prog: 1676
squelettes/rubrique-3.html

Politiek in beeld

Over wat hebben we het precies? Over verkiezingscampagnes en de ontcijfering van machtsspelletjes, zoals in de opmerkelijke documentaireserie “Marseille contre Marseille”, waarvan de eerste twee episodes onze programmatie openen met regisseur Jean-Louis Comolli (te gast op 12 oktober). Over de enscenering van het discours van onze politieke vertegenwoordigers, zoals in “Mais nous sommes tous antiracistes” van Thierry Odeyn. Over de verleidings- en afstotingsdans van verkozenen en kiezers, knap bevraagd door Avi Mograbi in "How I Learned To Overcome My Fear and Love Arik Sharon" of door Hugues Le Paige in "Le Prince et son image". Of over een film die de werking van onze maatschappij en gemeenschap ondervraagt zoals in "Palazzo delle Aquile" van Stefano Savona en "Carnet de notes à deux voix" van Frédéric Fichefet en Rajae Essefiani. Een beetje van dit alles is te zien in de module “Politiek in beeld”. Of hoe cinematografie het denken over democratie helpt te ontwikkelen.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Le P’tit Ciné (www.leptitcine.be).« Marseille contre Marseille » (1989-2001) is een opmerkelijke reeks politieke documentaires die gedurende 13 jaren de verkiezingsstrijd in Marseille en omgeving volgt.
“Waar we vooral van houden in Marseille is de politiek (...) als theatraal, publiek, tragisch en tegelijk komisch feit. Iets van woorden en gebaren, eerder dan van reële actie. Een zaak van codes en verstandhouding, mysterieuze maar geraffineerde systemen.” (lesecransdocumentaires.org)
“Je moet heel sterk geloven in het belang van de politieke dimensie in ons “gezamenlijke” leven om zo lang diegenen te filmen die we (niet zonder minachting) als “politiekers” aanstellen. Ongetwijfeld. Ik geloof er nog steeds in, ik geloof nog steeds dat het publieke woord, gelinkt aan de belichaming ervan, via debatten, discussies, analyse van conflicten en de machtsverhoudingen (...), de – politieke – middelen zijn die we meer dan ooit nodig hebben,” legde Jean-Louis Comolli uit in 2004. Samen met hem kijken we terug op de twee eerste episodes van de serie.Marseille de père en fils #1

Ombres sur la ville

Jean-Louis Comolli, Michel Samson & Anne Baudry , 1989, FR, video, ov, 82

In de eerste aflevering van de serie "Marseille de père en fils" worden we ondergedompeld in het hart van de strijd om het burgemeesterschap van Marseille na de dood van Gaston Deferre, die over de stad regeerde van 1953 tot aan zijn dood in 1986. Een journalist die de stad kent en ervan houdt, volgt de opvolgingsstrijd. Wie zal het halen? De raadselachtige Robert Vigouroux, die uit de socialistische partij werd gezet voor zijn te persoonlijke spel? Michel Pezet, leider van de socialistische partij op lokaal niveau, maar die Gaston Deferre kort voor zijn dood het hoofd heeft durven bieden? Of Jean-Claude Gaudin, leider van een rechtse populistische partij, die Deferre bijna versloeg in 1983?

De voorstelling wordt gevolgd door een gesprek tussen Jean-Louis Comolli en Hugues Le Paige.

12.10 > 20:00
5€ / 3,5€ 7,5€ / 6€ (soirée / avond)


Jean-Louis Comolli, Michel Samson & Anne Baudry , 1989, FR, video, ov, 82

We zijn toeschouwer van de ontknoping van de opvolgingsstrijd. De meest gematigden van de zwaargewichten die zich met passie in de strijd hebben geworpen, halen het, de stad behoudt haar mysterie. “Zoals de stad zijn wandelaar laat verdwalen, ontvlucht ze de blik van de cineast die de naïviteit heeft te geloven dat zij zich aanbiedt aan hem, dat zij hem opwacht, dat ze stilstaat op het moment dat de camera begint te lopen.”

12.10 > 22:00
5€ / 3,5€ 7,5€ / 6€ (soirée / avond)


Nick Broomfield, 1994, GB, video, ov eng ond, 83

Een beetje naar het beeld van een Avi Mograbi die een portret van Ariël Sharon maakt of een Michael Moore die de directeur van General Motors volgt, heeft filmmaker Nick Broomfield besloten een niet-officieel portret te filmen van de eerste minister met de langste staat van dienst in Groot-Brittannië: Margaret Thatcher. Zelf vond hij haar walgelijk, zowel haar politieke ideeën als haar autocratische en onmenselijke persoonlijkheid. Hij droomt om haar te interviewen over de lucratieve wapenhandel waar haar zoon Mark Thatcher in verwikkeld was. Maar The Iron Lady besluit om niet mee te spelen en dus begint Broomfield haar te volgen tijdens de promotietour van haar autobiografie. We zien hoe in boekwinkels en hotels, tijdens persconferenties en zelfs kappersbeurten een kat-en-muisspelletje zich ontwikkelt.

13.10 > 20:00 + 20.10 > 22:00
5€ / 3,5€ 7,5€ / 6€ (soirée / avond)


Ron Howard, 2008, US, 35mm, ov fr & nl ond, 122

In 1974 is de president van de VS gedwongen om af te treden na het Watergate-schandaal. Enkele jaren later heeft een jonge Engelse journalist, David Frost, een ambitieus plan : het eerste interview van de gevallen politicus afnemen en hem zijn schuld en verantwoordelijkheid laten opbiechten tegenover zijn kiezers. Maar het ontwikkelt zich niet helemaal zoals de journalist verwacht had. Ron Howard laat je een kijkje nemen achter de coulissen van een periode die veel Amerikanen beroerde. Hij laat ons de zowel publiek als persoonlijk getergde bewindsman en zijn ingewikkelde financiële, fysieke en emotionele strijd begrijpen. Howard gebruikt het plot meesterlijk om zowel negatieve als positieve eigenschappen van Nixon duidelijk te maken. Hij schetst het beeld van een kwetsbare, door schuld overladen man die duidelijk aangeslagen is door de massale publieke afkeer van zijn eigen persoon. Howard probeert hem evenwel niet te verdedigen, maar hij doet ons wel herinneren aan hoe zo’n keuzes wegen op iemand zijn leven. En hoe zelfs zo’n diplomatiek schandaal op een bepaald politiek niveau te verantwoorden valt.

13.10 > 22:00 + 20.10 > 20:00
5€ / 3,5€ 7,5€ / 6€ (soirée / avond)


Thierry Odeyn, 1983, BE, video, fr ov, 50

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 maakte Thierry Odeyn een ontluisterende documentaire over het alledaagse racisme, de verwrongen debatten en de uniformisering van "het immigratieprobleem" in het discours van zowel linkse als rechtse politieke partijen. Gecensureerd door de RTBF, toont de film hoe het anti-immigratie discours tot stand is gekomen waarvan alle elementen enkele jaren later weer terugkomen in het debat over mensen zonder papieren. Een terugkeer in de tijd die aantoont hoe het politieke discours slechts aan de oppervlakte veranderd is sinds de invoering van het stemrecht voor buitenlanders, maar ook hoe de mentaliteit over immigratie in al die jaren weinig geëvolueerd is.

In aanwezigheid van de regisseur.

14.10 > 18:00
3,5€ / 2,5€ 7,5€ / 5€ (soirée / avond)


Carnet de notes à deux voix

Proposition de film sur l’immigration maghrébine en Belgique

Frédéric Fichefet & Rajae Essefiani, 2003, BE, video, ov, 73

1986. Roger Nols, burgemeester van Schaarbeek, arriveert op een kameel op het plein voor het gemeentehuis. Met deze karikatuur wilde hij aantonen tot wat, volgens hem, de uitbreiding van het stemrecht voor buitenlanders zou leiden. 13 jaar later beveelt Marc Verwilghen, minister van Justitie, een pseudo-wetenschappelijk onderzoek in een poging om het verband tussen criminaliteit en etniciteit vast te stellen. Door het stellen van de vraag, geeft Verwilghen op de meest demagogische wijze antwoord. Frédéric Fichefet ontbrandt in een intellectuele woede. Rajae Essefiani houdt het op een intieme revolte. Samen met anderen richtten ze het "Comité tegen het afkomstmisdrijf" op, en beginnen ze hun "notitieboekje", dat de Marokkaanse afkomst en de Belgische nationaliteit van Rajae bevraagt. Maar ze zoeken ook andere Belgisch-Marokkanen op, aan wie Rajae een archiefbrief uit 1964 toont die Marokkanen uitnodigende om in België te komen werken. Ze stellen hen de vraag of een film maken over de geschiedenis van de Noord-Afrikaanse immigratie belangrijk voor hen is. "Carnet de notes à deux voix" is een zoektocht met vele haltes naar een geschiedenis van 40 jaar, wat resulteert in een film die het reductionistische discours over immigratie verstoort.

In aanwezigheid van de regisseurs.

14.10 > 20:00
5€ / 3,5€ 7,5€ / 5€ (soirée / avond)


Hugues Le Paige, 2011, BE, video, ov, 52

Wie is de echte regisseur in een film over een machtig man? Dat is de vraag die Hugues Le Paige zich vaak stelde toen hij, twintig jaar later, de rushes van de vijf films die hij schoot tussen 1989 en 1993 over François Mitterrand. Hij besloot deze materie opnieuw te gebruiken, maar nu vanuit een ander standpunt, namelijk dat van de complexe relatie tussen een regisseur en zijn onderwerp, nooit vrij van manipulatie, vleierij en verleiding. Achteraf gezien heeft Mitterrand uiteraard de regisseur gebruikt om zijn imago van Prins bij te schaven. Tot op het moment dat de Franse president hun relatie abrupt beëindigt: "Als ik had geweten dat we zo laag zouden vallen, had ik dit interview nooit aanvaard (...) Ik antwoord niet op deze vraag die niet legitiem is. Ons gesprek is voorbij, meneer."

In aanwezigheid van de regisseur.

19.10 > 20:00
3,5€ / 2,5€ 5€ / 3,5€ (soirée / avond)


Avi Mograbi, 1997, IS, video, ov fr ond, 61

In 1982 weigerde Avi Mograbi zijn legerdienst voor de oorlog tegen Libanon. De minister van defensie van die tijd, Arik Sharon, is sindsdien de sterke man van Likoed geworden, tot in 2006. In de aanloop naar de verkiezingen van 1996 besluit Mograbi een portret te maken van de man die hem zowel afstoot als fascineert. In het begin moedigt zijn echtgenote hem aan, maar wanneer hij dichter en dichter bij Sharon komt, merkt hij dat zijn linkse sympathieën hem niet weerhouden om de befaamde ex-generaal aardig te vinden. Zijn vrouw begint zich heviger te verzetten tegen de productie tot op het punt dat ze dreigt hem te verlaten. Hoewel de misdaden van Sharon, zoals de bloedbaden van Sabra en Chatila, doorheen de film blijven spoken, is er door het tonen van zijn menselijke kant ook een kans dat je je laat verleiden door deze beruchte politicus...

19.10 > 22:00
3,5€ / 2,5€ 5€ / 3,5€ (soirée / avond)


Stefano Savona, Alessia Porto & Ester Sparatore, 2011, FR-IT, video, it ov fr ond, 128

“Palazzo delle Aquile" is de kroniek van de bezetting van het stadhuis van Palermo door twintig dakloze families. Het is meteen ook het portret van een publieke instelling in uitzonderlijke omstandigheden, en de bevraging van de relaties tussen de verschillende acteurs van de stad, van de burger tot de verkozen vertegenwoordiger. Ter gelegenheid van het documentairefestival “Cinéma du Réel” in 2011, waar hij de Grote Prijs behaalde, blikte Stefano Savona terug op zijn film, en meer in het algemeen op zijn documentaire benadering: “Ik wou de politieke dimensie die in elk van ons leeft, opzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat het private niet kan gefilmd worden door de documentaire, want vanaf het moment we ons in groep bevinden, is onze redevoering politiek. Ik zocht dus een milieu waar deze vraag bestudeerd kan worden, bijna zoals in een laboratorium, en ik ben uiteindelijk in mijn geboortestad Palermo beland”. (Programmabrochure Cinéma du Réel, maart 2011).

Projectie gevolgd door een ontmoeting met Stefano Savona.

21.10 > 18:00
5€ / 3,5€ 7,5€ / 6€ (soirée / avond)


Francesco Rosi, 1963, 1963, 35mm, ov fr ond, 105

Vanaf de eerste beelden van de stedelijke jungle van Napels, laat deze fictiefilm met hoog documentair gehalte je niet meer los. In de sloppenwijken van de stad zijn arme bewoners het slachtoffer van hebzuchtige projectontwikkelaars die dure gebouwen willen neerplanten in de hoop rijkere mensen aan te trekken. Eén van die projectontwikkelaars is schepen Nottola (Rob Steiger) die door zijn dubbele functie de projecten weet binnen te rijven. Francesco Rosi had een simpele satire van de Napolitaanse situatie kunnen maken. Maar dat is het niet. Met zijn verschroeiend ritme, is "Le Mani Sulla Città" een compromisloze film die keihard de manier van stedenbouw, de vriendjespolitiek en de vermenging van bedrijfsleven en politiek behandelt. Wat vooral opvalt is hoe de film nog niets van zijn relevantie heeft verloren en hoe deze metafoor voor een stad in politiek verval tijdens een economische hausse, verder reikt dan Napels en zijn beleid van de jaren ’60.

21.10 > 22:00
5€ / 3,5€ 7,5€ / 6€ (soirée / avond)


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1683
prog: 1676
pos: aval