prog: 1416
squelettes/rubrique-3.html

Woensdagen

We zullen er geen gewoonte van maken, maar voor één keer trekt PleinOPENair zowaar naar een klooster! Nergens ben je zekerder van een degelijke woonst dan in een klooster, toch? Maar zelfs religieuze gebouwen
ontsnappen niet aan het oog van bouwpromotoren. In 2007 verkochten jezuïeten het klooster Gésù dat sinds 1860 hun eigendom was. De nieuwe eigenaar, een bouwpromotor, heeft er wilde plannen mee: een luxe hotel, bubbelbaden en een congrescentrum. De gemeente steunt het project, maar het staat wel haaks op wat de stedenbouwkundige reglementen voorzien. Een klooster, dat is een woonzone en - hoewel je er
soms aan zou kunnen twijfelen – die bestemming wordt niet zomaar aangepast omwille van de grieven van de bouwmarkt. In afwachting heeft een vereniging die opkomt voor het recht op wonen zijn intrek genomen in het gebouw. Er logeren een honderdtal daklozen en mensen zonder papieren. Je wordt er ontvangen op het binnenhof van het klooster in de schaduw van enkele majestueuze platanen.

Rue Traversière / Dwarsstraat 2, 1210 Bxxl.
Bus: 61 (Botanique / Kruidtuin).
Tram: 94, 92 (Botanique / Kruidtuin).
Metro: Botanique / Kruidtuin.
Bus de nuit / Nachtbus: N04 (Botanique / Kruidtuin) - dir. Bourse / richt. Beurs (dernier / laatste > 02:30).Voor de vertoning van “Operation Spring” is er een gesprek met socioloog-essayist Jean-Claude Paye, onder andere auteur van “La Fin de l’Etat de droit”. Hij zal de speciale onderzoektechnieken in België toelichten en in een internationale context plaatsen. “Het komt erop aan te begrijpen dat de huidige wetgeving de burgers aan een zeer hoog toezicht onderwerpt, dat voorheen alleen bij contraspionage werd gehanteerd, en dus uitsluitend bedoeld voor de vijand”.

04.08 > 20:00


Angelika Schuster & Tristan Sindelgruber, 2005, AT, video, ov fr ond,, 94'

“Operation Spring” is een politieonderzoek dat in 1999 in Oostenrijk werd gevoerd tegen een aantal Nigerianen die verdacht werden van drugstrafiek. Het was de eerste keer dat dit land de “speciale onderzoeksmethodes” toepaste op basis van de “anti-terrorisme” wetten ingevoerd in de nasleep van 11 september 2001. 850 politieagenten werden gemobiliseerd, om een honderdtal Afrikanen voor de rechtbank te dagen, veelal vluchtelingen. Hun gezamenlijke vonnis liep op tot meer dan honderd jaar celstraf. Door middel van een reeks getuigenissen reconstrueert de film het Kafkaiaans gebeuren. De verzamelde bewijslast, gebaseerd op vage beelden van verborgen camera’s, bleek erg dubieus. Naarmate de documentaire vordert wordt de politionele en juridische schijnvertoning minutieus onderuit gehaald.

www.operation-spring.com

04.08 > 21:30


De No Border kampen vinden sinds de jaren ’90 overal ter wereld plaats. Hun bedoeling is om de strijd tegen het systeem van grenzen wereldwijd te bundelen. Centraal staat de idee dat het legitiem is dat mensen zich verplaatsen en daar gaan leven waar het hun goed lijkt.

Van 25 september tot 3 oktober 2010 slaat No Border haar tenten op in Brussel als antwoord op de politiek van Fort Europa. Maar al op woensdag 11 augustus kan je dit collectief zonder grenzen vinden in Gésù. Breng je oude T-shirts mee om er een No Border-tekening op te laten zeefdrukken!

www.noborderbxl.eu.orgKortfilm

Asyl

Ina Volmer, 1995, CH, video, ov fr ond,, 15'

Voor deze film ondervroeg de maakster Bosniërs die hun land ontvluchtten voor de oorlog en asiel vroegen in Zwitserland. Uit de tientallen uren film die ze opnam weerhield ze 15 minuten die ruimschoots volstaan om de absurditeit en de horror te tonen die politieke asielzoekers in Europa tegen komen.

11.08 > 21:30


Christiane Schmidt & Didier Guillain, 2008, BE, video, fr ov , 56'

Sint-Bonifaaskerk, Elsene, 2006. Meer dan 120 mannen, vrouwen en kinderen wachten op hun regularisatie. Sommige families verblijven hier reeds meer dan tien jaar. Ze leven in afwachting van hun papieren die de poort openen naar een beter leven hier in België. «Zoals elke andere mens » roept iemand aan het begin van de film. Het is een oproep tot respect en waardigheid waar ieder mens recht op heeft. Via het traject van Rashid, op vlucht voor de burgeroorlog in Algerije, de familie Bol, verjaagd uit Sudan door de sharia, en Hawa, een Guineese die ontsnapte aan een gedwongen huwelijk, ontdekken we dat na de moeizame weg voor het verkrijgen van papieren, het dagelijkse leven een permanente strijd blijft. De regisseurs getuigen over de moeilijkheden om een normaal leven te leiden: politieke onverschilligheid, politiegeweld, eenzaamheid, de moeizame zoektocht naar werk, administratieve kopbrekerij en "inburgering"... De "illegalen" zijn op zoek naar iets wat natuurlijk zou moeten zijn, respect, maar wat hun niet zomaar gegeven wordt.

11.08 > 21:30


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1420
prog: 1416
pos: aval