prog: 1656
squelettes/rubrique-3.html

Kino Climates - Intro

Download: kino_climates_2012.pdf (1.4 MB)

In januari 2010, in samenwerking met het Internationale Filmfestival van Rotterdam, organiseerden we een Europese conferentie om de onafhankelijke filmvertoonplaatsen in Europa in kaart te brengen. Een veertigtal verenigingen uit heel Europa namen deel. Het was een unieke gelegenheid om ideeën, getuigenissen en informatie uit te wisselen. Naar aanleiding van deze Rotterdamse afspraak zag een netwerk het licht dat Kino Climates gedoopt werd, naar de naam van die eerste ontmoeting.

Het doel van het Kino Climates-netwerk is tweeledig: ten eerste, de uitwisseling tussen Europese onafhankelijke filmzalen te vergemakkelijken, en de circulatie van niet-commerciële films te ondersteunen; aan de andere kant, het ontwikkelen van gemeenschappelijke strategieën en acties om de zichtbaarheid te versterken van deze onafhankelijke plekken. Want in deze cruciale periode, waar film ingrijpende en snelle veranderingen ondergaat, is het belangrijk om de krachten te bundelen om culturele waarden die in gevaar zijn te bevorderen en te verdedigen.

Het grote publiek merkt er misschien niet veel van, maar filmdistributie en filmverdeling zijn op dit moment onderhevig aan belangrijke veranderingen. Een steeds kleiner aantal filmverdelers monopoliseert de toegang tot de schermen en bepaalt dus wat het publiek te zien krijgt. Deze monopolisering gaat gepaard met een steeds kleiner aantal schermen, omdat er voordien reeds een groot aantal bioscopen en zogenaamde “arthouses” verdwenen zijn. Het groeiende aantal festivals komt de slinkende mogelijkheden voor filmvertoning voor een stuk tegemoet, maar festivals geven aan het filmgebeuren een aura van tijdelijk evenement. Daarenboven is het ook belangrijk om deze veranderingen in een bredere culturele context te analyseren. Cultuur is uitgegroeid tot een belangrijke politieke materie, en wordt ook steeds meer ingepikt door de markt. De machtsverhouding tussen cultuur en commercie is nu complexer dan voorheen, maar in een notedop is het de culturele diversiteit zelf die op het spel staat. Zeker in film, waar de technologische en financiële aspecten bron van hevige concurrentie zijn. Het is hier dat de kleine "ondernemers" verdwijnen, en dat ze riskeren gedwongen te worden in een karkas van standaardisering, als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Kino Climates in Bxl, van 8 tot 13 juni

Twee en een half jaar na de Kino Climates-bijeenkomst in Rotterdam, is er opnieuw een grote ontmoeting in Brussel. Dertig of meer verenigingen van Europese bioscopen worden uitgenodigd voor de Brusselse Kino Climates. Het doel is om de oprichting van het netwerk af te ronden en het operationeel te maken in de komende maanden. Vijf dagen lang zal Nova veranderen in een laboratorium van ideeën en debat, met gemodereerde rondetafelgesprekken, van ’s morgens tot laat in de namiddag. Deze rondetafelgesprekken zijn gereserveerd voor de deelnemers - belhalve 12 Juni, de digitale dag, geopend aan het publiek -, maar elke filmclub of andere vereniging die actief is op het gebied van film in België kan vragen om deel te nemen. ’s Avonds is er een programma van films, performances en andere kino-sonore lekkernijen voorzien voor onze gasten, maar ook voor het publiek. Je moet ook weten dat er elke avond een gastentafel is (graag reserveren!). De avonden zitten vol verrassingen, en het is bovendien een goede gelegenheid om je Duits, Kroatisch, Hongaars of Italiaans te perfectioneren!

www.kino-climates.org (website in opbouw!)

Als je vragen hebt: tel. 02.511.24.77 / of stuur een mail naar nova@nova-cinema.org met "Kino Climates" in het onderwerp.prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1651
prog: 1656
pos: aval