat Rimbaud erover schreef, groeide beetje bij beetje uit tot het plan om de route van diens tweede vlucht uit zijn geboortestad Charleville-Mézières tot in Charleroi (in 1870, op 16-jarige leeftijd) over te doen. In 2006 voegt de sluiting van de metaalfabriek Thomé-Génot in Nouzonville in de Franse Ardennen een episode toe aan de reeks industriële plunderingen waar de Maasvallei een patent op lijkt te hebben. Het herinnert de cineast eraan dat wat daar gebeurt een gevolg is van wat hij elders aan het filmen is: de systematische afbouw van wat overblijft van de arbeiderswereld voor puur en simpel geldgewin, de gentrificatie van de steden, de ruimte en de verbeelding tout court. Een situatie die een echo is van een gedicht van Rimbaud dat hij schreef op het moment van zijn vlucht, aan de vooravond van het industriële tijdperk. De film onthult langzaam maar zeker zijn contouren naargelang hij meandert tussen verleden en heden, tussen het literaire en het politieke. Rimbaud is hier een vehikel dat de cineast in staat stelt de begrenzingen van zijn eigen wereld te verkennen en te beseffen hoe gewone mensen in het leven staan, in Frankrijk en in België, in de Samber- en Maasvallei.

Vertoning gevolgd door een ontmoeting met regisseur Patrick Taliercio, met Guido Vanderhulst, oprichter van La Fonderie en patrimoniumkenner, en met Nicolas Buissart, artiest die leeft en werkt in Charleroi en er rondleidingen organiseert in verlaten en emblematische plekken. Zij zullen het hebben over de reconversie van industriële sites in de Maasvallei en over de transformatie van het centrum van Charleroi om uiteindelijk in Brussel aan te belanden waar de kanaalzone ten prooi is aan allerlei vastgoedprojecten.

www.lasecondefugue.be

10.01 > 19:00
Gratis


Film + debat

Goujons 59/63

Gwenaël Breës, Mathieu Haessler, Cécile Michel & Sonia Ringoot, 2015, BE, video, fr ov, 69

Grondels zijn baarsachtige vissen die we in de Zennerivier vinden. Het is ook de naam van een sociaal woonblok dat gebouwd werd in 1973 in het hartje van de volkswijk Kuregem. Veertig jaar later dreigen sommige balkons het te begeven en is het profiel van de bewoners grondig veranderd. Op vraag van de Huurdersunie van Anderlecht/Kuregem die als opdracht heeft de cohesie van deze sociale pakketboot te bewaken, gaan de regisseurs de ontmoeting aan met enkele van de 900 bewoners die er leven in de 18 verdiepingen en de 384 appartementen. Ze volgen de bewaker van de 1500 deuren van het gebouw. En stellen een indringende vraag: De Grondel, afbreken of renoveren? Waarna de woorden van de bewoners klinken en botsen. Er zijn er die heimwee hebben naar de tijd van toen de woontoren beschouwd werd als de parel van de sociale woningbouw, anderen die ondanks alles gehecht zijn aan een plek die de tand des tijds slecht doorstaat, en zij die vol onbegrip zijn voor de instellingen die de complexe sociale realiteit in goede banen moeten leiden. Doorheen de unieke verhalen van enkele bewoners komen de spanningen naar boven tussen hun vele en legitieme noden en de blindheid van een administratie die haar sociale doel uit het oog verloren lijkt te zijn.

De Grondel, de Brunfauttoren, de Modelwijk… In de jaren 60-70 ontstonden in Brussel verschillende sociale woonblokken die nochtans niet beantwoordden aan het toenmalige Franse model van de buitenwijken. Vandaag is de vraag naar sociale woningen groter dan ooit (met wachtlijsten van in totaal 40.000 personen) maar er wordt haast niets meer bijgebouwd. In de oude woonblokken die vroeger zo in trek waren, worden de bewoners aan hun lot overgelaten en lijden ze onder het vaak chaotische beheer ervan. Voer voor discussie na de vertoning van "Goujons 59/63", met Abderrazak Benayad van de Huurdersunie (ULAC) en Werner Van Mieghem van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW).

www.facebook.com/Goujons5963

14.02 > 19:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2144
prog: 2139
pos: aval