prog: 2056
squelettes/rubrique-3.html

Cinema with Us

Daags na de tsunami die in één klap de noordoostelijke kust van Japan en de toekomst van de kerncentrales wegvaagde, loofden de westerse media unaniem de kalmte die de zo efficiënt georganiseerde Japanners aan de dag legden. Tegelijkertijd hekelden ze hun steriele onderwerping aan de regering en aan Tepco (de uitbater van de kerncentrale van Fukushima Daiichi), door de apathie van de journalisten te onderstrepen die hun leugens en onwaarheden klakkeloos nakauwden. Nochtans, als we de stereotiepen van ons afschudden, zien we media die zich verzetten. Doorgewinterde documentaristen duiken in de omgeving of zelfs in de almaar groeiende schutkring rond de centrale, om compromisloos en met de nodige confrontatie te getuigen van die kritieke eerste momenten na de ramp en van het huidige verzet. Dit werk, veeleisend en veelvormig, werd vanaf het prille begin ondersteund door de ploeg van Yamagata International Documentary Film Festival (YIDFF), het belangrijkste documentairefestival in Azie, met hun project ’Cinema With Us’ dat, amper zes maanden na die 11de maart, meer dan twintig geëngageerde films vertoonde.

Drie films uit dit programma worden uitzonderlijk vertoond, zowel om het essentiële initiatief van YDFF te ondersteunen als om de sociale en artistieke vernieuwing in het post-Fukushimatijdperk te verkennen.Matsubayashi Yoju, 2011, JP, HD, ov fr ond,, 109'

Op 11 maart 2011 om 14u46 beeft de grond onder Tokio. Extreem lang. De fundamenten van de hemelshoge torens worden er wel vaker dooreen geschud, maar tijdens deze drie minuten slaan zelfs de best geconcentreerden bedienden in paniek. In zijn flat in een voorstad luistert Matsubayashi Yoju op dat moment naar de radio. Hij filmt onmiddellijk wat hij waarneemt: van de wankelende cactus op zijn balkon tot de ijzingwekkende beelden van een heel gebied dat vlakgeslagen wordt door een enorme golf en tegelijkertijd bestraald via de lekken in de kerncentrale. Matsubayashi is zelf afkomstig van Zuid-Japan. Hij vertrekt naar dat onbekende noordoosten, de "zolder" van het land, om er op onderzoek te gaan en te getuigen over het lot van de overlevenden geconfronteerd met de nucleaire volksverhuizing. Dit gefilmd reisverslag illustreert enerzijds de integratie van de regisseur in het dagelijks bestaan van de bewoners rond de centrale - een bestaan vol ergernissen. Anderzijds schetst het een beeld van de eerste overlevingsmaanden die zich afspelen tussen chaos en berusting. "Fukushima : Memories of the Lost Landscape" is een niet te missen film voor wie de eerste maanden na een menselijke ramp van dergelijke omvang wil begrijpen.

In aanwijzigheid van de regisseur om de 7.12

29.11 > 17:00 + 07.12 > 19:00
7,5€ / 5€ (soirée / avond)


Ian Thomas Ash, 2012, JP, HD, ov fr ond,, 70'

In het kader van de bodemsanering graven arbeiders elke vierkante meter weg af, opdat speelpleinen rondom de verboden zone heropend kunnen worden en de kinderen er weer vrolijk kunnen ronddartelen. In het centrum van de werkzaamheden, de bezorgde moeders. De bergen hermetisch gesloten zakken met radioactief stof kunnen hen niet geruststellen, net zomin als de systematisch geruststellende adviezen van de openbare ziekenhuizen. Deze laatste worden immers tegengesproken door de rapporten van privé-instellingen, die door de overheid genegeerd worden. Ian Thomas Ash verblijft in Japan. Hij verkent het terrein, van de gezwellen op de schildklieren van de jeugd tot de - begrijpelijke en tegelijk dramatische - bekommernis van de bewindvoerders om het dagelijkse leven te normaliseren op hun grondgebied. Dit terwijl de onzekerheid voor altijd op de jongste generatie weegt.

29.11 > 19:00
7,5€ / 5€ (soirée / avond)


Yumiko Hayakawa, 2014, JP, HD, ov eng ond,, 56'

Derde fase van de ramp, na de schokgolf en de vaststelling: de reactie! Een huisvrouw die geconfronteerd wordt met de erbarmelijke reactie op het nucleaire lek zal de Japanse gedragsregels grondig door elkaar schudden. Kida Setsuko stort zich in een compromisloze politieke strijd tegen het nucleaire systeem, maar ook tegen de patriarchale structuren die haar omringen, zonder veel steun van haar omgeving. De regisseuse, Hayakawa Yumiko, observeert deze emancipatorische revolte op de ramp van Fukushima tot op het strijdtoneel van Setsuko, de straten van Kyoto.

Na de vertoning is er een uitzonderlijke ontmoeting met de regisseuse via een videoconferentie. We hopen ook op de deelname van Kida Setsuko om de actuele situatie te duiden.

29.11 > 21:00
7,5€ / 5€ (soirée / avond)


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2058
prog: 2056
pos: aval