prog: 1903
squelettes/rubrique-3.html

And... Cut!

Censuur en cinema

Filmcensuur is een behoorlijk uitgebreid onderwerp...
Het haalt onmiddellijk beelden voor de geest van weggesneden scènes, verboden films, regisseurs in de gevangenis. Als reden denk je aan seks, geweld, onderwerpen die taboe of controversieel zijn. Misschien denk je niet dadelijk aan puur economische redenen (korte films verkopen beter, simpele films spreken een groter publiek aan). Je hebt de neiging te denken aan censuurcommissies, kleine autoritaire departementen die zelfs binnen democratische staten bestaan, eerder dan drukkingsgroepen van burgers of conservatieve lobbygroepen die druk uitoefenen om meer te verbieden (en uiteindelijk vaak zelf de openbare orde beginnen te verstoren die ze beweren te beschermen). Je staat er niet bij stil dat officiële commissies ten minste sporen nalaten, terwijl de beslissingen die genomen worden door degenen die de distributie en vertoning controleren – twee aspecten die hoe langer hoe meer geconcentreerd zijn in privé-handen – onzichtbaar blijven. Je kan niet, zoals bij staatscensuur, binnen tien jaar of zo beoordelen wat hun invloed geweest is. Gecensureerde scènes en films kan je nog recupereren. Scènes en films die nooit gemaakt zijn kunnen worden, zijn daarentegen onherroepelijk verloren. Geen sprake meer van de gerestaureerde films en de uncut dvd-versies waar we nu van kunnen genieten. Het revisionisme in de heruitgaven van oude films in versies die conformeren aan de huidige moraal is eveneens minder zichtbaar, net zoals de racistische films die ‘over het hoofd gezien worden’ in anthologieën. Vaak zijn het degenen die de rechten voor een film bezitten zelf die bepaalde van ‘hun’ films blokkeren omdat die niet passen in het beeld dat ze van zichzelf willen geven of in hun marketingstrategie, of omdat ze liever hebben dat die films vergeten worden. Bovendien hebben wij allemaal de indruk dat er in onze maatschappij geen taboes meer bestaan, dat we alles kunnen zeggen en tonen wat we willen. We lachen als we op tv films zien die 40 jaar geleden nog verboden waren, maar we staan niet stil bij de films van 40 jaar geleden die we vandaag niet meer zouden kunnen maken, omdat de moraal geëvolueerd is, de politieke correctheid het verbiedt of de economische logica hoe langer hoe minder manoeuvreerruimte laat. De censuur van vandaag is minder zichtbaar en wordt meestal ook niet meer zo genoemd.

... waarvan we in dit programma enkel een deeltje kunnen bestrijken!
Censuur kan vele vormen aannemen en is onvermijdelijk ingebed in een bepaalde context, in een specifieke tijd en plaats. Wij hebben er daarom voor gekozen om met dit programma (dat ongetwijfeld vervolgd wordt) te focussen op enkele snapshots in het ‘ruimte-tijdcontinuüm’ van vrijheid: België, dat de reputatie heeft een land zonder censuur te zijn, het Hollywood van vóór de Motion Picture Production Code van 1934, het Scandinavië van de jaren 1960-70. Plaatsen en periodes die afgebakend kunnen worden en onderscheiden van een vóór, een na en een elders. En natuurlijk programmeren we films waar we van houden - allemaal unieke gevallen die elk een ander aspect van censuur aankaarten - en nodigen we naar aloude Nova-traditie gastsprekers uit en organiseren we debatten. Censuur levert ten slotte altijd goede marketing op...Film + ontmoeting

Histoires d’A

Charles Belmont & Marielle Issartel, 1973, FR, 16mm > video, ov, 89

“Histoires d’A” werd in april en mei 1973 opgenomen door Charles Belmont en Marielle Issartel. De documentaire was een initiatief van de Groupe d’Information Santé (GIS) en kaderde in de strijd voor de legalisering van abortus en anticonceptie. De film documenteert deze strijd en meer in het algemeen de emancipatiestrijd van vrouwen in die periode. Het was een van de eerste films die een zuigcurettage toonde, en precies daarom viel hij onder de wet van juli 1920 in Frankrijk, die niet enkel abortus illegaal maakte, maar ook het aanzetten daartoe. Ondanks het distributieverbod werd de film clandestien gespeeld in heel Frankrijk door een netwerk van militante groepen en uiteindelijk toch toegelaten in november 1974. Tijdens deze ‘carrière in twee fasen’ werd de film door tienduizenden mensen gezien en was hij dus een krachtig sensibiliseringsinstrument.

De projectie wordt gevolgd door een ontmoeting met Marielle Issartel die het verhaal achter de “Verhalen van A” uit de doeken zal doen.

Met medewerking van de Liga voor Mensenrechten

01.12 > 20:00
5€ / 3,5€


Video Nasties

Moral Panic, Censorship and Videotape

Jake West, 2010, GB, video, ov, 72

De Britse censuur staat bekend als één van de strengste in de westerse wereld. De censors dreigden vaak met een totaalverbod, met kilometers ‘uitgesneden’ scènes en een lange lijst onzichtbare films tot gevolg. Wie het wat stevigere werk wilde zien, moest zoeken naar barsten in de censuurmuur om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar met de komst van de videorecorder verandert alles. De ongereguleerde handel in videocassettes barst binnen de kortste keren uit zijn voegen en de liefhebbers vinden eindelijk hun gading. Het grote publiek ontdekt tot zijn verbijstering het bestaan van films die ze schandalig, obsceen, of zelfs des duivels vinden. Algemene paniek! De moraalridders springen op hun strijdros om de kleine kinderen te beschermen. De rioolpers wijt het kleinste fait divers voortaan onmiddellijk aan de "video nasties". De British Board of Film Censors bemiddelde sinds zijn oprichting in 1912 tussen de filmindustrie, de regering en het publiek, maar ziet zich nu gesteld voor de onmogelijke opdracht om alle video’s in de handel te classificeren! In de algehele verwarring neemt de politie alles in beslag dat vaagweg subversief lijkt. Een zwarte lijst wordt opgesteld met verboden films, videocassettes worden verbrand, uitgevers en verkopers veroordeeld – soms zelfs tot gevangenisstraffen!
Deze documentaire duikt in die heftige periode en wil een eerbetoon zijn aan de "video nasties". Ze wijst erop dat het doel van censuur uiteindelijk is om de hegemonie in stand te houden van een machtige minderheid die haar bekrompen levensvisie aan ons allen wil opleggen.

+ Cut It Out

Adrian Brunel, 1925, GB, 16mm, stil, int en ond, 19

Deze humoristische kortfilm maakt zich op een luchthartige manier vrolijk over de censuur: een filmopname wordt voortdurend onderbroken door een overijverige censor die bij elke scène met zijn bijbel staat te zwaaien: de lijst met alles wat verboden is...

30.11 > 21:00 + 13.12 > 20:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1906
prog: 1903
pos: aval