prog: 2035
squelettes/rubrique-3.html

Nuit blanche

Lors de sa prochaine édition, la Nuit blanche aura pour thème le cinéma et suivra les traces laissées par le 7ème art dans le quartier de la place De Brouckère et de la rue Neuve. L’occasion pour le Nova de concocter un programme nocturne qui abordera l’histoire des salles obscures bruxelloises, l’évolution des formats cinématographiques, et se terminera par la projection d’un film belge culte et rare !Voor haar komende editie treedt Nuit Blanche in het spoor van de bioscopen die eens de wijk tussen het De Brouckèreplein en de Nieuwstraat sierden. De gelegenheid voor Nova om een nachtelijk programma uit te dokteren dat gaat over de geschiedenis van de bioscoopzalen in Brussel, de evolutie van de filmformaten, om in schoonheid te eindigen met de vertoning van een zeldzame Belgische cultfilm !The theme of the next edition of the Nuit Blanche is cinemas and will follow in the footsteps of traces left by the 7th art in the area around place De Brouckère and rue Neuve. For the occasion Nova will put together a nocturnal program that interrogates the history of Brussel’s cinemas, the evolution of cinematography and will culminate with a projection of a rare Belgian movie !Installation sonore

Cinepolis

Cinepolis vous invite à écouter un cinéma imaginaire créé à partir de témoignages sur la période faste des salles aujourd’hui disparues du centre de Bruxelles.
La matière sonore collectée par Bruxelles Nous Appartient - Brussel Behoort Ons Toe est utilisée pour créer un témoignage fictionnel à plusieurs voix sur la diversité des salles qui ont peuplé les artères de Bruxelles des années 1930 aux années 1980. Au Cinepolis, après les actualités Belgavox, on croise King Kong et on entend Tarzan au loin, on polémique sur Godard et on s’émoustille sur Sylvia Kristel. Bécotage et chahutage sont de rigueur pendant le changement de bobines.
Le temps de cette soirée, ceux qui le souhaiteront pourront alimenter la base de données de BNA-BBOT avec leurs propres souvenirs des cinémas de Bruxelles.
Un projet de Chloé Despax et Emanuel Lorrain en collaboration avec BNA-BBOT.

04.10 > 20:00
Gratis


Installation sonore

Cinepolis

Cinepolis Brussel nodigt ons uit om naar een denkbeeldige film te luisteren die gedraaid werd op basis van getuigenissen over de hoogdagen van de intussen verdwenen bioscopen in het centrum van Brussel.
Het geluidsmateriaal, verzameld door BNA-BBOT (Brussel Behoort Ons Toe), vormt een fictieve veelstemmige getuigenis over de vele zalen die in de jaren 1930 tot 1980 de hoofdslagader van Brussel bevolkten. Na het Belgavox-journaal komen we King Kong tegen en horen we Tarzan in de verte. Godard creëert polemiek en Sylvia Kristel laat ons watertanden.
Als je zelf herinneringen wilt ophalen aan de vergane glorie van Brussels bioscoop-verleden, kan je de databank van BNA-BBOT spijzen.
Cinepolis Brussel is een project van Chloe Despax en Emanuel Lorrain in samenwerking met BNA-BBOT.

04.10 > 20:00
Gratis


Installation sonore

Cinepolis

Cinepolis invites you to listen to an imaginary cinema composed of testimonies (gathered by Bruxelles Nous Appartient - Brussel Behoort Ons Toe) that refer to the golden era of movie theatres that have disappeared from the centre of Brussels. King Kong will be among them, Tarzan can be heard in the distance, some bicker about Godard, while others get excited about Sylvia Kristel.

A project by Chloé Despax and Emanuel Lorrain in collaboration with BNA-BBOT.

04.10 > 20:00
Gratis


Conférence

Jean-Pierre Verscheure

Exposé de minuit : Cadrages & Recadrages

Associons le plaisir du cinéma à celui de la connaissance. Le savoir n’a pas d’heure. Dans le cadre de cette Nuit Blanche "spécial cinéma", le Nova vous propose un petit exposé nocturne, divertissant et instructif, pour mieux comprendre comment des maîtres du cinéma ont travaillé le cadre et la mise en scène pour aboutir à des chefs-d’oeuvre qui ont marqué l’histoire du cinéma. Depuis ses origines, le cinéma a connu de nombreux formats de pellicule. Peu de spectateurs se rendent compte que l’utilisation d’un cadre plutôt que d’un autre imposera des contraintes techniques mais déterminera aussi des choix artistiques. C’est Jean-Pierre Verscheure, professeur-historien-collectionneur que nous ne devrions plus vous présenter, qui au travers de nombreux extraits de films, projetés dans leur format pellicule original, nous expliquera comment "fond "et "forme", technique et choix artistiques sont étroitement liés. C’est un voyage unique dans l’histoire du cinéma, et dans le temps, qui vous sera proposé. L’occasion de revoir ou découvrir pour la première fois des scènes qui ont marqué durablement l’histoire du 7ème art.

04.10 > 24:30
Gratis


Koppel plezier aan kennis. Kennis heeft geen uur. In het kader van deze Nuit Blanche “special cinema”, stelt Nova een nachtelijk exposé voor, ontspannend en belerend, om beter te begrijpen hoe filmmeesters kader en enscenering hanteren om tot meesterwerken te komen die de loop van de filmgeschiedenis bepaalden.
Sinds zijn ontstaan heeft film verschillende pellicule-formaten gekend. Weinig toeschouwers weten echter dat de voorkeur voor een specifiek kader technische beperkingen oplegt maar ook artistieke keuzen bepaalt. Jean-Pierre Verscheure, docent-historicus-verzamelaar die we niet meer moeten voorstellen (hij was al vaak te gast in Nova), zal met heel wat filmfragmenten die vertoond worden in hun origineel formaat, ons diets maken hoe “inhoud” en “vorm”, techniek en kunst, nauw met elkaar verbonden zijn. Bereid je voor op een unieke reis in de filmgeschiedenis en in de tijd ! De gelegenheid om scenes te (her)ontdekken die de geschiedenis van de zevende kunst een andere wending hebben gegeven.

04.10 > 24:30
Gratis


Conférence

Jean-Pierre Verscheure

Midnight lecture : Cadrages & Recadrages

Jean-Pierre Verscheure, professor historian and collector, will use numerous film extracts projected in their original celluloid formats to explain how "content" and "form", technique and artistic choices are intertwined. An occasion to discover or revisit those moments that have most marked the history of the 7th art !
(in French)

04.10 > 24:30
Gratis


Paul Collet & Pierre Drouot, 1968, BE, 35mm, vo st nl, 106'

Pour terminer agréablement cette nuit sans horaires, le Nova vous proposera le film belge ”L’étreinte”. Réalisé par le tandem anversois Paul Collet et Pierre Drouot, dans la foulée de la libération sexuelle de la décennie sixties, le film met en scène une histoire érotico-intimiste aussi troublante que fascinante. Dans le huis-clos d’une maison bourgeoise et cossue se déploie un cérémonial quelque peu pervers : l’initiation, la lente entreprise de domination, par un jeune et riche obsédé, d’une timide demoiselle qu’il asservit à ses caprices. Il la façonne, l’humilie, en fait son jouet désirable et soumis. Mais le maître aura tôt fait de devenir l’esclave de son esclave… D’un érotisme maitrisé et stylisé, le film ne put se soustraire au couperet de la censure. Le parfum de scandale qui entoura ainsi "L’étreinte" au moment de sa sortie ajoute certainement du piment à cette oeuvre qu’il est de bon ton de (re)voir après minuit, préférablement sur un grand écran.

04.10 > 02:00
Gratis


Paul Collet & Pierre Drouot, 1968, BE, 35mm, vo st nl, 106'

Een hoogst aangenaam einde van deze nacht waar de tijd stilstaat, biedt de Belgische film ”L’étreinte”. Het duo Paul Collet en Pierre Drouot realiseerden in het zog van de seksuele bevrijding van de sixties een erotische film die even fascinerend als opwindend is.
In de beslotenheid van een herenhuis met weelderig interieur ontplooit zich een pervers ceremonieel : de initiatie en de geleidelijke dominantie door een bandeloze jongeman van een timide jongedame die al zijn grillen inwilligt. Hij kneedt haar, vernedert haar, en maakt van haar zijn speeltje. Maar de meester wordt al snel slaaf van zijn slaaf...
Met zijn beheerste en gestileerde erotiek kon de film niet ontsnappen aan de censuur. Het schandaalaura dat “L’entreinte” omgaf voegde zeker piment toe aan dit werk dat zovele decennia later de moeite waard is om (opnieuw) te zien op groot scherm tijdens dit nachtelijke uur !

04.10 > 02:00
Gratis


Paul Collet & Pierre Drouot, 1968, BE, 35mm, vo st nl, 106'

To finish off this night that knows no bounds, the Nova invites you to enjoy the Belgian film "L’étreinte" (The Embrace). Made in the midst of the sexual liberation movement of the sixties, the film portrays an erotic and intimate story that is both troubling and fascinating. The whiff of scandal that this film was embroiled in when it first came out, adds some spice to this piece that is best seen (or seen again) after midnight, and preferably on the big screen.

04.10 > 02:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: fr
id_rubrique: 2040
prog: 2035
pos: aval