prog: 2035
squelettes/rubrique-3.html

Varia

Films + ontmoeting

Stop Art. 63§2

In december 2011 vaardigde de regering-Di Rupo "Artikel 63§2" uit. Deze maatregel beperkt de inschakelingsuitkeringen (de vroegere wachtuitkering) tot drie jaar vanaf de leeftijd van 30 jaar - een primeur voor België. Naar schatting 27.000 (schatting RVA) tot 50.000 (schatting ABVV) burgers verliezen zo vanaf 1 januari 2015 hun inkomen (vooral vrouwen en precaire werknemers). De karige compensatiemaatregelen noch de OCMW’s zullen dit sociale bloedbad kunnen verlichten.
Het aftellen is dus bijna voorbij. Sommigen geven zich al gewonnen, maar anderen, zoals het netwerk "Stop Art. 63§2" samen met een veertigtal verenigingen (inclusief Nova), eisen niets minder dan de afschaffing van deze onwettige maatregel. Hij werd gestemd binnen het kabinet na 541 dagen zonder regering, en is nooit door het parlement goedgekeurd. Het is een van die soberheidsmaatregelen die de economische crisis moet oplossen door de grootste slachtoffers ervan aan te pakken. De verwachte winst voor de staatskas is 150 tot 200 miljoen euro per jaar, een peulschil in vergelijking met de enorme staatsschuld. Terwijl de banken in nood zonder enige wederdienst miljarden euro’s kregen, wordt het overlevingsinkomen van de meest kwetsbare burgers afgenomen, met als voorwendsel dat ze geen werk vinden in deze tijden van economische crisis (veroorzaakt door de banken) en besparingen!

Na de filmprojecties spreken de Luikse en Brusselse vertegenwoordigers van Stop art. 63§2 over hun acties die alle steun verdienen – te beginnen met het online ondertekenen van hun oproep.

+ Les Parasites

Patrick Séverin, 2014, BE, video, fr ov, 25

Op basis van getuigenissen van Luikenaars bedreigd door art. 63§2, schetst "Les Parasites" trefzeker een ondraaglijke situatie die schreeuwt om actie. Of de versie die we hier in avant-première tonen de definitieve is, weten we nog niet, maar de situatie is in ieder geval zeer herkenbaar voor (te) velen onder ons…

In aanwezigheid van Patrick Séverin.

Volgens de laatste berichten zal het wel degelijk de definitieve versie
van de film zijn die wordt vertoond!

+ Win for Life

Marie Vella, 2013, BE, HD, fr ov nl ond, 20

Een documentaire in animatievorm die alle gangbare opvattingen over doppers overhoop gooit in een vrolijk allegorisch verhaaltje waarin het precariaat een kracht wordt!

02.10 > 20:00
Gratis


En hup, Open Screen gaat weer van start
En we tonen wat we willen,
zolang het niet meer dan 15 minuten pakt.

Elk formaat wordt aanvaard,
al is te moeilijk de moeite niet waard
Om teleurstelling te vermijden,
stuur zoals voorzien,
de film een week voordien.

Zoals gewoonlijk geen censuur,
Een docu of een remake van Ben Hur,
of zelfs een zombieprent
want alles passeert, zeggen we u.
zelfs al is het niet denderend of excellent!

Bezorg je film aan Nova, Arenbergstraat 14,
1000 Brussel

yeah!

09.10 > 20:00
Gratis


(In het Frans)

Een film analyseren is meer dan een stroom van coherente beelden en geluiden als drager van betekenis bevragen. Ook de middelen die de cineast inzet om de film te maken, moeten worden bevraagd. Doorheen de jaren ervaring in lesgeven die Thierry Odeyn opbouwde (onder andere aan het INSAS), bedacht hij een manier van kijken, een benadering van de realiteit die hij enthousiast doorgaf aan verschillende generaties studenten bij wie hij de geestdrift aanwakkerde om te getuigen van deze wereld. Zijn pedagogisch uitgangspunt is diep verankerd in het “leren kijken”, waarbij hij conventies en academisme resoluut aan de kant laat.
Thierry Odeyn geeft in Nova een vormingscyclus van vier zaterdagvoormiddagen. Door theorie en filmfragmenten af te wisselen, is elke module een reflectie over filmtaal in al zijn facetten: het standpunt, het kader, de montage, het hors-champs, het geluid, de enscenering...

Inschrijvingen: info@cinedit.be of 02/511 65 15
Een initiatief van Arenberg Cinémas Nomades (Cinédit asbl) in samenwerking met Cinema Nova.

18.10 > 11:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2044
prog: 2035
pos: aval