prog: 1456
squelettes/rubrique-3.html

Climate change… and you ?

Tijdens deze koude herfstmaanden zouden we graag eens over de opwarming van het klimaat discussiëren. Na de opzienbarende mislukking van de Top van Kopenhagen in december 2009, die het vervolg moest worden op het Kyoto-protocol, heeft de internationale politieke scène zich respijt gegeven tot 29 november voor de top in Cancun in Mexico. Deze keer wordt er zeker een oplossing gevonden! Heb je er bedenkingen bij? Kom en debatteer dan met ons mee na de documentaire "Encirclement - Neo-Liberalism Ensnares Democracy". De documentaire won in 2009 de grote prijs op het Zwitserse festival Visions du Réel en biedt gedurende meer dan 2 uur een boeiende kijk op de actuele crisis en de invloed van het neoliberale denken op onze maatschappij. Een week later, één dag voor de top in Cancun, tonen we "No Impact Man". Een film over de verwikkelingen van een familie uit New York die beslist gedurende een jaar zonder enige schadelijke uitstoot voor onze planeet te leven. Deze première voor België wordt gevolgd door een debat over de "nul-groei economie", een concept dat veel kritiek oogst in neoliberale kringen, zowel van links als van rechts... Het wordt een warm debat in Nova!Film

Encirclement (Neo-Liberalism Ensnares Democracy)

L’encerclement: la démocratie dans les rets du néolibéralisme

Richard Brouillette, 2008, CA, 16mm > video, & eng fr ov fr ond, 160

Een extreem sobere zwart-wit film die het woord geeft aan eminente intellectuelen en ideologen die het mechanisme van de dominantie van de neoliberale globalisering minutieus blootleggen. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog conceptualiseerde Mont Pelerin Society, de voorloper van de huidige "think tanks", het neoliberale denken. De oprichting van verwoestende instrumenten als het IMF en de Wereldbank, verspreidde het eenheidsdenken van een steeds machtiger netwerk, dat niet meer gecontesteerd werd na de val van de USSR. Deze indringende film laat ons begrijpen dat het neoliberalisme een efficiënte neokoloniale dekmantel is van waaruit alle huidige crises voortvloeien, tot en met de klimaatsverandering toe. Met: Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Normand Baillargeon, Susan George, Omar Aktouf, Oncle Bernard, Michel Chossudovsky, François Denord, François Brune, Martin Masse, Jean-Luc Migué, Filip Palda en Donald J. Boudreaux.

http://encirclement.info

02.12 > 19:00
5€ / 3,5€


Laura Gabbert & Justin Schein, 2009, US, video, ov fr ond, 90

"No Impact Man" is niet zo’n hypocriete documentaire waarbij onder het mom van moraliteit geld verdiend wordt met het ophangen van een ecologisch beeld over de vervuilende multinationals. Colin Beavan is een middenklasse New Yorker, terneergeslagen door de opwarming van het klimaat waarvoor hij zelf mee verantwoordelijk is. Hij besluit om met zijn familie een jaar lang zonder schadelijk ecologisch effect te leven. Gedaan met de 2184 wegwerp pampers en ongeveer 800 kilo huishoudelijk afval. Gedaan ook met het shoppen, het toiletpapier, vlees, TV, cosmetica, huishoudproducten en giftige verpakkingen, de ijskast, de auto, de lift (ze wonen op de 9de verdieping in New York City), de elektrische verlichting, enz. Voortaan, is alles lokaal en wordt het leven een zoektocht naar technieken om toch in de dagelijkse behoeften te voorzien. Een micro-revolutie waar de familie zich met veel humor doorheen slaat. Naast de film zijn er ook een blog, een boek en conferenties waar Al Gore bij verbleekt. Deze unieke vertoning in België is een perfecte inleiding voor het debat dat erop zal volgt.

+ Zijn er enkel voorverwarmde oplossingen? [Debat]

Na de instorting van het financieel systeem in de herfst van 2008, onthielden vele politici zich een tijdje om de deugden van de onbegrensde groei voor de mensheid op te hemelen. Maar ondertussen wordt voor de oplossing van de economische en sociale problemen in onze contreien en het stimuleren van een "duurzame" ontwikkeling opnieuw volop de kaart van het neoliberalisme getrokken.
De beweging van de “nulgroei-economie” werkt daarentegen alternatieven uit voor de mateloze economische groei en de klimaatcrisis die eruit voortvloeit. De ideeën van de zgn. “décroissance” komen echter zelden in de media aan bod.
Een discussie met medewerking van Jean-Baptiste Godinot (Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance), Michel Genet (Voorzitter van de Klimaatcoalitie) en Gauthier Chapelle (directeur van Biomimicry).

09.12 > 19:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1477
prog: 1456
pos: aval