prog: 1656
squelettes/rubrique-3.html

Kino Climates - Digitale dag

Film is niet dood, maar digitale technologie overwon

Een dag van reflectie, debatten, ontmoetingen

De komst van de digitale technologie voor filmvertoning was al zeer lang aangekondigd, maar weinigen dachten dat het de filmpellicule zo snel zou verdringen. De snelheid waarmee dit gebeurde roept vragen op, omdat het zo plots, zo bruusk gebeurde. Sommigen zien een verband met een andere technologische vooruitgang die een revolutie in de bioscoop teweegbracht, zoals de komst van geluid of kleur, wat ook niet zonder slag of stoot verliep. Maar deze revolutie is van een andere aard. Dit keer is het het medium "beeld" zelf dat verandert, en dat is niet niks: van de bedrukte filmpellicule gaan we naar virtuele gegevensbestanden, van het analoge naar het digitale.

Deze verandering betekent ook, in een handomdraai, het verdwijnen van apparatuur en technologische knowhow van meer dan honderd jaar! De film heeft nog nooit zo’n radicale omwenteling gekend. Deze is vrijwel wereldwijd, en is met handen en voeten gebonden aan een mercantiele logica waar weinig ruimte is voor een discours van continuïteit en artistieke onafhankelijkheid. De "gedwongen mars" naar het digitale, voorgeschreven van bovenaf... opgelegd door de Amerikaanse majors, om de dingen te stellen zoals ze zijn. Op het gebied van verspreiding en exploitatie kan deze verandering schadelijke gevolgen hebben, want digitale technologie is zeer duur, en dat is een hindernis voor vele kleine structuren.

Filmen, verspreiden, projecteren, op filmpellicule of digitaal, moet een economische en artistieke keuze blijven, en mag niet enkel en alleen bepaald worden door de marktlogica. Vandaag de dag wordt deze keuze eenvoudigweg ontkend. In Nova zijn we er zeker van, en wij staan daar niet alleen in, dat film niet dood is. Wij zijn er ook zeker van dat de digitale toekomst net zo spannend is als het verleden van pellicule. Hou op met de twee te verwarren of ze tegen elkaar uit te spelen: waarom zou cohabitatie onmogelijk zijn? Deze vraag is het uitgangspunt van een discussiedag tijdens de Kino Climates-bijeenkomst over de "digitale revolutie". Om te spreken over vandaag en morgen, maar ook over gisteren. Zonder nostalgie.

Round Table #1 / 10:00 > 13:00

The impact of digital technologies on the independent film exhibition sector.
Are there alternatives to the digital cinema formats imposed by the industry?

With:
- Torkell Saetervadet (Oslo/No - member of the FIAF Technical Film Commission, independent consultant for archive & repertory theatres,
author of «The Advanced Projection Manual»);

- Nicolas Bertrand (Toulouse-Lyon/F - Software engineer, working on a three-years research programme on behalf of Cinema Utopia (Fr) and Université de Lyon on alternative and free licence DCP softwares);
- Jean-Philippe Jacquemin (Lille/Fr - Software engineer and independent consultant; member of the CST (Fr) technical film commission).

Round Table #2 / 14:00 > 18:00

What future for small-scale distributors and for the circulation of low-budget and independent films?
What will be the access to archive and «cinematheque» prints?

With:
- Giovanna Fossati (Amsterdam/Nl - Head curator at the Eye Institute/ Amsterdam. Author of «From grain to pixel//The archival life of Film in transition»);
- Sebestyén Kodolányi (Budapest/ Hu - Director of the Béla Balàzs Studio); Fabienne Hanclot (Paris/Fr - Executive director of ACID/ Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion);
- Catharine Des Forges (London/Uk - Executive director of ICO/ Independent Cinema Office);
- Stefan Droessler (Munich - Director of the Munich Film Museum / to be confirmed).De kleurenfilm viert haast zijn honderdste verjaardag en heeft met veelvuldige technologische vernieuwingen een voortdurende evolutie gekend. Maar hij onderging tegelijk ook vele culturele invloeden en was vaak de inzet van economische machtsspelletjes. Kinemacolor, één van de belangrijkste baanbrekende kleurenprocédés, werd in 1911 gecommercialiseerd. Enkele jaren later, in 1915, ontstond de maatschappij Technicolor. Deze ontwikkelde het bichromie-procedé, dat enig succes oogstte ten tijde van de stomme film, maar dat vanaf de jaren dertig verdrongen werd door het trichromie-procedé. De gesatureerde, flamboyante kleuren van Technicolor (die doorheen de tijd overigens zeer stabiel bleken te zijn) maakten er een uniek kwaliteitslabel van. Jean-Pierre Verscheure (zie edito) zal de verschillende evolutiestadia van de Technicolor systemen overlopen, en het geheel illustreren met filmfragmenten uit zijn persoonlijke 35mm-collectie. Een tiental jaren geleden al een keer vertoond in de Nova, belooft dit alweer een uitzonderlijke voorstelling te worden!

12.06 > 20:00

5€ / 3,5€


Volgt op de filmles van Jean-Pierre Verscheure. Mis deze surprise-vertoning niet! Tweetalige ondertiteling en in originele Technicolorcopie, uiteraard!

12.06 > 22:00

Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1660
prog: 1656
pos: aval