prog: 1676
squelettes/rubrique-3.html

Punk’s not deaf!

Is punk iets voor oude knarren? Een twintigjarige kent de hoogdagen van punk enkel van horen zeggen (net zoals veel vijftigers ook natuurlijk). Wordt dit dan louter een nostalgische trip? Misschien moeten we eerst even duidelijk maken waarover we eigenlijk spreken. Definities lopen immers nogal ver uiteen en niet iedereen heeft dezelfde referenties. Hier dan een voorzichtige poging: in de jaren zeventig waren er op sommige plaatsen bepaalde mensen (hoe subtiel!) die de rock een serieuze dreun verkochten, en meteen ook hun tijdperk. Is deze voorzichtige definitie alles? Misschien wel, ware het niet dat deze dreun het muzikale oversteeg en nog steeds nagalmt in onze oren. Punk is als een territorium dat kan worden afgebakend volgens de geproduceerde decibels, maar dat nog uitgebreid kan worden met ettelijke continenten (zoals te zien in de film "Noise and resistance"). De sleutels van dit territorium hebben verschillende namen: energie, rage, do-it-yourself, creativiteit, revolte, transgressie,... Wij stellen voor om tijdens deze programmatie bepaalde zones, waarvan de cartografie nog steeds in opbouw is, te komen verkennen. We ontdekken onder andere hoe de punkers zich toonden en lieten tonen in film en video, en hoe ze alzo een licht wierpen op een goed bewaard ondergronds geheim.Expo

PunXpo

Van 14.09 tot 14.10

Voor deze programmatie zullen enkele individuen uit de hedendaagse punkscene (of de ‘underground muziekscene, beïnvloed door de ethiek en de esthetiek van de punk) de kelders van Nova betrekken. We hebben het genoegen om je voor te stellen: Romolo die tevens een performance zal houden op de openingsavond. Eliot Greluchon, de krasser-spatter, presenteert wilde collages, Skalpel toont zijn laatste creaties van FAGotS, Manu stelt zijn samengestelde schetsen tussen enkele lusters in verlaten hangars voor, en tot slot, een indrukwekkend maar uiterst schadelijk insect, waarvan de aanwezigheid nog bevestigd dient te worden.

Vernissage & performance : 14.09 > 19:00

14.09 > 19:00
Gratis


Concert

Arsène Lupunk trio

Acoustik Punk Vocal

Tekenen present: fout afgestelde versterkers en provocerende kapsels! Een punker kan elegant, grappig en aangenaam in de omgang zijn. Frédéric Chopunk, Edgar Allan Punk en Franck Zappunk bewijzen dit door uit te pakken met een repertoire dat een loopje neemt met de Franse punckrock uit de jaren ’80. In een chaos van even variërende als onwaarschijnlijke instrumenten, bezingt en danst het trio de geest van het einde van de 20ste eeuw. Dit onder het motto dat het nooit te laat is om de punk die in ieder van ons schuilt, wakker te schoppen. Een hilarische akoestische voorstelling, met een opstelling en een choreografie waar dynamiet onder ligt.

14.09 > 22:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1677
prog: 1676
pos: aval