prog: 1154
squelettes/rubrique-3.html

Take #1

Toen enkele filmstudenten aan Nova vroegen om hun films te vertonen, kwamen we al gauw tot de vaststelling dat toonmomenten voor zo’n films een rariteit zijn. Studenten hebben amper de mogelijkheid om hun films aan een groot publiek te tonen, of om ze te delen met filmstudenten van andere hogescholen. Zo ontstond het idee om een programma, een lang weekend, in Nova, te wijden aan filmwerken van studenten.

Om de verschillende soorten werken en de verschillende contexten van de diverse scholen (elke school heeft een specifieke benadering en hanteert een eigen pedagogie) tot hun recht te laten komen, opteerden we ervoor om "ontmoeting" centraal te stellen tijdens die vier dagen, en dus niet zomaar lukraak een massa films op het publiek los te laten. Een ontmoeting tussen studenten, scholen en publiek. Want vanaf de eerste voorbereidingsvergadering werd het duidelijk dat studenten nieuwsgierig zijn naar hoe het er aan toe gaat bij de andere scholen, en dit over de taalgemeenschappen heen.

Gedurende enkele maanden tijd hebben we heel wat werken van studenten binnengekregen, waarvan we u een selectie zullen voorstellen - want alles vertonen zou een maraton opleveren! Een selectie die compilaties met oefeningen, kortfilms en afstudeerwerken oplevert. Daarnaast doken we in de archiefkasten van enkele scholen wat eveneens een schat aan verborgen pareltjes opleverde. Met Ears Open wijden we een voorstelling aan geluidscreaties en radiowerken. Er is een carte blanche voor Het Grote Ongeduld! met een selectie van afstudeerwerken uit de periode 1992 tot nu. En omdat het allemaal niet zo serieus moet zijn, wagen we ons aan een 100% cult middernachtvoorstelling! Waarna we ons herpakken en een ontmoeting aangaan met studenten, docenten, beroepsmensen, ex-studenten, en verder iedereen die geïnteresseerd is in filmscholen. Gedurende het hele weekend is er een expo met setfoto’s van studentenfilms, gastentafels, muziek en "ambiance".

Het volledige programma met de films die we vertonen zal op onze website staan vanaf eind november.

Ten slotte willen we de studenten die al enkele maanden dit programma met ons in elkaar steken bedanken, evenals zij die ons hun werken toevertrouwen. Spijtig genoeg konden we door tijdsgebrek niet alle hogescholen met een audiovisuele cursus op tijd contacteren voor dit programma in druk ging.

En dan nu... stilte. Take 1!We hebben nogal wat moeilijkheden gehad om een gepaste term te vinden voor deze reeks compilaties. De vlag dekt uiteindelijk een uiterst gevarieerde lading. Gaande van fictie over docu tot experimenteel en animatie (en soms helemaal eclectisch) vertonen we in deze compilaties zowel recente afstudeerwerken als allerlei eindejaarswerken van studenten die momenteel les volgen aan één van de Brusselse filmscholen. Zo kan je je een beeld vormen van de creaties en het potentieel van de aankomende generatie filmmakers die hopelijk in de nabije toekomst het mooie weer zullen maken!
De makers zelf zullen indien mogelijk hun eigen werk inleiden, vermits de context van het ontstaan van deze films soms erg belangrijk is om ze ten volle te appreciëren.
Indien je nieuwsgierig bent naar de toekomst van de film in België, zal je er hier iets meer over te weten komen.

Compil kortfilm #1: 11.12 > 20:00

La richesse du monde (werkversie) - Arnout Van Damme - docu - 23’ (Rits)
Imprissoned - Hyun De Grande - fictie - 6’ (Rits)
Un jour - Vincent Ridelle - fictie - 13’ (Inraci)
Nice Day For a Picnic - Monica Gallab - animatie - 8’ (La Cambre)
Pour maman, si je ne me réveille pas - Anton Iffland Stettner - fictie - 15’ (Insas)
Tant qu’il y aura de la poussière - Marie Devuyst - experimenteel - 6’ (Sint-Lukas)
Strates - Yohan Guignard - 8’ - IAD

Compil kortfilm #2: 12.12 > 22:00

Qui prier pour oublier - Ekin Ercan - docu - 21’ (Inraci)
Un diable? - Romain Assenat - fictie - 13’ (Inraci)
Perdu dans la pareille - Pierre-Yves Wathour - docu - 10’ (IAD)
Beat - Jeroen Sebrechts - fictie - 14’ (Sint-Lukas)
Lavé - Flim & Zoonen - experimenteel - 10’ (Rits)
Tweede kans - Elodie Lélu - docu - 19’ (Insas)

Compil kortfilm #3: 14.12 > 22:00

Les gagnants - Christiano Ferri - fictie - 5’ (IAD)
Sint-Joost 90° - Riet De Meutter - docu - 10’ (Rits)
Digital Breakdown - Jan Piccart - animatie - 10’ (Sint-Lukas)
Flop Noire - Samuel Werth - fictie - 3’ (Rits)
Portraits entrelacés - Miklos Keleti - docu - 3’29’’ (Insas)
Van mijn dromen - Grimm Vandekerckhove - exp. - 4’ (Sint-Lukas)
Garage JP - Flo Flamme - 15’ (St-Lukas)
(Video / Animatie) - (ERG)
Les couillons - Edouard Mahieu - fictie - 19’ (Inraci)

11.12 > 20:00 + 12.12 > 22:00 + 14.12 > 22:00


Films maken leer je vooral door praktische ervaring. In de meeste filmscholen worden daarom een groot aantal opdrachten gegeven: studenten maken niet alleen films, maar moeten ook verscheidene kleine oefeningen realiseren. Voor deze oefeningen worden op voorhand bepaalde technische criteria vastgelegd die van school tot school danig verschillen. Doordat de vorm vastgelegd is, leren de studenten het belang van de verhouding tussen vorm en inhoud kennen. Ze moeten een manier vinden om de richtlijnen creatief om te zetten en in het kader van de technische beperkingen hun verhaal te vertellen.
Deze oefeningen worden niet steeds tot in de puntjes afgewerkt. Op enkele uitzonderingen na worden ze niet beschouwd als "affe" films. Vandaar dat ze meestal meteen na de jury in een la verdwijnen, zonder dat de wereld kans heeft gekregen om er iets van te zien. Desalniettemin zijn veel van die oefeningen de moeite waard om te zien! Wij hebben van alle filmscholen verschillende oefeningen bij elkaar gezocht. Verwacht je aan een reeks drie-minuten-shots, losstaande scènes, sequenties zonder dialoog, remakes, stijloefeningen enzovoort. Een uitstekende inleiding op de ontmoeting trouwens!

Met o.a.:

Thibaut Wohlfahrt - Silence (IAD)
Philippe Orlinski - PVD / point vue documentaire (Insas)
Emma De Swaef - Rue Gallait (Sint-Lukas)
Jeroen Sebrechts - Jaaroefeningen / plan sequentie (Sint-Lukas)
Louise De Clerque - Roman photo (IAD)
Christophe Vanheu - La parapluie (Inraci)
Jeroen Sebrechts - Jaaroefeningen / remake Buffalo 66 (Sint-Lukas)
Mohamed Bouhari - Vierge mari (Insas)

+ televisie-uitzending, best of lichtoefeningen, PVD Outsas, in camera oefeningen...

13.12 > 16:00


Gedurende dit lange weekend van voorstellingen en uitwisselingen nemen we enkele uren tijd om stil te staan bij enkele vragen die haast onmiddellijk opkomen tijdens discussies met filmstudenten.
Deze ontmoeting heeft geen vast thema; het gaat eerder om de draad van Ariadne in het gevarieerde spectrum van de filmschool. Om de toon te zetten gaat er een voorstelling met filmoefeningen uit de verschillende scholen aan vooraf.
We nodigen alle studenten uit, maar ook docenten, beroepsmensen, ex-studenten... en iedereen die geïnteresseerd is om te weten wat er reilt en zeilt in de professionele audiovisuele opleiding en tussen de verschillende scholen onderling. Het is niet de bedoeling om er een conferentie van te maken, wel om ruimte te scheppen om het woord te nemen, ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, twijfels en motivaties uit te drukken.
Het is eveneens niet de bedoeling om tot de conclusie te komen welke school nu de beste is, de meest rendabele, welke pedagogie het meest interessant is; maar wel wat de voordelen (en nadelen) zijn van een filmschool, wat de verschillen onderling zijn, of samenwerking mogelijk is...
De ontmoeting richt zich naar geïnteresseerden uit alle mogelijke horizonten met allerlei verschillende trajecten - iedereen is welkom!

13.12 > 18:00


Zoals de titel al laat vermoeden, zie je hier geen recente films. Wel films die naast een onbetwistbare kwalitatieve waarde, eveneens een nostalgische factor bevatten.
Na heel wat snuffelwerk in de archieven van verschillende scholen (waaronder sommigen gewoon indrukwekkend goed bewaard en geïndexeerd!) hebben we tot ons groot plezier - en hopelijk ook het uwe!- tientallen films kunnen bekijken van de jaren ’70 tot nu.
Hieruit vertonen we een selectie. Meestal gaat het om de eerste schuchtere, soms ambitieuze passen van regisseurs die nu vaak (internationale) bekendheid genieten. Het soort films waarvan je bij de aftiteling zegt "ah ja, dat is... die ook... gemaakt heeft".
Vermits veel van deze films voor de komst van video gemaakt werden, vertonen we een groot deel op pellicule (35 en 16mm). Dit juwelenkistje toont zijn schatten begin december in een compleet programma op onze website. En vermits het moeilijk kiezen is, heb je recht op liefst drie verschillende archief-compilaties!

Met o.a. studentenwerken van:
Patrice Bauduinet, Remi Belvaux, Alain Berliner, Lieven De Brauwer, Frederic Fonteyne, Dimitri Karakatsanis, Yvan Le Moine, Bénédicte Liénard, Olivier Masset-Depasse, Olivier Smolders, Fien Troch, Patrick Van Antwerpen,...

Compil Archieven #1: 11.12 > 22:00
Yvan Le Moine - 1m28 au-dessus du niveau de la mer 22’ - 16mm (IAD)
Jean-Jacques Andrien - La Sybarite 8’- 16mm (Insas)
Fien Troch - WooowW 10’ - video (St-Lukas)
Patrice Bauduinet - Fais-moi coin-coin 9’ - 35mm (Insas)
Bénédicte Liénard - Le bruit de la ville est si proche 9’30" - 16mm (IAD)
Sally de Donder - Op het randje 12’ - video (Narafi)
Rémi Belvaux - Génération Raymond 22’ - 16mm (Insas)

Compil Archieven #2: 12.12 > 20:00
Dominique Standaerd - Les aérogrammes de Pénélope 20’ - 16mm (Insas)
Lieven De Brauwer - Het bankje 11’ - video (Narafi)
Frédéric Fonteyne - Les vloems 11’40’’ - 16mm (IAD)
Simon Backes & Xavier Fernandez Marcos - Last Trick 13’ - 16mm (Insas)
Nathalie Basteyns - De kus 13’ - video (St-Lukas)
Jamel Mokni - Testament d’un macaque - video (Inraci)
Olivier Magis - Le secret des dieux 13’46 - video (IAD)
Rémi Belvaux - Insas 2086 6’ - 16mm (Insas)

Compil Archieven #3: 13.12 > 22:00
Olivier Smolders - L’art d’aimer 12’ - 16mm (Insas)
Joachim Lafosse - Tribu 23’31’’ 35mm (IAD)
Jan Boon - Deja vu 12’ - video (Narafi)
Alain Berliner - L’homme au journal 10" - 16mm (Insas)
Dimitri Karakatsanis - Le guide 20’ - 35mm (St-Lukas)
Ellen Meiresonne - Rue du Renard, 15 7’ - 16mm (Insas)
Olivier Masset-Depasse - Kosmos 13’18’’ - 16mm (IAD)
Patrick Van Antwerpen - La cuisine des copains 5’ - 16mm (Insas)

11.12 > 22:00 + 12.12 > 20:00 + 13.12 > 22:00


In november vinden alle eindwerken van alle Belgische filmhogescholen onder de noemer "Het Grote Ongeduld!" een scherm op de campus van de Vrije Universiteit Brussel.
De eerste editie van Het Grote Ongeduld!, georganiseerd door de Dienst Cultuur van de VUB, dateert al van 1992. Het was toen een kleinschalig evenement waar vier Nederlandstalige filmscholen aan deelnamen.
Ondertussen groeide Het Grote Ongeduld! uit tot een vaste waarde in de Belgische filmwereld waar alle filmscholen aan deelnemen, Nederlandstaligen en Franstaligen, en geniet het een uitstekende reputatie als eigenzinnig kortfilmfestival waar je je gedurende één nacht kan onderdompelen in de toekomst van de Belgische film... De beste films worden bekroond met een prijs.
Omdat we Het Grote Ongeduld beschouwen als een ware voortrekker, zowel wat betreft samenwerking tussen de filmscholen over de communautaire grenzen heen als het aanbieden van een scherm aan vers talent, konden we het niet nalaten om aan de bezieler van Het Grote Ongeduld!, Niklaas Van den Abeele, een carte blanche te geven. Hij maakte een gevarieerde keuze uit zeventien jaar van eindwerken uit de Belgische filmscholen.

Eric Blesin - L’arme du crocodile 1998 - La Cambre (animation / animatie – 16mm - 6’)
Pieter Van Hees - Eenzaamheid is des mensen 1996 – Sint-Lukas (fiction / fictie – 16mm - 15’)
Nicolas De Ru - Gare à toi! 2005 – Inraci (fiction / fictie – video - 20’)
Charles Convent - Transbaltica - 1996 IAD (docu – video - 12’)
Elias Gootaers – Lignes, enquête d’une mémoire 2006 – K.A.S.K. (docu – video - 36’)
Roman Kokchlan - Administrators 2006 - K.A.S.K. (animation / animatie – video - 6’)

(De volgorde van vertoning kan wijzigen)

http://www.hetgroteongeduld.be

14.12 > 20:00


Veelal worden ze vergeten, de aspirant-radiomakers. Omdat ze letterlijk minder zichtbaar zijn dan hun regisseurs-in-spé-collega’s.
In Nova proberen we het gebrek aan "podia" voor audio-creaties op te vullen op bescheiden manier. Ears Open is een regelmatig weerkerende luistersessie waar iedereen audiocreaties mag ten gehore brengen voor het publiek.
En ook gedurende de "Ontmoeting van de Filmscholen" wilden we niet in dezelfde valkuil trappen door de radio-studenten alweer eens links te laten liggen. Vandaar een audiosessie met deelnemers van het Rits, IAD en Insas. Er zullen representatieve werken te horen zijn van elke radio-opleiding, met een inleiding van de maker en een gesprek achteraf.
Welke verschillende accenten worden er gelegd in de respectievelijke opleidingen? Zijn samenwerkingen tussen de scholen gewenst, interessant, pertinent? Kunnen we een antwoord vinden op het probleem van "podia" voor audiocreaties? Hoe pikt de onderwijsinstelling hier zelf op in? Of zijn er initiatieven van studenten? Materie te over dus... en vooral: ogen dicht en oren open!

12.12 > 18:00


De verhalen die schuilgaan achter de films zijn vaak net zo interessant als de films zelf. Temidden van de studentenfilmvertoningen in Nova wordt er in de Novabar ook ruimte gecreëerd voor die backstage-verhalen. Setfoto’s laten je een blik werpen op hoe een film gemaakt wordt, wat er bij komt kijken, en vooral wie. Maar ziet een leek de verschillen tussen een professionele set en die van een filmstudent? En een professional? Zijn er duidelijke verschillen tussen sets van pakweg INSAS en Sint-Lukas? En tussen hun "claps"?
Vaak verrassend groot (of klein) in aantal setmedewerkers en middelen, verrassend (on)professioneel, legt de expo in het Novacafé ook de verhalen achter de schermen van de Brusselse studentenfilms bloot.

11.12 > 19:00


We durven beweren dat je nergens ter wereld zoveel filmscholen op zo’n klein grondgebied kan vinden als in Brussel: liefst vijf! En op een boogscheut daarvan is er nog één waar je niet om heen kan! Om de bomen in het audiovisuele bos te onderscheiden, volgt hier een korte voorstelling van elk.

- IAD

Het "L’Institut des Arts de Diffusion" (IAD) in Louvain-la-Neuve, vlakbij Brussel, werd opgericht in 1959. De opleiding beoogt via het artistieke dat voorop staat, het geheel van audiovisuele opleidingen en theaterdisciplines in één school samen te brengen: fictiefilm, documentaire, televisie, reportage, 2D en 3D-animatie, speciale effecten, theaterregie, acteurs, radiodrama en nog meer.

http://www.iad-arts.be

- INRACI

Als antwoord op de nood aan polyvalentie vormt INRACI techniekers op hoog niveau, in staat om zich snel aan te passen aan de snel evoluerende audiovisuele wereld, in beeld, geluid, montage en productie in zowel video als pellicule. Naargelang de studie vordert (drie jaar in totaal) is het mogelijk voor de studenten om zich te specialiseren.

http://www.inraci.be

- INSAS

Insas werd opgericht in 1962 met als motivatie niet enkel om beroepskrachten op te leiden maar ook om complementariteit te bewerkstelligen. Een opleiding montage en geluid kaderen in een geheel van een filmregie; een opleiding tot theaterregisseur bestaat niet zonder een acteursopleiding. De huidige structuur bestaat uit 4 opties: realisatie (film-radio-televisie), beeld, geluid, montage.

Home

- NARAFI

Het Narafi, de oudste school uit de reeks, startte toentertijd als een electronica-opleiding maar is nu een opleiding "audiovisuele technologie Film TV Video". De opleiding verenigt een creatieve en een praktijkgerichte aanpak, in de idee dat creativiteit niet zonder het onder de knie hebben van de technische mogelijkheden kan. Tegelijkertijd worden de creatieve talenten van de studenten voortdurend gestimuleerd.

http://www.narafi.be

- RITS

Het RITS (Erasmushogeschool Brussel) is zowat het Nederlandstalige equivalent van het Insas. Het toenmalige HRITCS scheurde zich in 1962 trouwens af van het Insas, maar beide scholen zouden nog 30 jaar in dezelfde gebouwen lesgeven! Naast opleidingen in de audiovisuele kunsten (animatie, film, documentaire, televisie, schrijven en radio) zijn er opleidingen podiumkunsten en audiovisuele technieken. Dit jaar betrok de school opnieuw het bekende gebouw aan de Dansaertstraat dat lange tijd verbouwd werd.

http://www.rits.be

- SINT-LUKAS

Sint-Lukas is een kunstschool met diverse afdelingen: foto, vormgeving, beeldende kunst.... De opleiding Audiovisuele Kunsten die vier jaar duurt, is dan ook beïnvloed door haar creatieve omgeving. Het audiovisuele medium wordt niet beschouwd als technisch vak, maar als een creatieve uitdrukkingsvorm. De puur technische aspecten van het filmmaken staan bijgevolg minder op het voorplan.

http://www.sintlukas.be

Naast deze zogenaamde "klassieke" filmscholen zijn er nog verschillende artistieke hogescholen die audiovisuele opleidingen aanbieden, zoals La Cambre (http://www.lacambre.be) en het atypische ERG (École de Recherche Graphique - http://www.erg.be)....

In de compilaties van kortfilms en archieven vertonen we werken van al deze (Brusselse) scholen!We weten het maar al te goed, de taalbarrière is een echte.... barrière, zelfs al is kunst universeel! Dit probleem (?) stelt zich ook in een programma waarin we studentenfilms vertonen die bij gebrek aan tijd en geld vaak nooit ondertiteld werden. Gelukkig zijn sommigen het wel, soms in het Frans, vaak in het Engels, en anderen zijn dan weer makkelijk te begrijpen, zonder woorden, uiterst visueel enzovoort. Laat taal er je dus niet van weerhouden om de films te komen zien.
En de ontmoeting op zaterdag zullen we zo goed als mogelijk begeleiden in het Nederlands en in het Frans, beloofd!Belvaux, Bonzel, Poelvoorde & Tavier, 1992, BE, 35mm, fr ov nl ond,, 95'

De nachtelijke vertoning van "C’est arrivé près de chez vous" kadert in de "Ontmoeting van de Filmscholen". Immers, de film is gebaseerd op het afstudeerwerk van Rémy Belvaux, toenmalig student aan het Insas, getiteld "Génération Raymond", een korte film die je kan ontdekken in één van onze archief-compilaties.

"C’est arrivé..." is het opmerkelijke langspeelfilmdebuut van drie Belgische filmstudenten en een instant cult-klassieker. De plot is poepsimpel: Rémy (Rémy Belvaux) en André (André Bonzel) zijn twee documentairemakers die voor een nieuw project het wel en wee van huur- en seriemoordenaar Ben (Benoît Poelvoorde) op pellicule vastleggen. Ben is charismatisch, sympathiek en een ongelofelijke babbeltuit. Hij praat honderduit over kamermuziek, het paargedrag van duiven en poëzie. En over zijn onalledaagse beroepswerkzaamheden, want Ben doodt mensen voor de kost (de kijker krijgt in anderhalf uur zo’n twee dozijn grafische moorden te verwerken!). De jonge filmmakers geraken meer en meer in de ban van hun onderwerp. Van registreren naar assisteren en zelfs participeren: zij worden langzaam meegesleurd in een onontkoombare spiraal van geweld.

Gedraaid in een contrastrijke zwart-witte cinema veritéstijl, is het resultaat een beklijvende en bijtende satire over nieuwsgaring en de moreel ambigue rol van de media, doordrenkt met humor van de meest pikzwarte soort. Deze kleine onafhankelijke productie steekt met kop en schouders uit boven de thematisch verwante en 2 jaar later gedraaide "Natural Born Killers" van Oliver Stone en is tot op heden de enige Belgische film die in de internationaal prestigieuze Criterion DVD Collectie is opgenomen.

(In aanwezigheid van André Bonzel)

12.12 > 24:00


De opdracht tijdens deze vier dagen van “Ontmoeting van de filmscholen” is... “ontmoeten”!
Wij hopen dat elke film door zijn maker zal ingeleid worden, en na de voorstelling is er mogelijkheid tot discussie. Het feit dat Nova over een café beschikt kan dit alleen maar ten goede komen. En vermits het lichaam ook wat wil, zullen we op vrijdag en zaterdag een vegetarische gastentafel voorzien, zoals steeds aan een aan studentenbeurs aangepaste prijs.squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1156
prog: 1154
pos: aval