prog: 1903
squelettes/rubrique-3.html

Roma avond

Deze avond is gewijd aan de huidige polemiek en het beleid ten aanzien van de Roma uit de Balkan, de voortdurende en steeds sterkere politieke stigmatisering en de uitwijzingen waar zij mee te maken krijgen. De stereotiepe voorstellingen waarmee Roma worden gestigmatiseerd dateren al van voor de Tweede Wereldoorlog. Het discriminerende beleid ten aanzien van deze groepen neemt nog steeds toe. In België en overal in West-Europa, en zeker in Frankrijk woedt de problematiek in alle hevigheid. Deze zomer is er geen dag voorbij gegaan zonder een of andere verklaring, een inval of vernietiging van een Roma-kamp...
De ontmoeting met Martin Olivera, Ahmed Akhim en Bijan Anquetil (“Le terrain”) biedt een gelegenheid om onze kennis over de Roma aan te scherpen. In het tweede deel van de avond tonen we de film “Café noir, cheux rouges” van Milena Bochet, gevolgd door een ontmoeting met haar en Tatiana Sirbu, een Moldavië en Roma-specialiste.
Dit is het derde luik van de cyclus die in februari van start ging ter gelegenheid van de publicatie van het boek van Alain Brossat, "Autochtone Imaginaire, Etranger imaginé", met als ondertitel “Retours sur la xénophobie ambiante”, verschenen bij Editions du souffle in Brussel.

www.editionsdusouffle.be

6€ / 5€ (soirée / avond)


+ Le terrain

Bijan Anquetil, 2013, FR, video, ov fr ond, 41

Bijan Anquetil filmde een groep Roma die zich op een terrein in Saint-Denis (een buitenwijk van Parijs) installeert. De vorm van de film roept gevoelens, ervaringen en gedachten op, wat er een zeldzaam en kwetsbaar werk van maakt waar subjectiviteit binnen vloeit.
"Le terrain” gaat over het dagelijkse leven, de overdracht, het delen van het intieme en het onthaal van de andere. Het is geen getuigenis, aanklacht of kritiek... Het is een unieke film, omdat wat hij laat zien en voelen ongebruikelijk is in de hedendaagse documentaire, vooral als het over Roma gaat.

Gevolgd door een debat met :
Bijan Anquetil, documentairemaker
Martin Olivera, lid van de Urba-Roms (Observatoire européen des politiques publiques en direction des groupes dits Roms / Tsiganes),
Ahmed Akhim, voorzitter van het Centre des Gens du Voyage et des Roms de Wallonie, schreef "Les Roms, Chroniques d’une intégration impensée", met co-auteur Jacqueline Fastrès.

29.11 > 20:00
5€ / 3,5€ 6€ / 5€ (soirée / avond)


Film + ontmoeting

Cheveux rouges et café noir

Milena Bochet, 2012, BE, video, ov fr ond, 56

Een haast dromerig portret van een familie in Slowakije en haar “stammoeder” die een bijna verloren wereld doet voortleven. Een wereld die de bron was van leven en kennis, hoop en tradities van de Roma. Deze moeder, grootmoeder, hoofd van de stam en verstokte rookster vertelt stoïcijns en op magische wijze over de geschiedenis van de familie aan haar nakomelingen. Ze vertelt over het rauwe en precaire leven in de (nu vernietigde) sloppenwijken, de eeuwigdurende verhuizingen opgelegd aan deze Roma-familie, een gynaecologisch bloedbad, de overbevolking, het gebrek aan rechten voor hun specifieke situatie… Het is een kroniek over de weerstand tegen een onzichtbare maar wel voelbare invasie die hun ziel en lichaam tracht te elimineren.

Gevolgd door een ontmoeting over de geschiedenis van de Roma met:
Milena Bochet, documentairemaakster ("Gejza", "Vozar",…),
Tatiana Sîrbu, historicus en onderzoekster aan de ULB.

29.11 > 22:00
5€ / 3,5€ 6€ / 5€ (soirée / avond)


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1920
prog: 1903
pos: aval