prog: 1550
squelettes/rubrique-3.html

Edito

Een bizarre samenloop van omstandigheden. Op hetzelfde moment dat Nova vijftien kaarsjes zal uitblazen, moet Cinema Arenberg de deuren sluiten. Dat is ten minste de dreiging die als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt.
Sommigen herinneren het zich nog: eind jaren 70 opende deze bioscoop zijn deuren in een zaal aan de Arenbergstraat nr. 3. In 1987 verjoeg de naastliggende Kredietbank de cinema om zijn kantoren uit te breiden... iets wat nooit gebeurde. In plaats daarvan bouwde de bank een hedendaagse versterkte burcht aan het kanaal, vlakbij de Sainctelettesquare. In 1997, na 10 jaar als opslagplaats voor meubels te hebben gediend, hervond de oude zaal aan de Arenbergstraat zijn bestemming als filmzaal dankzij de opening van een nieuwe cinema: Nova was geboren. Maar dat is een ander verhaal...
Cinema Arenberg had inmiddels toevlucht gevonden in de nabijgelegen Koninginnegalerij. Sindsdien blijft het ten alle prijze arthousefilms programmeren en een culturele visie op film verdedigen. Een programmering die soms een zeker gebrek aan moed kan worden verweten, maar die vandaag de dag wel uniek is in Brussel. Sinds enkele jaren probeert de ploeg de aandacht van de overheden te trekken op de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd wordt. Gezien de harde realiteit van de filmdistributie in België, ziet de Arenberg maar één manier om hun activiteit te handhaven: het aantal zalen verhogen om zo meer films te vertonen en ze langer op de affiche te behouden. Na veel vijven en zessen, vielen de eerste plannen voor een mogelijke uitbreiding van de zaal in het water. Vandaag hoopt de Arenbergploeg een bioscoopcomplex op de site van de voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens in Vorst te bouwen. Maar dit ambitieuze project is nog helemaal hypothetisch en doet niets af aan het belang van het behoud van de filmzaal in het centrum van de stad.

Maar ondertussen kondigde de eigenaar van de Koninginnegalerij, de n.v. Galeries royales Saint-Hubert, onlangs aan dat het huurcontract van de Arenberg niet verlengd wordt. Waarom? De Arenberg heeft heel wat achterstallige huur. Maar nog belangrijker is het "gebrek aan toekomstvisie" dat hen verweten wordt. Het lijkt erop dat de komst van Finasucre (een holding van de familie Lippens, één van de rijkste in België, actief in financiën, onroerend goed, suiker en politiek) in het aandeelhouderschap van de n.v. Galeries royales Saint-Hubert iets met deze beslissing te maken heeft. Het idee is om de Arenberg te “revitaliseren”. Om dit waar te maken ontstond een vreemdsoortig consortium tussen een producent gespecialiseerd in ontdekkingsfilms, de voormalige schepen van cultuur en stedenbouw van de Stad Brussel Henri Simons, twee kleine Franse bedrijfsleiders en een yuppie van video games. Samen zijn ze van plan om een "meer modern" project in de Arenberg en andere delen van de galerij uit de grond te stampen. Dit fijne team, bijgestaan door communicatiespecialisten, wil ons ervan overtuigen dat de Arenberg resoluut oubollig is, terwijl hun "culturele project 2.0" drager is van een meer "jonge", "aantrekkelijke" en “vooruitziende” visie. Hun communicatieplan kondigt de voortzetting aan van de culturele en educatieve activiteiten die momenteel plaatsvinden in de Arenberg (door en passant de activiteiten van de Arenberg in te palmen, misschien ook hun naam en naambekendheid, waarbij inbegrepen hun publiek, en vooral de overheidssubsidies). Het moet een “pool " worden (“géén kleine Kinepolis!”) die film, digitale cultuur, 3D, on demand films, video games en wi-fi vermengt, dit alles geflankeerd door een "concept store"…

Dus binnenkort in Brussel een plek waar je een 3D-Dardenne kunt zien, een virtuele Kaurismäki-film via wi-fi, terwijl het twitterende publiek zich de nieuwste Play Station aanschaft voordat het zich aan een partijtje Wii waagt? Het is vreemd, maar wij hebben het moeilijk om ook maar een seconde te geloven in de culturele en cinematografische merites van dit project. Wat de economische dimensie betreft, kun je redelijkerwijs verwachten dat deze marketingexperts heel wat in hun mars hebben, maar als we even stout mogen zijn, brengen we graag het avontuur van het "Cyber Avenue Theater" in herinnering (ah, bent u het al vergeten?) dat vrijwel dezelfde soort bedoelingen had. Het belangrijkste verschil tussen deze twee projecten is niet van de minste, het is ethisch: Cyber Avenue Theater wilde een oude, aan zijn lot overgelaten bioscoop doen herleven, en bedreigde niet het voortbestaan van een bioscoop in volle activiteit.

In Nova waren we soms kritisch over de programmering of het beheer van de Arenberg. Daarnaast zullen we nooit vergeten dat we tijdens onze begindagen konden rekenen op de steun van de Sint-Hubertusgalerijen en Henri Simons, toen schepen van cultuur. Maar dat staat onze kritiek van vandaag niet in de weg: ze verdedigen een risicovol project dat enkel en alleen culturele standaardisatie en cultuur als koopwaar bevordert. De Arenberg moeten worden ondersteund en niet uitgesloten. Hen een "gebrek aan toekomstvisie" verwijten is een slecht argument. De transformatie van een filmzaal eisen op grond van het argument dat ze "slechts" films vertonen, betekent het einde van alle bioscopen. Als er in Brussel werkelijk behoefte is aan nieuwe plekken die gewijd zijn aan digitale cultuur, is dat geen reden om dat te doen ten koste van een bestaande zaal gewijd aan film, van een ploeg die al veel bewezen heeft, van een erfgoed en een geschiedenis van meer dan 30 jaar.

Ondersteun de Arenberg, teken de petitie op : http://www.arenberg.be/nl/118/Petitie---Red-Arenberg!squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1563
prog: 1550
pos: aval