prog: 1648
squelettes/rubrique-3.html

Semaine gesticulante

Le Pavé

en enkele andere gelijkaardige coöperatieven

Le Pavé werd opgericht in 2007 door militanten uit het verenigingsleven en socioculturele werkers die uit hun institutionele kader wilden breken. Deze Bretoense coöperatieve plaatst het politieke opnieuw centraal in het publieke debat. Ze zien vorming als een belangrijke motor voor sociale transformatie. Door het maatschappelijke systeem te analyseren, zoeken ze naar manieren om meer rechtvaardigheid en gelijkheid te brengen. En dit alles doorspekt met humor!

Le Pavé beschikt over een reeks methodes om debatten te voeren, opleidingen te geven, te mobiliseren, onwaarheden te ontmaskeren. Een van die methodes zijn de zogenaamde ‘conférences gesticulées’.

De ervaring van Le Pavé leidde tot de oprichting van andere coöperatieven zoals l’Orage (Grenoble), l’Engrenage (Tours) en de Vent Debout (Toulouse).

Inter-Environnement Brussel, de Liga voor Mensenrechten en Cinema Nova organiseren samen een ‘semaine gesticulante’. De ideale gelegenheid dus om het werk van Le Pavé te ontdekken en wie weet, ons te laten inspireren door hun activiteiten...

www.scoplepave.org
www.vent-debout.org
http://lengrenage.blogspot.com
www.scoplorage.orgConférences Gesticulées > Deze conferenties, die zich ergens tussen voorstelling en voordracht bevinden, ontnemen het woord aan de experts... om het door te geven aan wie het wil nemen. Zogenaamde “warme” ervaringen (persoonlijke belevenissen, professionele gebeurtenissen, anekdotes,...) worden gecombineerd met “koude” kennis (werking van instituties, analyses van praktijken, studies,...). Deze combinatie leidt niet tot een lauwe bedoening, maar tot een storm aan ideeën en ervaringen! Door te kiezen voor een eenvoudige vorm (en lang, meestal 2 tot 3 uur!) vermijdt Le Pavé dat de vorm het inhoudelijke gaat overvleugelen. Deze conferenties willen de dominerende systemen ontmaskeren, en kennis verzamelen voor collectieve actie.

Atelier > Elke ‘conférence gesticulée’ wordt gevolgd door een atelier. Doel is om de opgedane ervaring en kennis samen om te zetten in werkbare pistes voor actie.
In Nova vinden de ateliers de dag na de voordrachten plaats, om 14u, enkel voor de deelnemers aan de ‘conférence gesticulée’.

Stage > De "conférences gesticulées" zijn het meest zichtbare deel van Le Pavé. Zelf leggen ze het accent vooral op methodes om dynamiek op langere termijn te creëren. Tijdens hun bezoek aan Brussel leidt Le Pavé een stage voor animatoren en militanten. Helaas is de stage nu al volgeboekt!

Tarief > Voor elke voordracht: 7.5 euro / 6 euro (reductie)
Pas voor twee voordrachten: 12 euro / 10 euro (reductie)
Ateliers : gratisThierry Rouquet,

Vertrekkend van de geschiedenis van Argentinië en de tango, toont deze lezing hoe neo-liberale en ultra-kapitalistische ideeën de wereld veroverden vanuit het Argentijnse laboratorium. Alle dienstverleningen, dus ook de openbare diensten, zijn gedoemd om onder leiding van de Wereldhandelsorganisatie en de Centrale banken geprivatiseerd te worden. Biedt de huidige crisis een kans om andere paden te bewandelen?

Opgepast : door een ongeval moest Frank Lepage spijtig genoeg al zijn lezingen afzeggen. In Nova wordt de lezing "Travailler moins pour gagner plus..." vervangen door "Un dernier tango pour les services publics", terwijl "Exploiter mieux pour gagner plus" de lezing "L’éducation populaire..." vervangt.

25.04 > 20:00
7,5€ / 6€
Lezing

La critique des medias est un sport de combat

(ou comment se battre contre des moulins à vent)

Filipe Marques,

Filipe Marques verwijst met de titel van zijn voordracht naar Pierre Carles’ mediakritiek "La sociologie est un sport de combat" en presenteert zich op die manier als een niet-journalist die vastbesloten is om het gevecht met de massamedia aan te gaan. De omgeving waarin hij opgroeide, de banlieue, werd door de media gestigmatiseerd en met clichés belaagd. Op zijn beurt deelt Filipe nu klappen uit aan de media en toont hoe de inhoudelijke armoede van hun boodschappen onze perceptie beïnvloedt en leidt tot depolitisering van informatie. Hij weigert zich KO te laten slaan door de ‘nieuwe waakhonden’ en schotelt ons een reeks portretten voor van persorganen en de financiële wereld, en hoe die ons met een waas omhullen.
Een uitnodiging tot mediakritiek, een sympathieke uithaal naar de ernst van de oppervlakkigheid van de media, een eerste stap om zich los te rukken uit de greep van massa-informatie.

26.04 > 20:00
7,5€ / 6€


We gooien het forum open voor wie wil getuigen, zijn mening wil laten horen en voorstellen heeft voor collectieve actie. We stimuleren ideeën omtrent onverbiddelijke mediakritiek, ludieke collectieve acties, de oprichting van alternatieve media en onderhandelingsruimte met de media, op lokaal en nationaal niveau.

27.04 > 14:00
Gratis


Lezing

Exploiter mieux pour gagner plus

Inculture(s) #9

Annaïg Mesnil & Alexia Morvan,

De nachtmerrie van de privé-onderneming dringt beetje bij beetje de publieke dienstverlening binnen : permanente evaluatie, verhoogde productiviteit, schizofrene rationalisatie... en de kwaliteitscontrole als pervers middel ten dienste van privatiseringen. Management nam weg wat ons het meest na aan het hart ligt : zinvol werk. Wij ’nemen deel’, zij gaan lopen met de opbrengst.

Deze lezing van onze twee ’consultanten’, twee ietwat ontspoorde Bretoense meiden, vertelt een ander verhaal over management, één dat net zo excessief is als de realiteit. Soms is er een flinke dosis humor nodig om de waarheid bloot te leggen.

Opgepast : door een ongeval moest Frank Lepage spijtig genoeg al zijn lezingen afzeggen. In Nova wordt de lezing "L’éducation populaire..." vervangen door"Exploiter mieux pour gagner plus", terwijl"Un dernier tango pour les services publics" de lezing"Travailler moins pour gagner plus..." vervangt.

27.04 > 20:00
7,5€ / 6€


Hoe zijn intelligentie inzetten om te ontsnappen aan controle? Wat zijn de gaten, de openingen? Hoe weerstanden versterken of opwekken? Deze workshop, die volgt op de lezing, stelt voor om na te denken en te discussiëren over de kleine en grote manieren om management en "kwaliteitscontrole" aan te pakken. Breng al uw sporen van weerstand mee: brieven van de directie, toespraken van de baas of van collega’s, de laatste rapporten over je bedrijf of dienst...

28.04 > 14:00
Gratis


Cyrielle Den Hartigh,

Cyrielle werkt in een grote milieuvereniging. Ze vertegenwoordigde haar vereniging tijdens een colloquium en neemt ons mee in de bochten van een deelnemersforum waar politieke beslissingen besproken worden. Expertise en goede dossierkennis wegen niet op tegen de eigenbelang en zelfbehoud. Enthousiasme en vastberadenheid leggen al snel het loodje bij eindeloze debatten en proceduremanipulatie. Welke plaats is er voor een jonge vrouw die vooruit wil, tussen de oude misogyne mastodonten in het technocratisch expertisewereldje ?
Met een verfrissende, geveinsd naïeve blik neemt Cyrielle ons mee op ontdekkingstocht doorheen haar vakgebied, vaak gespalkt met een flinke dosis cynische humor.

28.04 > 20:00
7,5€ / 6€


De voordracht van Cyrielle De Hartigh opent deuren naar een discussie over de lobbypraktijken van groene verenigingen, maar ook over de toename van debatten en fora die ons slechts een illusie voorschotelen: politiek is en blijft een harde wereld waar alleen machtsvertoon doorslaggevend werkt.

29.04 > 14:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1628
prog: 1648
pos: aval