prog: 1163
squelettes/rubrique-3.html

Nacht van de Publifoben # 2

*Vorig jaar bereikten de reklame-investeringen in België de kaap van 9 miljard euro.
De kost van commerciële reklame wordt integraal verrekend in de prijs van zowel producten als diensten die via reklame aangeprezen worden. Bijgevolg heeft iedere Belg vorig jaar ongeveer 900 euro uitgegeven aan publiciteit ! Niemand die om reklame vraagt maar iedereen ondergaat en betaalt haar... Zij is altijd en overal. Zij doet zich voor als Kunst wanneer ze tapijten aanprijst, zij beweert milieuvriendelijk te zijn wanneer ze olie verkoopt die in Irak werd gestolen, zij zegt ethisch te handelen zelfs wanneer ze illegaal is, zij doet alsof ze informeert terwijl ze in werkelijkheid desinformeert. "De logica achter het publiciteitssysteem begrijpen en ontrafelen", daar draait het om in deze Tweede Nacht van de Publifoben, georganiseerd door RESPIRE. Opgericht in 2005 stelt deze vzw zich tot doel te sensibiliseren rond de gevaren van overconsumptie en wil zij de consumptiegroei ontkrachten in het voordeel van meer solidariteit. Als eerste etappe stellen zij voor om de publieke ruimte reklamevrij te maken... wat een opluchting zal zijn!*

http://www.respire-asbl.be"Als artiest kan ik mezelf gerust definiëren als een "Jan en Alleman", ’t is te zeggen een doos waarin een wereld weerklinkt die evengoed sociaal als artistiek is. Ik streef er voortdurend naar om mijn werk op een duurzame manier te verankeren in een levend en motiverend sociaal weefsel, onafhankelijk van de verwachtingen van het zogenaamd officiële kunstcircuit. De artistieke praktijk is voor mij het stichtend principe van het leven gebaseerd op uitwisseling en spel. Ik "werk" niet (wellicht zeer tegen de zin van sommigen), omdat ik mijn tijd broodnodig heb - enerzijds om met een kritische blik mijn dagelijkse leven te kunnen aanschouwen, anderzijds om mij volledig te kunnen toeleggen op de praktijk van de kunst. (...) In deze tentoonstelling zal u ontdekken : de Beste Koop, een caddie voor schilderijen, het teeveeprogramma van uw avond, een werk dat niet apart verkocht mag worden, een koffer, en vooral... het einde uwer dromen."

30.01 > 19:00


Bernard Mulliez, 2009, BE, video, fr ov, 89

In het museum van de Architectuurschool La Cambre liep in het kader van Europalia Europa de tentoonstelling "De Europese Supermarkt 1957-2007". Deze werd georganiseerd door het CIVA (Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage) in partenariaat met "de" welbekende distributiemultinational van Belgische origine. Of hoe de sponsor niet enkel partner van een openbare instelling werd, maar - ooh, ultieme kolonisatie van de culturele sector! - ZELF verheven werd tot onderwerp van de tentoonstelling! Het "Merk" alleen voldoet dus niet meer voor de reklamedoeleinden... Voortaan ziet het Merk zichzelf als actor en als heroïsch figuur van de geschiedenis, en wordt bovendien in die rol gelegitimeerd door het academisch wereldje. De architecturale benadering van het grootdistributiefenomeen is slechts een voorwendsel voor een boude esthetisering van het industriële fenomeen, motor van diepgaande sociale verandering, gezuiverd en vrijgesproken van al zijn - veelal nefaste - stedelijke, economische en sociale gevolgen. Is het uit opzettelijke blindheid of uit cynisme dat de cultureel en politiek verantwoordelijken een samenwerkingsmogelijkheid tussen verschillende scholen zonder verpinken opofferden aan de kolonisatie van de openbare culturele ruimte door een prozaïsche kapitalistische onderneming? Gidsen en professoren zijn hier de raderen die het propagandamechanisme doen draaien; de klant-toeschouwer moet tot elke prijs merktrouw gemaakt worden vanaf zeer jonge leeftijd.

+ Debat: Van pub op school naar school van de pub !

De avant-première van de film van Bernard Muliez zal gevolgd worden door drie interventies die de realiteit achter het binnendringen van reklame in onze scholen ontluisteren. In het "Schoolpact" staat dat elke commerciële activiteit op school verboden is. Nochtans... Behalve via drankdistributieautomaten met immense drankenlogo’s op de buitenkant, vindt reklame er steeds beter zijn weg via de boekentassen van de scholieren. Naast ’pedagogische’ programma’s genereus gefinancierd door multinationals op zoek naar toekomstige klanten, duiken in of vlakbij de scholen ook meer en meer gesponsorde animaties en andere marketingevenementen op. De reklamelobby heeft het zelfs zover gekregen dat leraars gratis didactisch materiaal voor "reklameopvoeding" krijgen...! Lieve Heer sta ons bij wanneer Danone, Coca-Cola, Fortis & Co gaan samenwerken om onze kinderen reklame-intelligent te maken!

Met :

- Bernard Legros, co-auteur van "L’Ecole et la peste publicitaire" (Aden, 2007)
- een schooldirecteur
- een vertegenwoordiger van de "Artikel 41 Commissie"

30.01 > 20:00


"Beste klanten, wij informeren u dat al onze verse producten ter plaatse en onbeperkt kunnen geconsumeerd worden, en dat u zich hier kan bevoorraden met al wat u nuttig acht, of onmisbaar, of zelfs...overbodig. Ons speciale aanbod: hart, borst, maag, lever, longen en ingewanden. Maar ook, en exclusief : voet, been, knie, bil, rug, schouder en tong ! En, énkel voor u beste klant, en voor geen eurocent méér: hersenen! Smakelijk, en prettige avond!"

Wat kan ons meer kracht geven op het einde van de soldenperiode en met een economische crisis op de achtergrond, dan een voorstelling vol zang, tekst en beeld geïnspireerd door sexistische reklame? Gebracht door iemand van het collectief "Le Café". Wanneer het absurde tot denken aanzet, en zelfs tot... actie!

Concept en tekst: Yasmine Laassal, Ingrid Marcq & Françoise Walot - Vertolking: Françoise Walot - Fotografie en audio-visuele montage: Dhaniya Coel - Film: Marie Vermeiren - Klank en stemmen: Guillaume Istace - Muziek: Manuel Fernandez

http://www.lecafe.be/le-collectif/les-femmes-savent-pourquoi.html

30.01 > 23:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1174
prog: 1163
pos: aval