prog: 1485
squelettes/rubrique-3.html

Prima Nova

Sinds een jaar vult Prima Nova een leemte op in de programmatie van Nova. Met deze formule vertonen we nieuwe films die niet passen in de thematische programma’s van Nova, en die door hun lengte ook niet passen in de Open Screen-formule. Recent ge(auto-)produceerde films van alle genres maken een kans in Prima Nova als ze door de regisseur(s) zelf voorgesteld worden. Het moeten niet noodzakelijk avant-premières zijn. In tegenstelling tot Open Screen vindt er wel een selectie plaats door het programmatie-team van Nova. De gelukkige verkozenen krijgen een voorstelling gevolgd door een ontmoeting tussen regisseur en publiek.

Films sturen kan naar : Cinema Nova (Prima Nova), Arenbergstraat 14, 1000 Brussel.Andrea Gagliardi, 2010, BE, video, fr & it ov fr ond, 48

"Aria Tammorra" is de eerste film van Andrea Gagliardi, zoon van Italiaanse immigranten uit het arbeiders- en landbouwersmilieu. In de film gaat hij op zoek naar zijn culturele roots en leert ons daarbij de virtuoze zangers kennen die in boerengemeenschappen leven rond de Vesuvius. “Sociologen en geschiedkundigen die gespecialiseerd zijn in de migratieproblematiek weten het maar al te goed : de meeste nakomelingen van migranten ondervinden vroeg of laat de drang om de redenen van hun aanwezigheid in het hier en nu te begrijpen. Ze keren terug naar de bron en de oorsprong van de grote reis die hun voorouders maakten. (...) Andrea Gagliardi filmt met grote gevoeligheid de identiteitsqueeste van een zoon van de tweede generatie Italiaanse migranten in Wallonië” (Marco Martiniello, socioloog). Het resultaat is een genereuze film over de Tammurriata, een muzikale traditie die van een ongehoorde vitaliteit getuigt. De documentaire is een hommage aan de personages die het recht opeisen om te kunnen leven in harmonie met hun grond in één van de meest vervallen regio’s van Italië en die erin slagen om een heel waardevol goed over te leveren, namelijk de kracht van het feesten.

17.03 > 20:00
Gratis


Gedurende drie jaar (2005-2008), nodigde de vzw Tropiques de cineast Gérard Preszow uit om een videoworkshop te animeren in haar dagcentrum voor mentaal gehandicapte personen. Het werd een zeldzame ervaring die sterke banden en onderling vertrouwen creëerde tussen de deelnemers en de filmmaker. Zo kreeg hij de vrijheid om te werken over een langere tijdspanne en konden de deelnemers geleidelijk evolueren in hun relatie met de camera. Uit deze demarche kwam een lange film en tien korte films voort waarvan wij u er enkele voorstellen.

+ Voyage aux Tropiques (fragmenten)

Collectif, 2006, BE, video, fr ov, 11’+5’+6

Tijdens zijn eerste workshop bij Tropiques ging Gérard Preszow volgens een individuele methode te werk die de aanzet vormde tot 9 kortfilms waarin elke deelnemer zich uitdrukt via zijn hobby. Wij stellen hiervan 3 fragmenten voor : "Mes lundis aux Tropiques", "Les retrouvailles" en "Triple impact".

+ Ça déménage... sous les Tropiques

Collectif, 2007, BE, video, fr ov, 60

In 2006 wordt de video-workshop omgevormd tot een collectief. Er kwam een grappige en gevoelige film uit voort van 60 minuten die gedraaid werd in Brussel en over wonen en geheugen gaat.

+ La Belgique vue des Tropiques

Collectif, 2008, BE, video, fr ov, 18

Ook tijdens de laatste sessie van de workshop heeft het collectief nog genoeg zin om samen te werken. De inspiratie wordt geleverd door wat zich afspeelt in de troebele Belgische politieke context: namelijk in een land zonder regering... Is dat niet gek ? Het gaf inspiratie voor een kortfilm/road movie over de toekomst van ons land.

24.03 > 20:00
Gratis


Nadine Abril, Soufiane Bouabaya, Gwenaël Breës, Axel Claes, Caroline Jadot, Elisabeth Legrand, Rachel Maufroy, Cécile Michel, Charles Puttevils, Jan Soenen, Patrice Vareltis, Karle Vaeyens, 2010, BE, video, fr & nl ov fr ond, 64

Op 5 juli 2008 werd eindelijk het "nieuwe" Flageyplein officieel heropend nadat het grootste plein van Brussel er bijna zes jaar lang als een enorme bouwwerf bijlag. Het plein en de buurt rond het voormalige radiohuis, vroeger gekend voor zijn multiculturele en volkse karakter, schijnt hierbij een grote verandering te ondergaan. Een groot digitaal reclamebord, het verdwijnen van kleinhandel en authentieke volkscafés…
Beetje bij beetje lijkt het Flageyplein te transformeren in een hippe uitgangsbuurt en een nieuw commercieel centrum. Een groep inwoners neemt de camera ter hand en laat het woord aan hun buren die terugblikken op de vroegere periode en de huidige veranderingen, deelnemen aan de nieuwe pleinactiviteiten en een promotor ontmoeten. Deze meerstemmige film met tal van archiefbeelden toont een wijk in volle mutatie. Het is de eerste fase van "Ateliers urbains", in 2009 en 2010 georganiseerd door het Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) en Plus Tôt Te Laat (PTTL) in verschillende wijken in de stad.

http://pttl.cvb-videp.be

07.04 > 20:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1496
prog: 1485
pos: aval