prog: 1311
squelettes/rubrique-3.html

Prima Nova

Jérôme Laffont, 2009, BE, video, fr ov, 52

Zoals alle moderne conflicten heeft de oorlog in Algerije vragen doen rijzen over de weergave ervan in beelden. Tegenover de overvloed aan films gedraaid door het Franse leger en als tegenreactie op hun inhoud, hebben enkele cineasten, waaronder René Vautier, zich geëngageerd aan de zijde van de Algerijnse strijders om een spoor van hun strijd te behouden. De camera in de hand, realiseerden zij beelden van een ongeziene schoonheid, waarvan de meeste verboden werden in Frankrijk, sommige nog steeds niet teruggevonden zijn of andere gewoon vernietigd werden. In zijn eerste film, geproduceerd door Michel Khleifi, bevraagt Jérôme Laffont (onlangs afgestudeerd als cineast aan INSAS) de noodzaak van het filmisch engagement. Tezelfdertijd tekent hij een portret van René Vautiér, geëngageerd cineast die net als de Algerijnse schrijver Kateb Yacine denkt dat "je niet enkel de regering hun verhaal mag laten vertellen". Vautier, welbekend bij het Nova-publiek, heeft gevochten met beelden als wapen tegen alle vormen van politieke, economische en culturele verdrukking. Een mooie hulde aan een cineast in de bres.

In aanwezigheid van Jérôme Laffont.

21.01 > 20:00


prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.


Olivier Mukuna, 2009, BE, video, fr ov, 84

Sinds enkele jaren creëert de aanpak van Dieudonné M’bala M’bala polemiek. Deze Franse humorist, gekend om zijn anti-koloniale en anti-communautarisme, werd vroeger als extreem-links afgeschilderd. Van provocatie tot heiligschennis is zijn beeld veranderd: hij werd beschuldigd van racisme, antisemitisme en revisionisme. In het klimaat van hysterie en censuur dat nu zijn imago omringt, ging de journalist Olivier Mukuma (auteur van twee boeken over dit onderwerp) in maart 2009 in semi-clandestiene omstandigheden de uitdaging aan om een debat te organiseren rond het thema "Is het verantwoord te debatteren met Dieudonné?". Het bracht zes Belgische intellectuele en culturele spelers samen: de schrijver Jean Bofane, de cineast Jan Bucquoy, de onderzoeker Souhail Chichah, de journalist José Dessart, de schrijver Antoine Tshintungu en de taalkundige Dan Van Raemdonck. Voor een publiek van dertig personen vond een kritische gedachtewisseling met Dieudonné plaats. Een debat zoals we dat niet meer te zien krijgen op de televisie en waarvan deze film het bewijs is. In negen hoofdstukken worden thematieken aangeraakt zoals provocatie, institutioneel racisme, vrijheid van meningsuiting, kritiek op de media...

In het bijzijn van Olivier Mukuna.

28.01 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1316
prog: 1311
pos: aval