prog: 1848
squelettes/rubrique-3.html

Ding Dong! The Witch is Dead

Zelden heeft het heengaan van een politieke figuur over heel de wereld zoveel uitbarstingen van vreugde veroorzaakt. De vreugde is natuurlijk symbolisch: de dood van Margaret Thatcher in april van dit jaar betekende helaas niet het einde van de conservatieve revolutie en het neoliberalisme dat, sinds zij aan de macht kwam, zowat de hele planeet geïnfecteerd heeft. Wij focussen vanavond dan ook niet zozeer op de Iron Lady als persoon, maar vooral op haar levenswerk, het beleid dat ze voerde en het verzet dat dit heeft opgeroepen.

5€ / 3,5€ (soirée / avond)


Luistersessie

Do You Remember ?

Olivia Lemmens, 2013, BE, audio, eng & fr ov , 48'

Deze radiodocumentaire geeft een overzicht van de sociale en politieke gevechten die tijdens de jaren tachtig van de vorige eeuw in Groot-Brittannië werden gevoerd. Een weinig gekende episode van verzet, solidariteit en gemeenschappelijke strijd, maar ook van verlies en nederlaag. Een erfenis om op terug te blikken en lessen uit te trekken voor de strijd van morgen.
Naast de officiële versie van de media, de verheerlijking van Maggie en haar beleid, zijn er de verhalen die wij belangrijk vinden: de geschiedenis van Class War, van CRASS, van de heroïsche staking van de mijnwerkers, de strijd van CND tegen nucleaire wapens met het vrouwenkamp Greenham Common, de staking van de krantendrukkers, de rellen in Brixton in 1981 en 1985, de Poll Tax Riots,... Een tijd waarin kennis werd opgedaan en ervaring werd opgebouwd met diverse actiemethodes, kennis die we niet mogen vergeten, ervaringen die we moeten benutten en waar we vandaag op moeten verder bouwen.

11.10 > 20:00


Films

Mayfair Set

Het hele oeuvre van Adam Curtis, algemeen beschouwd als een van de beste Britse documentairemakers, heeft als doel aan te tonen hoe de opeenvolgende elites hun ideologie proberen op te dringen aan hun tijdgenoten. In "The Mayfair Set" buigt Curtis zich met verve over de neoliberale economische revolutie waarvan Thatcher op het politieke vlak de speerpunt was. De documentaire omvat vier op zich staande delen en won verschillende prijzen. Vanavond tonen we de tweede en de derde episode.

+ Mayfair Set #2 : Entrepreneur Spelt S.P.I.V.

Adam Curtis, 1999, GB, video, ov fr ond,, 59'

De "Big Bang" van de financiële deregulering die Thatcher in gang zette staat centraal in haar bewind. Nochtans kunnen we de oorsprong van de koerswijziging van het kapitalisme al enkele jaren eerder situeren, in de ultra-agressieve methodes die een nieuwe generatie speculanten begint te hanteren. Curtis gebruikt archiefbeelden, interviews met de grote spelers van toen en een hedendaagse analyse om de geboorte van deze financiële revolutie in beeld te brengen. Een groep jonge honden werpt de hele structuur van het bedrijfsmanagement omver en reorganiseert met enkel nog oog voor aandelenkoersen en rendabiliteit.

+ Mayfair Set #3 : Destroy the Technostructure

Adam Curtis, 1999, GB, video, ov fr ond,, 59'

Deze aflevering neemt ons mee naar het Amerika van de vroege jaren 80, het rijk van Reagan, de eeuwige partner van Thatcher. Beiden zijn van mening dat de weg naar de economische heropleving voor hun land enkel via de beurs en de financiële markten kan lopen, die de oplossing zijn voor alle problemen. In het klimaat dat zij zo creëren kan de nieuwe golf van speculanten die we in de vorige aflevering leerden kennen zich nu via vijandige overnames op de grote Amerikaanse ondernemingen storten. Zonder scrupules ontmantelen ze de minder rendabele industriële activiteiten met het oog op de nieuwe vereisten van de financiële winstmaximalisatie.

11.10 > 22:00


Het bewind van Miss Maggie vangt aan op het hoogtepunt van de punkbeweging en eindigt in de meest depressieve synthetische pop... Om de avond af te ronden, spelen we het beste van dat muzikale decennium (met o.a. DJ Atka), inclusief enkele van de meest sarcastische nummers die de Iron Lady heeft geïnspireerd. Laten we dansen en vieren in de hoop dat na de dood van Thatcher ook de val van het thatcherisme zal volgen!

11.10 > 24:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1861
prog: 1848
pos: aval