prog: 1579
squelettes/rubrique-3.html

La hora de los hornos

The Hour of the Furnaces

Fernando Ezequiel Solanas, Santiago Alvarez & Octavio Getino, 1968, AR, 264

“La hora de los hornos” wordt beschouwd als de eerste langspeelfilm van Fernando ’Pino’ Solanas die later ook films draaide als "Tangos… El Exilio de Gardel”, “Sur" en “El viaje". “La hora de los hornos” werd geproduceerd door Cine Liberación, een productie- en distributiehuis dat de ideeën van de Tercer Cine-beweging (“Derde cinema”) onderschreef. Tercer Cine zette zich af tegen de ‘eerste cinema’, de industriële en commerciële cinema uit Hollywood, en tegen de ‘tweede cinema’, de art-film waarbij de regisseur/auteur voorop staat. Het doel van Tercer Cine was de culturele dekolonisatie en het engagement, om een bijdrage te leveren aan de dynamiek van nieuwe sociale en politieke processen. Solanas en Getino verwoordden het als volgt: “Tercer Cine stelt tegenover de industriële cinema de artisanale cinema; tegenover cinema van de individuen een cinema van de massa; tegenover de auteurscinema de collectieve cinema; tegenover de neokoloniale desinformatie-cinema de informatie-cinema; tegenover cinema om aan de werkelijkheid te ontsnappen, een cinema die de werkelijkheid herstelt; tegenover de passieve cinema een agressieve cinema; tegenover de geïnstitutionaliseerde cinema een guerrilla cinema...".

Het revolutionaire manifest “La hora de los hornos” is het embleem van Tercer Cine. In Argentinië was de film vooral te zien in parallelle circuits, maar in Europa werd hij op allerlei festivals vertoond op hetzelfde moment dat de werknemers- en studentenopstanden van mei 68 plaatsvonden. De film werd geroemd voor zijn vrijheid en vindingrijkheid, maar ook omwille van de strijdlust, de strengheid en de demonstratieve uitstraling van de film. De film, intussen een klassieker van de Zuid-Amerikaanse film en een mijlpaal in de politieke cinema, stimuleert ook nu nog het debat over de inmenging van de rijke landen en de opstand als het enige middel om zich te bevrijden van het juk van de onderdrukker.

Een fresco van meer dan 4 uur, illegaal gefilmd op 16mm en zonder synchronisatie. Het is het resultaat van een gigantisch werk: bijna tweehonderd uur interviews opgenomen gedurende twee jaar (1966-1968). Dit film-essai met als ondertitel "Bedenkingen over het neokolonialisme en het geweld", is onderverdeeld in hoofdstukken en notities. “We gebruikten film als notaboekje en de camera als pen”, zeiden de makers erover.

“La hora de los hornos" richt zich niet tot een kijker die moet worden vermaakt, maar tot potentiële militanten met wie in debat wordt gegaan. Het tweede en derde deel bevatten zwarte beelden die toelaten de projectie te onderbreken en te debatteren. Er zijn verschillende versies van de film volgens het principe van ‘open werk’. Volgens Solanas kan een film over de bevrijding, een onvoltooide etappe in de geschiedenis, enkel een onvoltooide film zijn, open voor het heden en de toekomst van de bevrijding. Het is aan de protagonisten de film verder te voltooien.La hora de los hornos #1 : Neocolonialismo y violencia

The Hour of the Furnaces #1 : Neo-Colonialism and Violence

Fernando Ezequiel Solanas, Santiago Alvarez & Octavio Getino, 1968, AR, ov fr ond, 89

Geografische en historische introductie van Argentinië. Dit eerste deel is het meest innovatieve op het gebied van de taal. Het is een aanklacht tegen het neokolonialisme van de Verenigde Staten en Europa: de afhankelijkheid van de economie ten aanzien van het buitenland, de onderdrukking van de werknemers, de onderdrukking van de landlozen, de economische en culturele ontwaarding van een volk verdoofd door haar eigen ellende…

15.01 > 19:00 + 29.01 > 17:00
5€ / 3,5€


La hora de los hornos #2 : Acto para la liberación

The Hour of the Furnaces #2 : Act for Liberation

Fernando Ezequiel Solanas, Santiago Alvarez & Octavio Getino, 1968, AR, ov fr ond, 85

Kroniek van het Peronisme (de massabeweging die zowel politiek als syndicaal is, en sinds de jaren 1940 een belangrijke rol speelt in Argentinië), over de oprichting en de hoop die de beweging opwierp, tot de autoritaire tendensen en de militaire staatsgreep waardoor de militanten van de macht werden verdreven en systematisch onderdrukt.

15.01 > 21:00 + 29.01 > 19:00
5€ / 3,5€


La hora de los hornos #3 : Violencia y liberación

The Hour of the Furnaces #3 : Violence and Liberation

Fernando Ezequiel Solanas, Santiago Alvarez & Octavio Getino, 1968, AR, ov fr ond, 85

Opgedragen aan de ideologische argumentatie, richt het laatste deel van dit drieluik zich op de inzichten en het volksverzet. De aankomst van Che Guevara in de wereld van de Latijns-Amerikaanse guerrilla en de uitbreiding van het volksverzet naar heel Latijns-Amerika.

22.01 > 19:00 + 29.01 > 21:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1597
prog: 1579
pos: aval