prog: 1513
squelettes/rubrique-3.html

Prima Nova

Zesde editie van Prima Nova!
Prima Nova vertoont recente films die voorheen in het Nova-programma steeds tussen twee stoelen vielen: ze pasten noch in de themaprogramma’s noch in de Open Screen. Middellange en lange films, recent geproduceerd (met een voorliefde voor onafhankelijk werk), door de regisseur zelf voorgesteld, vinden hier plek. Het moeten geen avant-premières zijn. We staan open voor alle voorstellen, maar weet dat niet elke film kan vertoond worden: Nova selecteert er enkelen uit voor een gratis toegankelijke vertoning, gevolgd door een ontmoeting met de regisseur.

Om ons films te sturen: Cinema Nova (Prima Nova), Arenbergstraat, 1000 Brussel.Maxime Coton, 2011, BE, video, fr ov eng ond,, 64'

Poëet, geluidstechnicus en editor voor radio en film. Maxime Coton, nog niet zolang afgestudeerd, maakt hier zijn debuut als regisseur. Een film die hem in staat stelt zijn vader te ontmoeten, een arbeider in een metaalfabriek in Wallonië, en een werkomgeving waar hij zijn zoon verre van probeerde te houden. De ontmoeting is sterk en gevoelig, en mengt een poëtische en politieke, een intieme en tegelijk universele dimensie. "Het is een film die vragen stelt naar wat vandaag de dag de twee structuren bindt die de marxistische analyse ontwaarde, namelijk de producerende structuur en het denkende aspect. De bijzondere pertinentie van de film is dat deze invraagstelling als kader een bloedverwantschap heeft. Een cineast die het beroep van zijn vader niet zal leren of nooit zal uitoefenen, zoekt hoe hij dat wat de fabriek altijd al verborgen voor hem hield kan tonen: lichten, damp, vuil, lawaai van machines, duisternis, gebaren, gezichten, korte gesprekken en een man aan het werk die hij niet kende en die zijn vader is." (Marc Trivier).

+ La mécanique des corps

Maxime Coton, 2011, BE, video, fr ov 12'

Eerste screening van een korte film gemaakt in de nasleep van "Le geste ordinaire". In een industriële woestenij dwalen werknemers rond, op zoek naar een geschiedenis...

www.legesteordinaire.net

28.04 > 20:00
Gratis


Sofie Benoot, 2010, BE, video, eng ov fr ond,, 80'

Langs de Mississippi, van Cairo, Illinois naar Venetië, Louisiana. "Blue Meridian" is een fascinerende reis door het Diepe Zuiden en de vervallen Verenigde Staten. Met zijn 3770 kilometer doorkruist de tweede rivier van de V.S. zowel de ’Deep South’ als de verbeelding van de Amerikaanse natie. De “blauwe meridiaan” bakent de grens af tussen het oosten en het westen van het land, terwijl het de scheiding tussen het noorden en het zuiden markeert. Het vertegenwoordigt de complexe relatie tussen plaats en identiteit in Noord-Amerika. "Blue Meridian" portretteert mensen die wonen in vervallen plaatsen, vrijwel verlaten, en proberen hun leven op te bouwen. De steeds terugkerende overstromingen, de rellen op het moment van de beweging voor burgerrechten, raciale spanningen en meer recent de vastgoedspeculatie, veroorzaken het vertrek van een groot deel van de bevolking uit deze steden en dorpen. Deze film is het verhaal van de pogingen van een volk om de beloftes van de Amerikaanse Droom te realiseren in een wereld waar de huizen onbewoonbaar zijn, hetzij in beslag genomen, hetzij vernietigd door stormen...

05.05 > 20:00
Gratis


Philippe Van Cutsem, 2007, BE, video, fr ov 62'

Hendrik Sturm is wandelaar en artiest. Via opzoekingswerk op het terrein en in archieven, werkt hij poëtische parcours uit. Hij houdt van urbane en voorstedelijke omgevingen die de complexiteit van territoria tevoorschijn halen, kronkelende stadslogica aan het licht brengen en verrassende aspecten van de stad tonen. Een van de wandelingen op zijn repertorium volgt bovengronds de zeegalerij, een tunnel die de mijnen van Gardanne verbindt met de onafhankelijke haven van Marseille. De film gaat over zo’n wandeling, gedaan in de maand november in het gezelschap van filmcriticus Patrick Leboutte en filosoof Jean-Paul Curnier. De filmwandeling getuigt over enkele van de vele facetten die Marseille en zijn bevolking rijk is. Het is de gelegenheid om een spontane dialoog te voeren, gevoed door de doorkruiste plaatsen en de meegemaakte situaties. Want zelfs al is het parcours vastgelegd, onverwachte gebeurtenissen zijn nooit uitgesloten...

12.05 > 20:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1517
prog: 1513
pos: aval