prog: 2035
squelettes/rubrique-3.html

Retrospectieve Avi Mograbi

Avi Mograbi maakt deel uit van die minderheid van Israëliërs die gebroken hebben met de zionistische ideologie omwille van het kolonialistische en het steeds sterkere religieuze aspect ervan. Het gaat om een minderheid die maar één mogelijke oplossing ziet voor het Israëlisch-Palestijnse conflict: het opgeven van het exclusief joodse karakter van de staat Israël.
Als woordvoerder van een groep soldaten die weigerde om ingezet te worden tijdens de eerste oorlog tegen Libanon, werd Mograbi later lid van een organisatie van ouders van "refuzniks", jonge dienstweigeraars die weigerden om hun legerdienst in de bezette gebieden te vervullen.
Na zijn studies kunst en filosofie legde Mograbi zich toe op film. Zijn eerste film toonde al hoe vlijmscherp hij uit de hoek kon komen, zonder angst voor heilige huisjes of polemiek, met de bedoeling om politieke impact uit te oefenen. Zijn werk, of dat nu getuigt van woede, verbetenheid, melancholie of wanhoop, staat steeds in relatie tot de staat Israël waarvan hij de mythes ontrafelt, de misverstanden en dubbelzinnigheden blootlegt, de ziel en de politieke keuzen doorgrondt.
In totale onafhankelijkheid bedenkt Mograbi een filmtaal die hem in staat stelt om de constructie van leugens en fictie te ondervragen. Omdat hij zich persoonlijk in het verhaal mengt (wat hem vaak vergelijkingen met andere filmmakers als Nanni Moretti oplevert) en omdat hij graag van zijn initiële uitgangspunt afwijkt om elders de draad weer op te pikken, laveren zijn films tussen dagboek en sociale kroniek, joodse grappen en politieke cinema, wrede humor en scherpzinnigheid, fictie en realiteit...
Avi Mograbi verblijdt ons met zijn aanwezigheid, vijf dagen lang, van 17 tot 21 september. Hij komt zijn nieuwe film voorstellen (“Once I Entered a Garden”) die een maand lang op Nova’s affiche staat. Hij komt ook om het publiek te ontmoeten en om over zijn vorige films te praten. En dan is er nog een unieke voorstelling in het gezelschap van zijn vriend en collega John Smith, de Britse cineast. Een retrospectief over film als kunst en als middel om de wereld te veranderen.

Combi 2 films : 18.09 > 5€ / 3,5€⎟ 19.09 > 7,5€ / 6€⎟ 21.09 > 7,5€ / 6€The Reconstruction

The Danny Katz Murder Case

Avi Mograbi, 1989, IL, 16mm > video, ov fr ond, 50

In december 1983 wordt een vijftienjarige Joodse adolescent uit Haifa gekidnapt, vermoord en vervolgens verkracht. Vijf Arabische bedienden van een wijksuperette worden beticht van deze gruweldaad en komen levenslang achter de tralies te zitten. De uitspraak is gebaseerd op hun eigen getuigenissen, maar vele jaren na hun arrestatie eisen de vijf hun onschuld op.
Met veel oog voor objectiviteit reconstrueert de film stap voor stap het politieonderzoek en het daaropvolgende proces. De film is opgebouwd rond de video-opname van de reconstructie van de moord, op het moment dat de beschuldigden overgaan tot bekentenissen. De eerste documentaire van Avi Mograbi lijkt op het eerste gezicht wat formeel en conventioneel, maar het hart van de film wordt gevormd door de twijfel of de waarheid van deze zaak ooit aan het licht zal komen. Met de prijs voor de beste documentaire van het Israëlische Filminstituut op zak, leidde de film tot een heropening van het onderzoek.

- 18.09 > 20:00 : in aanwezigheid van Avi Mograbi.

18.09 > 20:00 + 25.09 > 22:00
3,5€ / 2,5€


How I Learned to Overcome My Fear and Love Ariel Sharon

Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon

Avi Mograbi, 1996, IL, video, ov fr ond, 61

In 1982 weigert Mograbi legerdienst tijdens de oorlog tegen Libanon. De toenmalige Minister van Defensie, Arik Sharon, is sindsdien uitgegroeid tot de sterkste man van de Likoud. Bij het naderen van de verkiezingen in 1996 besluit Mograbi om het portret te schilderen van deze man, die hij verafschuwt maar die hem tegelijkertijd ook fascineert. In een eerste periode motiveert Tammi, Mograbi’s vrouw, de documentairemaker tot het maken van deze film, waarvan zij beiden geloven dat het de zwanenzang van Sharon zal worden. Alleen laat Sharon zich niet zomaar benaderen. In een tweede periode kruisen de wegen van Mograbi en Sharon zich steeds vaker, en laat Sharon zich bovendien gewillig filmen, terwijl Tammi zich steeds heftiger verzet tegen het voortzetten van de opnames, zozeer zelfs dat zij haar man verlaat...
Met deze filmische tijdbom (de titel werd ontleend aan Kubrick’s “Dr Strangelove”) die even dramatisch als grotesk is, legt Mograbi het fundament van zijn geëngageerde oeuvre dat tussen fictie en realiteit slingert. Mograbi laat de menselijke kant zien van een politicus wiens misdaden nochtans niet anders kunnen dan afkeer opwekken. De herinneringen aan de slachtpartijen van Sabra en Shatila spoken doorheen de film, alsof zij ons ervan moeten weerhouden om niet ook te vallen voor de verleidingskunstjes van Sharon.

- 18.09 > 22:00 : in aanwezigheid van Avi Mograbi.

18.09 > 22:00 + 10.10 > 20:00
3,5€ / 2,5€


Avi Mograbi, 1998, IL, video, ov fr ond, 77

Mograbi werd gevraagd een film te draaien rond de feestelijkheden ter gelegenheid van 50 jaar Israël. Tegelijkertijd vroeg een Palestijnse producer hem een film te maken over een andere verjaardag : de Nakba ("de ramp" die naar de Palestijnse exodus uit 1948 verwijst). Mograbi deinst voor niets terug en aanvaardt de twee opdrachten, en tracht ze samen te brengen in een en dezelfde film... Door ook nog zijn eigen verjaardag erbij te betrekken vermengt hij fictie met documentaire en mixt hij de grote geschiedenis met persoonlijke anekdotes, over problemen over een gekocht stuk grond bijvoorbeeld. Een spotzieke film, waarin elk van de drie thema’s zich probeert op de voorgrond te plaatsen. Vrijheidsstrijd versus de nationale catastrofe. Onverzoenbare opinies. Op 14 mei 1998, op de verjaardag van de onafhankelijkheid van Israël, worden vlaggen gezwaaid en weerklinkt hoorngeschal. De feestvierders dansen in de straten terwijl het vuurwerk de hemel boven Jeruzalem verlicht. In de bezette gebieden wordt er geleden en wordt er geprotesteerd. De regisseur blijft thuis. Alleen.

- 19.09 > 20:00 : in aanwezigheid van Avi Mograbi.

19.09 > 20:00 + 05.10 > 22:00
5€ / 3,5€


August: A Moment Before the Eruption

Août, avant l’explosion

Avi Mograbi, 2001, IL, video, ov fr ond, 72

Avi Mograbi bereidt een film voor over de aanslag op de Grot van de Patriarchen in Hebron waar een Joodse kolonist 29 Palestijnen vermoordde. Hij houdt een auditie voor de actrice die de rol van de weduwe van de moordenaar zal vertolken. Maar terwijl zijn vrouw hem aanraadt om het dagelijkse Israëlisch-Palestijnse geweld te filmen, en zijn producer hem aanspoort om zijn film af te werken, neemt Mograbi zijn camera en trekt de straten in. Via fictieve scenes waarin zijn vrouw, zijn producer en hijzelf (Mograbi neemt alle rollen voor zijn rekening!) kibbelen in zijn appartement, peilt hij naar de geestesgesteldheid van zijn medeburgers in de ondragelijk verzengende hitte van de maand augustus. In de loop van die 31 dagen die in zijn ogen alles karakteriseren wat hij verfoeit aan Israël, waar de hittegolf de onderhuidse spanning, de bitterheid, de paranoia, het latente geweld, de oude vetes tot het uiterste drijft, filmt hij een alomtegenwoordig leger, een land op z’n hoede, dat leeft met de idee dat er een catastrofe op til is en in beslag genomen wordt door de haat voor de Palestijnse vijand en herhaalde bedreigingen aan vreemdelingen...
Door een nerveus portret te tekenen van de Israëlische psyche, gesymboliseerd door die scene met Benjamin Netanyahu die zijn troepen opzweept met "Zij hebben schrik!", toont Mograbi dat de angst niet enkel in het Palestijnse kamp te vinden is.

- 19.09 > 22:00 : in aanwezigheid van Avi Mograbi.

19.09 > 22:00 + 16.10 > 20:00
5€ / 3,5€


Avenge But One of My Two Eyes

Pour un seul de mes deux yeux

Avi Mograbi, 2005, IL, video, ov fr ond, 100

De titel verwijst naar de laatste woorden die de Bijbel aan Samson wijdt : de held wordt blind en vernederd naar de tempel van de Filistijnen in Gaza gebracht waar hij zijn god om genoeg kracht vraagt om “een van mijn twee ogen te wreken”. Samson vernietigt de tempelzuilen die op hem instorten terwijl hij de Filistijnen bij bosjes doodt. Zo wordt hij wat Avi Mograbi de “eerste kamikaze van de geschiedenis” noemt. De film verwijst naar nog een andere stichtingsmythe van Israël: die van Massada, een vesting waar de door de Romeinen belegerde Zeloten nog liever zelfmoord pleegden dan zich over te geven. Deze twee populaire verhalen onderwijzen de jonge Israëlische generaties dat de dood te verkiezen valt boven onderwerping…
In zijn somberste film wisselt Mograbi scènes die hij in Israël filmde af met scènes waar in bezette gebieden tijdens de Tweede Intifada de Palestijnse bevolking zijn woede en wanhoop uitschreeuwt zoals de Hebreeërs dat ooit tegen de Romeinen en Samson tegen de Filistijnen deed. De film stelt een fundamentele vraag: hoe kan je je kinderen onderwijzen wat je je vijanden aanrekent?

- 21.09 > 20:00 : in aanwezigheid van Avi Mograbi.

21.09 > 19:00 + 16.10 > 22:00
5€ / 3,5€


Z32

Avi Mograbi, 2008, IL, 35mm, ov fr & nl ond, 81

Z32 is de codenaam van een voormalige Israëlische soldaat die tijdens een vergeldingsoperatie in de bezette gebieden in koelen bloede een onschuldige Palestijnse politieagent vermoordt. Twee jaar later is Z32 bereid om zijn verhaal voor de camera van Avi Mograbi te doen, die hem zonder excuses wil begrijpen… Z32 stelt een voorwaarde: zijn identiteit moet verborgen blijven. Het technische probleem dat aan zijn eis gekoppeld is, krijgt een morele inzet. Hoe film je het gezicht van een getuige die niet herkend wil worden? Met een zwarte kous over zijn hoofd getrokken, zoals een bankovervaller? Om het kwaad een menselijke vorm te geven, verfijnt Mograbi steeds meer gesofistikeerde virtuele maskers die gewild imperfect zijn. De digitale trucage wordt poëzie omdat ze bij een lange traditie aanknoopt waarin maskers een rol spelen. De Griekse tragedie is nooit veraf. Ze komt zelf nog meer dichterbij wanneer de regisseur, die de soldaat en zijn partner steeds meer controle over de camera geeft zodat ze zich in hun besloten intimiteit de vraag over misdaad en straf kunnen stellen, zich tot zanger ontpopt, eerst met een pianist, daarna met een heel orkest in zijn salon.

- 21.09 > 22:00 : in aanwezigheid van Avi Mograbi.

21.09 > 22:00 + 17.10 > 20:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2037
prog: 2035
pos: aval