prog: 1535
squelettes/rubrique-3.html

Wandelingen

Wandeling doorheen deze opmerkelijke site, 10 hectare groot, waar een van de laatste stedelijke slachthuizen van Europa actief is evenals, met 100.000 bezoekers per week, de grootste markt voor levensmiddelen in Brussel. Opgericht in 1890 in de buurt van het station van Kuregem, de veeartsenijschool en het kanaal, heeft het slachthuis van Anderlecht jaren van voorspoed gekend alvorens een langzame achteruitgang in te zetten. Die resulteerde in 1970 in het intrekken van het label "EEG" en het verbod om het vlees dat er geslacht werd te exporteren, wat de meesterslachters en groothandelaars ertoe bracht zich in een N.V. te verenigen (Abatan) die in 1983 de toestemming kreeg van de gemeente om het slachthuis voor een periode van 30 jaar te beheren. Met de steun van Europese fondsen en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het bedrijf nu van plan om de site om te zetten in een “evenementshub” met een markt van luxelevensmiddelen en een congresruimte- annex-woonruimtes, met het risico zo zijn oorspronkelijke functie teniet te doen en mee te helpen aan de gentrificatie van de buurt.
Docenten en studenten van La Cambre-Horta (die sinds drie jaar op dit onderwerp werken), een medewerker van het Centrum voor Stadsvernieuwing (C.V.S.) en een vertegenwoordiger van Abatan zullen de geschiedenis van deze plek evoceren. Ze zullen ook tonen hoe ze functioneert en welke relatie ze onderhoudt met Kuregem, wat haar economisch en sociaal belang is – en welke uitdaging de mogelijke transformatie met zich meebrengt. Kern van het debat: het belang van het handhaven van een slachthuis in een stedelijke omgeving.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40 personen: reserveer dus zeker bij pleinopenair@nova-cinema.org.

20.08 > 16:00


De belangstelling voor het kanaal van Brussel stijgt de laatste jaren zienderogen. Overheden, administraties, promotoren en andere ontwikkelaars lieten hun oog vallen op deze waterloop die de volkswijken van de stad verbindt, doorgaans omschreven als de arme gordel, sikkel of zelfs banaan van Brussel... Sinds de jaren 1990 regent het wijkcontracten en Europese fondsen in deze ontriefde gebieden. Of dat een goed zaak is? Wie zal het zeggen? Toch niet vergeten dat het kanaal in de eerste plaats een economische functie heeft, niet ten dienste van vastgoedspeculatie, maar wel om materialen en handelswaren naar de stad te brengen. Ook niet vergeten dat er in deze wijken mensen wonen met weinig (financiële) armslag en die net in deze buurt een betaalbare woning vinden en kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften. Veel van de geplande vastgoedprojecten die elkaar vinden maar ook beconcurreren op de kanaaloevers, negeren deze realiteit.

Om de draagwijdte van deze verontrustende vastgoedgolf te kunnen inschatten, nodigt PleinOPENair u uit op een tegendraadse boottocht langsheen de geschiedenis van het kanaal maar met de nadruk op de hedendaagse uitdagingen. We maken de tocht in het gezelschap van Guido Vanderhulst (BruxellesFabrique) en van Pierre Marissal (geograaf, ULB), met een "aak" (‘péniche’) van 16 tot 20u. De discussie wordt naderhand verder gezet bij een maal in de Compilotheek, het enige huis op de -what’s in a name- Akenkaai, dat de vastgoedtsunami overleefde.

Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren is aangewezen en kan via pleinopenair@nova-cinema.org.

20:00 > Gastentafel
Compilothèque, Akenkaai 50, 1000 Bxxl

> Kaart
BUS : 14, 88, 57 (Armateurs / Reders) • Bus de nuit / Nachtbus : N18 (WTC) dir. / richt. Annessens (dernier / laatse > 2:33) • METRO : 2 & 6 (Yser/Ijzer)

24.08 > 16:00


Doorheen een stedelijk route vol contrasten zal deze historische fietstocht ons op het spoor brengen van Brusselse rivieren en beken in het westen van de stad. We zullen natuurlijk de Zenne aandoen, maar ook (en niet in deze in volgorde) de Zuun-, de Vogelzang-, de Neerpede- en de Veeweydebeek, de Broek- en de Molenbeek... zonder het Kanaal Brussel-Charleroi te vergeten. Vandaag verdwenen of begraven (met uitzondering van het kanaal), hebben de meeste van deze waterlopen nochtans een belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving van het Brusselse landschap, aan de industriële ontwikkeling van de stad (brouwerijen, textielindustrie...) en aan de structurering van de hedendaagse ruimten (woonkernen, grenzen...). Deze historische aspecten, in situ geëvoceerd, zullen onze ideeën – over het naast elkaar bestaan van activiteiten/economische functies in de stad, over de plaats, de rol en het beheer van water in verstedelijkte gebieden, en over de relatie tussen een stad en haar achterland – van extra zuurstof voorzien.

Maximum 25 deelnemers: reserveer dus zeker bij pleinopenair@nova-cinema.org

27.08 > 10:00 + 27.08 > 16:00 + 28.08 > 10:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1548
prog: 1535
pos: aval