prog: 1903
squelettes/rubrique-3.html

Varia

Een film analyseren is meer dan een stroom van coherente beelden en geluiden als drager van betekenis bevragen. Wat wordt er gezegd? Ook de middelen die de cineast inzet om de film te maken, moeten worden bevraagd. Hoe wordt het gezegd? Doorheen de jaren ervaring in lesgeven die Thierry Odeyn opbouwde (onder andere aan het INSAS), bedacht hij een manier van kijken, een benadering van de realiteit die hij enthousiast doorgaf aan verschillende generaties studenten bij wie hij de geestdrift aanwakkerde om te getuigen van deze wereld. Zijn pedagogisch uitgangspunt is diep verankerd in het “leren kijken”, waarbij hij conventies en academisme resoluut aan de kant laat.
Thierry Odeyn geeft in Nova een vormingscyclus van vier zaterdagvoormiddagen. Door theorie en filmfragmenten af te wisselen, is elke module een reflectie over filmtaal in al zijn facetten: het standpunt, het kader, de montage, het hors-champs, het geluid, de enscenering... Eerste module op zaterdag 30 november (in het Frans).

Inschrijvingen: info@cinedit.be of 02/511 65 15

Een initiatief van Arenberg Cinémas Nomades (cinédit asbl) in samenwerking met Cinema Nova.

30.11 > 11:00
5€ / 3,5€


Laatste Open Screen van het jaar, waarin we niet verzaken aan de traditie : films van minder dan 15 minuten, eender welk genre en formaat, uiterlijk een week voor de voorstelling op te sturen naar Arenbergstraat 14, 1000 Brussel, vergezeld van een technische fiche... En vanzelfsprekend, géén censuur ! De regisseur Abdel Mohcine Nakari uit Tanger stelt alvast drie korte films voor.

05.12 > 20:00
Gratis


3,5€ / 2,5€


29.11 + 01.12 + 7.12 + 8.12 + 12.12 + 15.12 + 21.12 + 22.12Verslingerd aan artisanale, unieke home-made uitgaven op kleine oplage? Kom snuffelen in de Microboutiek, een verzameling visuele, sonore, literaire, grafische, getekende, gezeefdrukte, gegraveerde, gefotokopieerde, geknipte en geplakte uitgaven... Dit mobiele winkeltje wordt bevoorraad door zijn eigen publiek.

07.12 > 18:30
15.12 > 18:30
21.12 > 18:30squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1928
prog: 1903
pos: aval