prog: 2056
squelettes/rubrique-3.html

Energie

De klik van de schakelaar, de sleutel in het contact, het ronken van de router... dit zijn maar enkele van onze dagelijkse reflexen die, telkens opnieuw, het draaien van een turbine gevoed door nóg een druppel brandstof vereisen. De mens is altijd al een energie-ontginner geweest - via dierlijke of menselijke kracht, door gebruik van windmolens... - maar nog nooit stond hij zo ver van de productieomstandigheden van die energiestroom. Wij willen niet zozeer een theorie ophangen over de fundamentele oorzaken van deze vervreemding of over de nauwe samenhang tussen comfort, vooruitgang en fossiele brandstoffen. Onze ambitie is om bepaalde facetten te belichten van de reële kosten van de waanzinnige energieproductie wanneer het op mensen, territorium en maatschappij aankomt, zonder ons te beperken tot de alomtegenwoordige (en onvermijdelijke) vragen rond klimaatopwarming of energietekorten. Sommige films getuigen van een dringend probleem, andere nemen de tijd om een weloverwogen boodschap te richten aan de toekomstige generaties, nog andere klagen de medeplichtigheid van overheid en grote concerns aan. De films spelen zich af in Europa of elders, soms gisteren en soms vandaag. Wij willen vooral dat de verschillende strijdvelden, die (te) vaak lokaal (en sectorieel) zijn, hier een plaats vinden om zich voor te stellen, om een aanzet te geven tot nadenken, uitwisseling en discussie. Daarom zijn er ook ontmoetingen met mensen van het terrein die het huidige Belgische kader schetsen, de internationale inzet belichten, laten zien hoe we de technologie en het productieproces ons (gedeeltelijk) kunnen toe-eigenen, of ons eenvoudigweg tonen "hoe het werkt".squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2057
prog: 2056
pos: aval