prog: 1211
squelettes/rubrique-3.html

Voorstellingen / Debatten

Open Source Publishing is een experimenteel grafisch bureau dat vrije software gebruikt en nagaat hoe dit hun grafische ontwerpen en hun verhouding met de maatschappij beïnvloedt. Na enkele Print Parties in Brussel toont OSP dit keer een selectie van animaties, videohandleidingen, live tekeningen op afstand, gesprekken, clips, digitale slideshows, screenshots en ander bewegend materiaal. Met enkele Canadese delicatessen voorhanden, overlopen ze hun avonturen met vrije software en het werken in groep.

Meer info op http://ospublish.constantvzw.org

28.05 > 19:00


"De gebruikers leveren de gegevens (die vervolgens aan de onderneming behoren). De gebruikers leveren de metagegevens (die vervolgens aan de onderneming behoren). De gebruikers bouwen de applicatie (die vervolgens aan de onderneming behoort). De gebruikers betalen de onderneming voortdurend om de applicatie te gebruiken die ze gebouwd hebben om toegang te hebben tot de gegevens die ze geleverd hebben."

Is deze definitie van Edward Bilodeau toepasbaar op het web 2.0? Google, Myspace, Facebook, Dailymotion... Wat maakt dat zo’n "business model" waar we onze energie en persoonlijke gegevens in steken ten voordele van bedrijfswinsten zo moeiteloos functioneert?
Is het onafhankelijke web dood? Zijn we allen welwillende proefkonijnen geworden voor de veralgemeende micro-fichage? Zijn we de slippendragers van Profiling en Permanente Publiciteit?
Op dit eigenste moment lobbiet de ontspanningsindustrie opdat de telecom-operatoren de onbeperkte toegang tot het net kunnen afbreken op basis van inbreuken op de copyright-wetgeving (Hadopi-wet, Telecom-pakket)... Zijn we allemaal piraten?

Met:
- Benjamin Bayard,
Voorzitter van FDN, één van de oudste "alternatieve" internetprodiders in Frankrijk. http://www.fdn.fr/

- Michel Cleempoel,
Animator van het project "E-traces" dat het web 2.0 aankaart in de context van de controlemaatschappij.
http://etraces.constantvzw.org/

31.05 > 18:00


De Spaanse vereniging EXGAE gaat actie niet uit de weg! Ze verzetten zich tegen "verouderde bureaucratische instellingen" zoals de SGAE, de Spaanse tegenhanger van onze geliefde Sabam, door beargumenteerde oplossingen voor nationale en supranationale instellingen voor te stellen. Ze bieden ook juridische ondersteuning aan artiesten, verenigingen en culturele instellingen om zich uit de greep te ontworstelen van de beheerders van immateriele rechten met hun duistere praktijken, gelegitimeerd door beperkende wetten. EXGAE begeleidt de sociale en aristieke beweging die de wet steeds een stapje voor is. Ze organiseren evenementen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de verbeelding te stimuleren...
Op 28 oktober laatstleden, haalden ze hun slag thuis met de oXcars, "The First Non-Competitive Awards in the History of Culture". Dankzij de opnamen die resulteerden in "oXcars - The Movie" kan iedereen nagenieten van deze ironische ceremonie van de uitreiking van de "prijs van het vrije", in goede banen geleid door artiesten van de bovenste plank. De avond zelf verenigde zo’n 1500 uitzinnige toeschouwers, en wie weet nog veel meer via de live streaming. De voorstelling van de film wordt gevolgd door een ontmoeting met onze gasten, voor wie Nova één van de vele haltes is in hun missie van de verbreiding van de cultuur van vrije uitwisseling en Do-It-Yourself doorheen Europa. Ze zamelen ook energie in voor 2010, wanneer Spanje gedurende 6 maanden voorzitter van de EU zal zijn, wat wel eens een sleutelperiode voor de materie van auteursrechten zou kunnen zijn. Twee van de drie vertegenwoordigers van EXGAE, Simona Levi en Gala Pin, nemen ook deel aan het debat om 20u, gevolgd door een DJ-set Creative Commons van hun collega Miguel Gozalbo, te beluisteren in de bar!

http://exgae.net/exgae-multiply-and-share-forth

+ oXcars - The Movie

eXgae, 2009, ES, video, ov eng ond, 70

06.06 > 18:00


Niet één week gaat voorbij zonder dat de media het over de gevaren van piratage hebben: een bedreiging van de creativiteit, van de vernieuwing, een plundering van het patrimonium van auteurs en uitvinders... Terwijl het numerieke vele vormen van culturele overvloed in de hand werkt, zal het steeds meer rendabel zijn om artificiële zeldzaamheid te creëeren en op te roepen tot "onze eigen oorlog tegen het terrorisme", dixit Jack Valenti, voormalig voorzitter van de MPAA, die de voornaamste Hollywoodstudio’s groepeert.
Zoals de patroons van de laboratoria het stellen wanneer ze het over generische medicatie hebben, "de daden van piraterij zullen uitgeroeid worden zoals de zeepiraterij van de 17de eeuw". Spijtig voor de tientallen miljoenen AIDS-patiënten. In de marge van dit discours van de industriële lobbies (muziek, cinema, pharmaceutica, voeding, enz), trachten andere stemmen een compromis tussen muziekliefhebbers, patiënten, publiek, landbouwers en scheppers allerlei te herbedenken.

Gasten:
Florent Latrive,
journalist van Libération en auteur van "Du bon usage de la piraterie", sleutelwerk over de verschillende aspecten van de strijd rond intellectuele eigendom.
http://www.freescape.eu.org/piraterie

Jérémie Zimmermann,
medestichter en woordvoerder van Quadrature du Net, collectief rond de strijd tegen de Hadopi-wet die toestaat om de toegang tot internet af te snijden in geval van illegale download. Het collectief staat ook voor het het principe van een globale licentie voor het legaliseren van de niet-commerciële uitwisseling van audio-visuele inhoud.
http://www.laquadrature.net

Het debat wordt voorafgegaan door korte fragmenten en enkele geëngageerde "remixen" van het net, en zal begeleid worden door Nicolas Malevé, lid van Constant vzw, die deelnam aan de organisatie van verschillende activiteiten over alternatieven voor auteursrecht.

06.06 > 20:00


Het debat wordt ’s anderendaags verlengd met een informele discussie-brunch over de impassen van het huidige systeem van het beheer van auteursrechten voor de artistieke creatie en de verdeling: kunstenaars, onafhankelijke producenten, associatieve radio’s, concertzalen, verdeelplatformen,.... zonder natuurlijk onze eigen ervaringen in Nova niet te vergeten!
Om zich in te schrijven, stuur een mail naar: saboum@nova-cinema.org

07.06 > 14:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1215
prog: 1211
pos: aval